Din cauza erorilor admise de administrația publică locală, la acordarea titlurilor de autentificare a terenurilor agricole, oamenii sunt amăgiți și jăcmăniti

Anonymous
14/05/2013

Rog să interveniți să mă ajutați să soluționez problema creată de cîțiva ani, în privința erorilor comise de administrația locală în titlurile de autentificare a terenurilor agricole.

Eu și părinții mei suntem deținători de terenuri agricole din anul 1993 (conform repartizării cotei agricole și a titlului provizoriu). La fiecare persoană ne-a revenit cîte 0,80 ha teren la cota de pămînt (0,25 ha livadă, 0,16 ha teren arabil, 0,39 ha viță-de-vie). De cînd s-au repartizat aceste terenuri, adică din anul 1992, noi le-am prelucrat, am achitat impozitele cerute de stat, dar iată cu terenul deținut de livadă au apărut probleme din cauza acestor erori comise.

O persoană dubioasă din raionul nostru s-a adresat la mine și părinții mei încă din 2008 pentru ai vinde terenul de livadă, la care noi i-am refuzat categoric, iar d-lui, adică d-ul Grigore Robu ne-a amenințat că ni-l va lua și fără acordul nostru.     Ne-am adresat la diferite instanțe cu rugămintea de a ni se permite să începem procedura de corectare a erorilor conform datelor actuale, dar de fiecare dată ni se spune unul și acelashi lucru, că primăria nu dispune de surse financiare, că trebuie acordul tuturor deținătorilor de teren de pe masivul dat ș.a.m.d.

Suntem în litigiu judecătoresc de la începutul anului curent, dar de fiecare dată ne tot amînă cu ședințele judecătorești, iar mai corect să mă exprim nici nu avem încredere în instanța de judecată de la noi de la Nisporeni, fiindcă d-ul Grigore Robu are rubedenii în toate instanțele de la Nisporeni (primar, notar, avocați, Oficiul Teritorial Cadastral).

Domnul Grigore Robu a făcut încălcări ilegale la procurarea acestor terenuri, fiindcă persoanele de la care a procurat aceste terenuri nu aveau acte de intrare în posesie a bunurilor materiale, nici certificate  de moștenitori.

La notar cînd s-au întocmit contractele de vînzare-cumpărare d-ul Grigore Robu le-a făcut fără persoanele care au vîndut aceste terenuri dumnealui. El le-a cumpărat cu 11000 mdl pe un teren și 11000 mdl pe alt teren, dar în contractele de vînzare-cumpărare sînt specificate sumele 2423,31 mdl și 6000 mdl pe alt teren. Am întrebat persoanele care au vîndut aceste terenuri dumnului Robu: ,,Ați fost la Oficiul Cadastral Nisporeni, la notar, ați arătat terenurile care le vindeți?”, la care ei au răspuns: ,,Nu am fost în nici intr-un loc, noi am dat titlurile de proprietar și domnul Robu a făcut fară contribuția noastră toate necesare”.

M-am mai adresatși la Radio-Televiziunea Națională Moldova 1, la emisiunea „Baștina” cu problema mea și a consătenilor mei. În cadrul acestei emisiuni, doamna Tamara Anii (prezentatoarea acestei emisiuni) a adus reprezentanți în emisie de la Oficiul Cadastral Republican, care ne-au explicat procedura de corectare a erorilor comise și am încercat de unul singur să încep acest lucru migălos, dar și aici am întîlnit o mulțime de piedici din partea autorităților locale.

Am pierdut orice speranță, nu mai am puteri de a lupta cu birocrația de la noi din Nisporeni.

Eu sunt participant la războiul din Afganistan și la momentul de față invalid de gr. III, iar părinții mei sînt bătrîni ți bolnavi și din această cauză nu mai avem posibilitate materială, financiară și puteri fizice pentru a prelucra alt teren înpărăginit.

Că primări nu dispune de surse financiare pentru corectarea erorilor, cetățenii de rînd nu poartă nici o vină. Eu nu tind sau aștept să mi se facă de primărie aceste corectări în titluri, dar sîntem dispuși atît eu cît și părinții mei să ne asumăm aceste cheltuieli din sursele proprii pentru corectarea terenurilor pe care le deținem și achităm impozitele timp de 20 de ani, însă nici așa nu ni se permite.

D-ul Robu a mai cumpărat terenuri de la cetățeni simpli din satele vecine și aceștea n-au avut nici o izbîndă în instanțe, de aceea n-aș dori să mă afluși eu în pielea acestor oameni care n-au avut sorți de izbîndăcu această persoană meschină.

De aceea rog centrul anticorupție să mă ajutați, adică sa-mi dați cea mai mică speranță pentru a-mi putea perfecta titlurile conform datelor actuale.

Notă: sesizarea nu reprezintă un material jurnalistic. Centrul de Investigații Jurnalistice nu este autorul sesizării. Informația reprezintă doar opinia autorului sesizării. În caz de dezacord, persoana vizată este în drept să vină cu o reacție, iar instituția noastră o va publica pe acceași platformă și o va trata în condiții egale.

Other complaints for

Anonymous
14/05/2013

Comments