Abuzuri la construcția complexului sportiv "Anenii Noi - Hub Național de Turism Sportiv"

Igor Şorin
28/03/2023

Vă rugăm să interveniți în procesul de desfăşurare a construcţiei unui important obiect sportiv pe teritoriul oraşului Anenii Noi, şi anume „Anenii Noi - Hub Național de Turism Sportiv”, în valoare de 1,5 milioane de euro.

Fişa obiectului poate fi găsit, accesând link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21053535/.

Acest proiect a câștigat finanțare pe baza unui concept dezvoltat cu sprijinul Federației de Ciclism din Republica Moldova, precum și al unui specialist în acest domeniu - Vadim Koroviţki (Ucraina). O atenție deosebită a fost acordată pistei moderne pentru BMX, care trebuia să îndeplinească standardele olimpice ale unei piste de curse de biciclete BMX.

Actualmente, Primăria Anenii Noi realizează construcţia proiectului „Anenii Noi - Hub Național de Turism Sportiv” neconform conceptului, precum și cu încălcări ale securității, conformității cu standardele olimpice și fără posibilitatea obținerii certificării de la federaţia sportivă internațională.

Acesta este un exemplu grăitor, prin care banii alocați pentru construcția unui obiect sportiv modern sunt risipiți pentru realizarea unei zone de recreere, care nu are un viitor efectiv.

Vă rugăm să luați act cu atenție de situația descrisă mai jos, precum și de documentele atașate, și să întreprindeţi măsuri. Moldova are nevoie de obiecte sportive moderne nu doar pentru dezvoltarea sportului la nivel local, ci și pentru atragerea sportului internațional cu scopul desfășurării competițiilor pe teritoriul nostru.

Dacă se va interveni la timp şi se vor face corectări în proiectul Anenii Noi - Hub Național de Turism Sportiv, am putea avea un centru de competiții sportive atât la nivel național, cât și internațional.

Preistoria proiectului „Anenii Noi - Hub Național de Turism Sportiv”:

În anul 2020, Arcadie Baciu, reprezentant al Primăriei oraşului Anenii Noi, a contactat Federația de Ciclism din Republica Moldova și a povestit despre existenţa programului de investiții de stat în infrastructura Republicii Moldova, la care ar dori să participe.

El a arătat, de asemenea, un canal de canotaj abandonat, care corespundea tuturor parametrilor indicatorilor olimpici și un teren de dimensiuni mari lângă o școală de cultură generală.

Arcadie Baciu ne-a cerut ajutor la scrierea unui concept pentru un proiect asigurat din punct de vedere economic, care ar include multe zone sportive, potențial pentru evenimente sportive internaționale, ar fi atractiv pentru businessul privat, dar şi unic în felul său pentru a câștiga competiția dintre un număr mare de proiecte concurente.

La această etapă a negocierilor, Federația de Ciclism din Republica Moldova a semnat un memorandum de prietenie cu Primăria Anenii Noi.

Am identificat următoarele obiective: Crearea unui obiect sportiv, graţie căruia Republica Moldova va putea ridica nivelul mai multor profiluri de practicare a sportului și va putea da un impuls uriaș activităților sportive pentru copiii din regiunile apropiate ale țării.

După ce am studiat cu atenție situația locală și regională în ceea ce privește edificiile sportive (reuşite şi nu prea), am considerat că decizia corectă ar fi crearea unui centru sportiv multifuncțional care să aibă potențialul de a:

1) da impuls sporturilor existente în Republica Moldova și anume:

a) canotaj / caiac / canoe - datorita canalului deja existent.

b) ciclism - prin construirea unei piste pentru BMX de nivel olimpic, care va fi singura din regiune.

c) triatlon - datorită prezenței unui canal de apă, construcției unei piste de alergare în jurul complexului, și accesului la o bandă rutieră, destul de largă și sigură, a autostrăzii Anenii Noi - Tiraspol pentru ciclism.

d) adapta întregul complex pentru persoane cu dezabilități + spațiu pentru o sală de sport/sală multifuncțională adaptată, care este necesară pentru toate sporturile de mai sus. (acest punct a fost propus de reprezentanții Comitetului Paraolimpic al Republicii Moldova, care, de asemenea, au fost prezenți la o serie de ședințe).

2) da un impuls sportului de amatori și independență economică obiectului.

Datorită potențialului complexului de a organiza evenimente sportive și festivaluri de amploare (1000+ persoane), cu o infrastructură tehnică adecvată și un management adecvat, obiectul nu numai că ar populariza o serie de direcţii sportive, dar ar atrage și populația activă economic să participe la evenimente sportive, pentru care există o cerere evident sporită în societatea noastră. De asemenea, ar permite obiectului și economiei oraşului Anenii Noi să aibă oportunități ample de dezvoltare ulterioară prin extinderea obiectului și atragerea de noi investiții.

3) repoziţiona Moldova la nivel internațional ca arenă pentru evenimente sportive.

Având în vedere amplasarea geografică a țării noastre, Moldova este un loc unic pentru evenimentele sportive internaționale. Organizațiile sportive internaționale oferă în mod regulat Republicii Moldova posibilitatea de a găzdui Campionate / Cupe / Etape ale Europei, țărilor balcanice, continentului etc. Extinderea geografiei unor astfel de evenimente este scopul principal al organizațiilor internaționale. Cu toate acestea, la această etapă, Moldova nu poate găzdui astfel de evenimente din cauza lipsei de edificii sportive certificate.

Un element foarte important în acest proiect a fost pista de curse BMX.

BMX este o disciplină sportivă olimpică, care câștigă tot mai multă popularitate în întreaga lume. Acest sport este foarte sensibil la infrastructură. Prin urmare, având o pistă bună, e real să pregătești o echipă, care să se poată califica și să performeze bine atât la olimpiade, cât și la campionatele internaționale și cupele mondiale.

Unicitatea și necesitatea acestei piste este determinată de faptul în zonele geografice limitrofe ţării noastre nu există trasee similare. Cele mai apropiate trasee de un nivel decent sunt în Turcia, Germania și Belgia. Din acest motiv pista pentru BMX în cadrul obiectului „Anenii Noi - Hub Național de Turism Sportiv” ar putea servi ca bază pentru cantonamente, campionate naționale și alte evenimente sportive prin închirierea acesteia către România, Ucraina, Bulgaria, Ungaria și alte țări, care au nevoie de acest tip de infrastructură sportivă.

Prezenţa acesteia va constitui şi un factor fundamental în autoasigurarea obiectului și menținerea ei la un nivel adecvat.

După ce am studiat teritoriul propus, am decis că este necesar să implicăm în scrierea proiectului un specialist cu experiență în proiectarea și construcția unor astfel de obiecte. Reprezentanții din Anenii Noi, inclusiv primarul și coordonatorii de proiect, au fost de acord cu această propunere.

Prin intermediul Federației Internaționale de Ciclism, Igor Şorin a obținut contactul reprezentantului unei companii specializate în construcția obiectelor sportive, portofoliul acestora include obiecte similare cu ale noastre: Baku (Azerbaidjan), o pistă pentru Jocurile Olimpice de la Beijing (China) și multe altele.

Contactându-l pe Vadim Koroviţki, reprezentantul companiei ucrainene, i-am explicat obiectivele, pe care ni le-am propus şi am început să lucrăm asupra conceptului preliminar de proiect. Toate cheltuielile pentru serviciile și vizitele în Moldova ale domnului Koroviţki au fost suportate personal de către domnul Igor Şorin.

Domnul Koroviţki a studiat zona pe baza datelor disponibile în Google Maps și alte surse deschise, apoi a ajuns în Moldova pentru a se familiariza personal cu teritoriul. Cu ajutorul acestuia a fost elaborat un concept preliminar, pe care reprezentanții din Anenii Noi l-au ataşat ulterior la cererea de finanțare.

Este de remarcat faptul că toate negocierile noastre, toate obiecţiile noastre, toate întâlnirile cu oficiali din alte departamente, toată corespondența prin poștă, whats app messenger etc. - au fost documentat şi servesc drept mărturie a sesizărilor pe care le-am făcut pe parcurs.

După ce s-a lucrat mult la pregătirea conceptului, s-a ajuns la o înțelegere în principalele teze:

1) Obiectul trebuie să respecte standardele internaționale și să fie certificat.

2) Obiectul trebuie să satisfacă cererile tuturor federațiilor enumerate mai sus de diferite sporturi.

De la început, când am luat act de potenţialul obiect, am rămas pe aceeaşi poziţie fermă - construcția obiectului trebuie să respecte standardele internaționale, să aibă potențial de dezvoltare și să fie un hub cu drepturi depline pentru federațiile sportive. Dacă vor avea  posibilitatea de a organiza competiții și antrenamente la acest obiect, federațiile sportive vor beneficia de fonduri extrabugetare suplimentare pentru pregătirea echipelor naționale, achiziționarea de echipamente, vor putea atrage sponsori etc.

Planul general de construcție:

După depunerea proiectului, pe care l-am elaborat în colaborare cu domnul Koroviţki, reprezentanții din Anenii Noi ne-au spus că rămâne doar să așteptăm decizia de finanţare.

Domnul Koroviţki și-a oferit serviciile pentru a dezvolta un plan de construcție cu drepturi depline, nu numai pentru pista pentru BMX, ci și pentru întregul obiect în ansamblu. De remarcat că în momentul de față nu există specialiști în acest gen de proiecte în Republica Moldova. În cadrul negocierilor, părțile au ajuns la un acord oral privind cooperarea în proiectare.

Domnul Koroviţki a oferit serviciile companiei sale pentru suma de 17.000 de euro pentru întregul proiect, inclusiv toate studiile necesare precum topografie, linii electrice, geodezie etc. Rețineți că această porțiune de teren are o mulțime de râuri interioare, ceea ce creează o situație de zonă mlăştinoasă - acesta este un punct foarte important, care trebuie luat în considerare la etapa de proiectare pentru a evita cheltuielile neplanificate în timpul construcției și exploatării obiectului.

Am găsit și o soluție la problema angajării oficiale a domnului Koroviţki în Republica Moldova, astfel încât acesta să-și poată presta munca în baza unui contract, care corespunde prevederilor legislaţiei Republicii Moldova. Despre acest lucru au fost informați și reprezentanții din Anenii Noi și s-a ajuns la o înțelegere verbală.

De remarcat că am pledat activ și pledăm ca proiectul să fie elaborat de un specialist de nivel corespunzător, care a mai conceput obiecte similare în practica sa. De aceea, am subliniat de la bun început în negocieri că pentru noi este importantă nu atât participarea domnului Koroviţki este importantă pentru noi, cât certificarea obiectului conform standardelor federațiilor internaționale.

Este foarte important că, pentru pista pentru BMX, acesta este obiectul cel mai scump și care se formează sistematic în cadrul complexului. Care, dacă nu obţine certificare, nu va putea fi utilizat în scopul propus și, de asemenea, nu va corespunde nivelului necesar de siguranță nici măcar la nivel național.

Reprezentanții din Anenii Noi au garantat verbal că am fost auziți.

12 ianuarie 2022 -

Aflăm că proiectul a câștigat o finanțare în valoare de 1,5 milioane EURO. Și, de asemenea, că primăria oraşului Anenii Noi a semnat din timp un contract cu un oarecare Tudor Aghenie (AGH PREMIUM GRUP SRL) pentru elaborarea unui plan general de construcție, pentru care s-a plătit 25.000 EUR.

Luând act de conţinutul acestui proiect, ne devine clar că nu corespunde deloc cu ceea ce s-a indicat în cererea de finanțare (analiza proiectului se ataşează.

1) Necorespunderea absolută cu sarcinile stabilite.

2) Necorespunderea pistei pentru BMX standardelor olimpice (așa cum se menționează în cererea de finanțare) și neîntrunirea condiţiilor de certificare. O construcţie, care nu garantează siguranţa şi este inadecvată pentru practicarea sportului.

3) Ignorare totală a celorlalte sporturi: canotaj, triatlon, ciclism etc.

4) Neglijare totală a nevoilor persoanelor cu dezabilități - de exemplu, „sala de sport” de la etajul al doilea într-o clădire fără lift.

5) etc.

Acțiunile noastre ulterioare și reacția la ele

După ce ne-am familiarizat cu proiectul, am trimis o scrisoare oficială (copia este anexată(Anexa 01)) Primăriei din Anenii Noi, la care nu am primit răspuns. Am fost contactați însă de un alt reprezentant al administraţiei oraşului Anenii Noi - Andrei Buga, care ne-a asigurat că anume aşa trebuia de procedat, vom face proiectul, vom efectua corectările etc. Ne-a rugat să nu facem scandal. Împreună cu primarul, domnul Maţarin, ne-au asigurat că vor ajuta la realizarea modificărilor necesare prin depăşirea barierelor aparatului birocratic complicat al ADR CENTRU. Ei au solicitat organizarea unei întâlniri între arhitectul Koroviţki și arhitectul Tudor Aghenie, deoarece înțeleg că nimeni în afară de el nu va putea realiza construcția unui astfel de obiect specific. Aceste discuții au avut loc în mod oral sau prin corespondență online.

Domnul Igor Şorin a finanțat o vizită suplimentară a domnului Koroviţki în Moldova. De remarcat că la acel moment în Ucraina a fost declarată stare de război, astfel încât vizitele, chiar și pentru specialiști, au devenit maximal dificile.

În cadrul întâlnirii arhitecților-designeri, Tudor Aghenie a dat de înţeles că nu are nevoie de opinia de expert a unui specialist cu experiență internațională. În cadrul întâlnirilor ulterioare s-a ajuns la un acord de cooperare, însă, ulterior, domnul Aghenie a încetat să mai răspundă la scrisori și telefoane.

Am continuat să insistăm asupra introducerii modificărilor în proiect. Ca răspuns la solicitările noastre, ni s-a spus clar că „Dacă proiectul a trecut concursul în ADR CENTRU, înseamnă că este bun și titularul construcţiei o va realiza conform proiectului”.

Nu s-a ţinut cont nici de argumentele noastre că finanţarea a fost alocată pentru conceptul de proiect, pe care l-am elaborat noi, foarte atent și minuțios.

La insistenţele noastre a fost programată o întâlnire la ADR CENTRU și cu directorul instituţiei Pavel Trofin. La această întâlnire au participat:

Oleg Creţul - Președintele Comitetului Paraolimpic al Republicii Moldova.

Alexandru Mecin - Vicepreședinte al Federației de Triatlon a Republicii Moldova

Igor Şorin - Președintele Federației de Ciclism din Republica Moldova

Vadim Koroviţki - arhitect al companiei cu proiecte internaționale „UXG-Ukrainian X-Game”

Andrei Buga - reprezentant al administraţiei oraşului Anenii Noi și curator al proiectului

Alexandru Maţarin – Primarul oraşului Anenii Noi

Tudor Aghenie - proiectantul actual al obiectului.

Reprezentanții companiei titularului construcţiei:

Veaceslav Cebotari – director general al companiei Sigma VenMer

Inginerul șef și directorul adjunct - compania Sigma VenMer.

În cadrul întâlnirii am prezentat din nou toate argumentele legate de necesitatea unor modificări în proiect.

Ca răspuns, ni s-a declarat: „La ce ne trebuie un obiect atât de sofisticat, îl vom face mai simplu, pentru amatori, în proiect doar e scris „zonă de agrement” - această teză a început apoi să fie repetată de diverși actori la orice încercare de a reveni la discuţia despre nivelul de complexitate a edificiului. Este evident că un milion și jumătate de euro este o sumă impunătoare şi a fost alocată nu pentru o zonă de agrement, ci pentru un obiect sportiv de nivel internațional, deoarece în proiect pista pentru BMX este calificată astfel: BMX TRACK OF OLYMPIC STANDARDS (Pista BMX la standarde Olimpice).

Actualmente, construcția clădirii obiectului a început. Prețul imobilului este de 500.000 EURO. Clădirea este cu două etaje fără fundament, deoarece în timpul dezvoltării proiectului nu a fost efectuată o examinare topologică a teritoriului, iar constructorii au dat peste o conductă de gaz (Anexa 08). De asemenea, teritoriul pe care se află şantierul este traversat de linii electrice, din cauza cărora actualul arhitect a făcut modificări în proiect fără probleme cu ADR CENTRU. Prin urmare, o parte din clădire a fost „redusă”. Toate modificările se datorează reducerii spațiilor sălii de fitness, bazei pentru ciclism, triatlon, canotaj, cabinelor de duș, vestiarelor etc. În același timp, costul clădirii nu se modifică.

De menționat că la anunțarea licitației pentru firmele de construcții am avut o serie de întâlniri cu reprezentanții celor mai mari companii care își desfășoară activitatea în Moldova. După ce s-au familiarizat cu proiectul dezvoltat de Tudor Aghenie, toți au refuzat să participe la licitație, întrucât proiectul nu a respectat standardele.

Aceștia și alți factori indică doar că actualul proiect de construcție a fost schiţat în grabă, fără atenție cuvenită detaliilor și chiar fără prospectarea zonei.

În primul an de construcție se prevede înălţarea clădirii administrative, în al doilea - inaugurarea pistei pentru BMX și mai departe conform listei. Văzând situația care se creează la etapa inițială, putem presupune că obiectul va fi construit cu încălcarea tuturor cerințelor de calitate, siguranță și sport.

Vă rugăm să atrageţi atenție la acest obiect și la modul în care sunt asimilate fondurile alocate de Primăria oraşului Anenii Noi.

Considerăm că în această situație există o infracțiune în cârdăşie premeditată. Vă rugăm să verificați la toate etapele: obținerea unui grant, alegerea unui arhitect, designer, compania titularului construcţiei și a altor persoane juridice interesate financiar să participe la realizarea acestui obiect.

Dar suntem încrezători și insistăm că:

având șansa de a construi ceva demn pentru sport, trebuie să implicăm toate instanțele posibile pentru ca Republica Moldova să dispună de un edificiu sportiv unic, care va funcţiona în folosul sportului pentru mai multe generații.

La scrisoare sunt atașate toate documentele, corespondența, inclusiv, corespondența prin mesagerie instant, o analiză superficială și argumente despre insolvența proiectului.

Această cererea a fost citită și aprobată de toate părțile interesate în soluționarea problemei în favoarea construcției unui obiect sportiv modern și sigur, anume: Federația de Triathlon din Republica Moldova, Federația de Caiac-Canoe din Republica Moldova, Comitetul Național Olimpic și Sportiv din Republica Moldova, Comitetul Paralimpic al Republicii Moldova.

Cu stimă,

Președintele Federației de Ciclism din Republica Moldova

Igor Şorin

Notă: sesizarea nu reprezintă un material jurnalistic. Centrul de Investigații Jurnalistice nu este autorul sesizării. Informația reprezintă doar opinia autorului sesizării. În caz de dezacord, persoana vizată este în drept să vină cu o reacție, iar instituția noastră o va publica pe acceași platformă și o va trata în condiții egale.

Other complaints for

Igor Şorin
28/03/2023

Comments