Grup criminal organizat specializat în extorcări și șantaj

Dorin Cazacu
14/08/2020

În mun. Chișinău, or. Cricova, Primarul or. Cricova, cet. Valentin Guțan împreună cu alte persoane din anturajul său, a creat un grup criminal organizat specializat în extorcări ilegale de mijloace financiare în instituțiile de învățământ din localitate. Astfel cet. Valentin Guțan intenționând să obțină mijloace financiare necuvenite în exercițiul funcțiunii în complicitate cu soția sa Guțan Elena care ocupă funcția de directoare a Grădiniței creșă nr. 33 din or. Cricova au creat o schemă infracțională în vederea extorcării mijloacelor financiare în proporții deosebit de mari. Pentru admiterea la grădiniță se percepe o remunerație ilicită de 500 (cinci sute) lei pentru care se eliberează o chitanță improvizată. Suplimentar făptuitorii extorchează suma de 400 (patru sute ) lei „neoficial” pentru semnarea actelor de admitere la grădiniță. Remunerația ilicită este primită de directoarea Elena Guțan prin intermediar care este infermiera grădiniței, acesta având calitatea de complice la fapta de corupere pasivă. Suplimentar membrii grupului criminal extorchează prin șantaj mijloace financiare în proporții deosebit de mari, astfel încât la fiecare sărbătoare, din partea fiecărei grupe de copii, se transmite câte un plic cu mijloace financiare în sumă de 4000 (patru mii) lei directoarei grădiniței Elena Guțan. În situația în care părinții refuză achitarea remunerației ilicite, copii sunt supuși bullying-ului, sunt marginalizați, maltratați, agresați psihologic, excluși de la activitățile cotidiene și festivități, părinții sunt șantajați cu izgonirea din grădiniță. Mai mult, cet. Viorica Cazacu, exercită presiuni determinante la sinucidere pentru copii ai căror părinți refuză să achite remunerațiile ilicite. Tot cet. Valentin Guțan urmărind scopul de a obține mijloace financiare necuvenite, a desemnat-o pe cet. Cazacu Viorica care este afina sa, ca fiind persoană responsabilă de primirea remunerațiilor ilicite. Cet. Viorica Cazacu este următoare verigă a grupului criminal care are în subordine alte persoane printre cet. Fratea-Cataraga Veronica. Aceste persoane sunt responsabile de exercitarea presiunilor asupra părinților ca aceștia să transmită mijloace financiare cet. Viorica Cazacu. Membrii grupului criminal, nu achită bani însă îi acoperă din contul plăților făcute de alți părinți. Mijloacele financiare obținute ilegal sunt împărțite între cet. Viorica Cazacu, directoarea Liceului dna Liliana Bolocan, și Primarul or. Cricova - Valentin Guțan.

Notă: sesizarea nu reprezintă un material jurnalistic. Centrul de Investigații Jurnalistice nu este autorul sesizării. Informația reprezintă doar opinia autorului sesizării. În caz de dezacord, persoana vizată este în drept să vină cu o reacție, iar instituția noastră o va publica pe acceași platformă și o va trata în condiții egale.

Other complaints for

Dorin Cazacu
14/08/2020

Comments