Incompatibilitate și conflict de interese

Anonymous
24/04/2020

Vreau să vă aduc la cunoștința o situație despre care cunosc toți angajații sistemului la care voi face referire, însă din păcate, spre indignarea tuturor, am constatat încă odată că legile în Republica Moldova nu sunt făcute a fi respectate de toată lumea, punându-mi speranța că veți face lumină în această situație, prin investigarea și publicarea cazului respectiv. Așadar, cetățeanul Cecoi Sergiu Petru - funcționar public cu statut special și subiect al declarării averii și intereselor personale în ordinea Legii nr. 133 privind declararea averii și a intereselor personale, activează în cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor a Ministerului Justiției de mai bine de 2 ani, la funcția de șef al Direcției protecție internă, iar recent a fost delegat în cadrul Ministerului Justiției la funcția de consilier al ministrului justiției pe problemele din penitenciare (funcție inventată recent). Conform informațiilor verificate sub toate aspectele, Cecoi Sergiu din 27.04.2018 pînă în prezent exercită simultan și funcția de director al companiei "MEGA DENTAR" SRL (care se ocupă cu producerea și vinzarea articolelor stomatologice), IDNO 1018600020130, cu adresa juridică: mun. Chișinău, Durlești, str. Plopilor str-la 1, 16, încălcând astfel regimul juridic al incompatibilităților. Tot cet. Cecoi S. nu a indicat despre acest fapt (precum și venitul obținut în urma gestionării afacerii sale) în declarațiile sale de avere pentru anii 2018-2019, așa cum prevede legea. Mai mult ca atît, încălcând regimul juridic al conflictului de interese, compania sa ar fi vindut mai multe articole stomatologice cărorva penitenciare din țară, printre care în Penitenciarul nr.16 - Pruncul (care are statut de spital-penitenciar), unde director al acestei instituții penitenciare este nimeni altul decît nașul său de cununie, Igor Pătrașcu. Autoritatea Națională de integritate nu dorește să desfășoare un control adecvat, cu atragerea la răspundere așa cum prevede legea pe Ciocoi Sergiu, deoarece acesta ar fi protejat de către șefa ANI, care este cumătra directorului adjunct al ANP Serghei Demcenco (cel mai bun prieten a lui Cecoi Sergiu). Și din acest considerent acțiunile acestuia, care prezintă temei de a fi demis din funcție, nu sunt documentate corespunzător de către instituția respectivă (ANI) și nu se dorește atragerea la răspundere a celor vinoveti, așa cum prevede legea. Rog să investigați, publicați și să scoateți la lumină toate ilegalitățile acestui caz. Îmi asum răspunderea deplină față de cele descrise! Vă mulțumesc!!!

Notă: sesizarea nu reprezintă un material jurnalistic. Centrul de Investigații Jurnalistice nu este autorul sesizării. Informația reprezintă doar opinia autorului sesizării. În caz de dezacord, persoana vizată este în drept să vină cu o reacție, iar instituția noastră o va publica pe acceași platformă și o va trata în condiții egale.

Other complaints for

Anonymous
24/04/2020

Comments