Pădurea se taie masiv și terenul alunecă spre sat

Anonymous
31/01/2016

Din anul 2014, s-a început defrișarea intensivă a sectoarelor împădurite din preajma satului Rauțel. În pofida promisiunilor de restabilire a fâșiilor forestiere, nu s-a făcut nicio lucrare de împădurire a terenuriulor. Sectorul din vestul satului, care este o pantă abruptă, în urma tăierii copacilor a început să alunece. Copacii tăiați au fost ulterior vânduți locuitorilor satului. Vrem să ne ajutați să găsim dreptatea.

Notă: sesizarea nu reprezintă un material jurnalistic. Centrul de Investigații Jurnalistice nu este autorul sesizării. Informația reprezintă doar opinia autorului sesizării. În caz de dezacord, persoana vizată este în drept să vină cu o reacție, iar instituția noastră o va publica pe acceași platformă și o va trata în condiții egale.

Other complaints for

Anonymous
31/01/2016

Comments