Schemă de distrugere a liceului „Dante Alighieri” din Capitală

Anonymous
05/05/2016

Liceul Teoretic „Dante Alighieri" este unul dintre primele 6 licee create în Republica Moldova. Este o instituţie foarte solicitată de către părinţi (la concursurile de admitere în clasa I se înscriau peste 300 de copii pentru 100 de locuri disponibile), graţie colectivului performant de profesori, tradiţiilor instituţionalizate şi pentru faptul că este singura instituţie din republică în care prima limbă străină este limba italiană.

Faptul că limba italiană se studiază doar în liceul nostru îi deranjează pe reprezentanţii Ministerului Educaţiei, or se fac cheltuieli pentru elaborarea testelor pentru pretestări şi pentru examenele de absolvire a gimnaziului şi de bacalaureat. Pentru elevii noştri,  Ministerul Educaţiei nu organizează Olimpiade republicane la limba italiană, nu editează manuale pentru disciplina respectivă etc.

Considerăm că în mai 2014 s-a creat un moment oportun pentru ca la cîrma liceului să ajungă o persoană care ar apăra interesele Ministerului Educaţiei şi ale Direcţiei Generale Educaţie, Tineret şi Sport a Consiliului municipal Chişinău. Ministerul Educaţiei a mimat un concurs, care s-a desfăşurat cu un şir de încălcări de procedură, pe care instanţele de judecată le-au recunoscut, dar nu le-au considerat relevante. În funcţia de director al LT „Dante Alighieri” a fost numită dna Guţu Rodica, fost director la Liceul „G. Coşbuc" din Bălţi, care îşi va pierde statutul de liceu din lipsa doritorilor de a se înscrie în clasa a X-a în şcoala dată încă din perioada cînd dna era director.

În calitate de membru al comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei de director al LT „Dante Alighieri”, a participat şi dna Sîrbu Margareta, conducătorul sindicatului de ramură din mun. Chişinău. Doamna Sîrbu s-a răzbunat pe reprezentanţii liceului din motivul că nu suntem parte a sindicatelor. Ba mai mult, reprezentantul sindicatului, în finalul şedinţei de concurs, a felicitat-o pe învingătoare şi şi-a permis fraza prin care şi-a exprimat speranţa că noul director va readuce colectivul în sindicat. Considerăm că acesta este un vădit conflict de interese.

Un alt membru al comisiei de concurs, şeful DGETS, dna Nagnibeda-Tverdohleb Tatiana, fiind audiat în calitate de martor, a recunoscut, în cele din urmă, că o cunoaşte pe dna Guţu din anul 2010 de la un stagiu de o lună în SUA, după care au rămas prietene, „la sărbători se felicită reciproc” Oare acesta nu este un conflict de interese? In încheierea primei instanţe, acest moment lipseşte cu desăvîrşire. (Ascultați declarațiile dnei Nagnibeda-Tverdohleb).

In a doua instanţă cazul a fost cercetat de către judecători care fac parte din acelaşi colegiu cu judecătorul care a examinat cauza în prima instanţă şi care, între timp, a fost numit, prin decret prezidenţial, judecător la Curtea de Apel Chişinău. Considerăm că şi decizia acestei instanţe a fost una ilegală şi am atacat hotărîrea la CSJ.

Pe parcursul anului de studii 2014-2015, Ministerul Educaţiei şi dna Nagnibeda-Tverdohleb, i-au creat dnei Guţu un şir de favoruri (pe care nu le-am putut utiliza în procesul de judecată în prima şi a doua instanţă ):

-         prin ordinul nr. 765 din 01.09.2014 a fost angajată în funcţia de profesoară de limba română în Centrul de Studiere a Limbii de Stat pentru alolingvi cu durată nedeterminată (contract individual de muncă CIM 65/14) - cu 2 carnete de muncă.

-         ulterior a fost angajată de bază la Sindicatul Educaţiei şi Ştiinţei, mun. Chişinău şi prin cumul la Centrul de Studiere a Limbii de Stat pentru alolingvi.

-         Grimailo Dan, fiul dnei Guţu R., a fost angajat în funcţia de jurist la DGETS în lipsa unui concurs transparent (ulterior şi-a dat demisia).

-         S-a admis nerespectarea de către Guţu R. a Regulamentului de atestare a cadrelor didactice (neprezentarea raportului de autoevaluare în cadrul consiliului profesoral, prezentarea incompletă a activităţilor obligatorii în procesul de atestare, etc.). Oare toate aceste favoruri sunt accidentale?

În ultima perioadă, în apropierea LT „Dante Alighieri” sunt construite două blocuri pentru spaţiu locativ. Unele persoane din primărie susţin că pentru teritoriul liceului nostru, unde sunt amplasate şi două cămine ale Liceului cu profil real „M. Marinciuc”, există proiecte de milioane şi este necesară ştampila liceului pentru lichidarea liceului. Unii lucrători ai căminelor au fost anunţaţi de către DGETS ca în timpul verii 2016 să îşi caute de lucru, întrucît sunt nişte proiecte prin care spaţiile din cămine vor avea altă destinaţie.   

http://www.realitatea.md/scandalul-de-la-liceul-d--aligheri-continua--parintii--exista-interese-de-milioane-de-euro-ale-unor-companii-de-constructie--video-_38252.html

http://www.infotag.md/reports/772827/

Notă: sesizarea nu reprezintă un material jurnalistic. Centrul de Investigații Jurnalistice nu este autorul sesizării. Informația reprezintă doar opinia autorului sesizării. În caz de dezacord, persoana vizată este în drept să vină cu o reacție, iar instituția noastră o va publica pe acceași platformă și o va trata în condiții egale.

Other complaints for

Anonymous
05/05/2016

Comments