63 de milioane de lei pentru dezvoltarea sistemului de achiziții publice

Mariana Colun
04/08/2016
Foto: CIJM

Actualul sistem al achizițiilor publice este unul ineficient și necesită schimbări majore pentru alinierea la standardele Uniunii Europene, susţin atât experţii, cât şi autorităţile. În acest sens, Ministerul Finanțelor a elaborat recent Strategia de dezvoltare a sistemului de achiziții pentru anii 2016 - 2020, făcută publică la 29 iulie pentru consultații publice.

Documentul scoate în evidență că unele prevederi ale noii Legi privind achizițiile publice, intrate în vigoare la 1 mai 2016, nu sunt pe deplin compatibile cu cerințele UE și vor necesita modificări ulterioare. În același timp, achizițiile publice din domeniile apărării și utilităților rămân nereglementate, iar cadrul legal care reglementează concesiunile și parteneriatele public - private necesită revizuire și aliniere la legislația UE relevantă.

Potrivit documentului, numărul autorităților ce realizează achiziții publice este foarte mare, iar faptul că o bună parte dintre funcționari nu dețin suficiente abilități și cunoștințe în domeniul achizițiilor este o problemă majoră. Aceste probleme duc la planificarea defectuoasă și ineficientă a achizițiilor publice, elaborarea necalitativă a specificațiilor tehnice și a documentelor de licitație, precum și monitorizarea insuficientă a executării contractelor de achiziții publice. Activitățile de consolidare a capacităților și de instruire desfășurate de Agenția de Achiziții Publice (AAP) sunt insuficiente, formarea profesională și consultanța fiind oferite numai la cerere, dar fără regularitate și focalizare, remarcă autoritățile.

În același timp, autorii Strategiei propun un șir de măsuri pentru asigurarea integrității și contracararea fenomenului corupției în domeniu. Bunăoară, documentul prevede sporirea transparenței la toate etapele procesului de achiziții, stabilirea unui lanț clar al responsabilităților pentru a ține o evidență a fiecărei achiziții publice pentru o perioadă minimă de timp sau instituirea unui sistem de monitorizare. 

Costurile implementării Strategiei depăşesc 63 de milioane de lei. Astfel, alocările totale din bugetul de stat pentru punerea în aplicare a documentului vor constitui 45,3 milioane de lei, inclusiv 5,6 milioane de lei în acest an, restul banilor - 17,8 milioane de lei - urmând să fie obţinuţi din granturi. Implementarea Strategiei va fi monitorizată de un consiliu de supraveghere creat în cadrul Ministerului de Finanțe.

Strategia de dezvoltare a sistemului de achiziții pentru anii 2016 - 2020 poate fi consultată mai jos:

Mariana Colun
04/08/2016

Comentarii