Agenția Servicii Publice ar putea evita procedurile de achiziții la crearea subdiviziunilor sale pe teritoriul țării. CNA: „Există suspiciuni că prevederile proiectului promovează un scop ascuns”

Anticoruptie.md
03/11/2017
Foto: gov.md

Agenția Servicii Publice ar putea evita procedurile standard de achiziții la procurarea bunurilor și lucrărilor necesare pentru crearea subdiviziunilor sale - centre multifuncționale după principiul ghișeului unic - pe teritoriul țării. Cel puțin asta prevede un proiect de lege înregistrat în Parlament la mijlocul lunii octombrie. Experții CNA susțin că inițiativa contravine normelor, existând riscul de legalizare a unui mecanism camuflat de eludare a achiziționării de bunuri și servicii.

Prin proiectul de lege, înregistrat la Parlament la mijlocul lunii octombrie, se dorește modificarea Legii cu privire la achizițiile publice astfel ca contractele încheiate de Agenția Servicii Publice (ASP) pentru procurarea bunurilor, serviciilor, lucrărilor necesare creării centrelor multifuncționale ale ASP să nu treacă prin procedura standard de achiziții. Aceste centre, subdiviziuni ale Agenției, urmează a fi create pe tot teritoriul țării și vor funcționa pe principiul ghișeului unic de prestare a serviciilor pentru cetățeni.

Potrivit notei informative la proiect, exceptarea de la procedura de achiziții „va permite executarea cu succes și în termene proxime a sarcinilor menționate”, drept argument fiind invocat faptul că desfășurarea achizițiilor presupune proceduri complexe și de durată.

Experții CNA recunosc că, într-adevăr, intenția va favoriza activitatea Agenției, deoarece va permite prestarea cu succes și în termene proxime a serviciilor. Ei atenționează însă că autorul nu este în totalitate sincer cu privire la ceea ce intenționează să realizeze prin intermediul proiectului, intenția fiind contrară interesului public. „Se creează pârghii legale de eludare a prevederilor din domeniul de achiziționare a bunurilor și serviciilor bazate pe principiul ghișeului unic, ceea ce va periclita utilizarea eficientă a banilor publice, publicitatea și transparența procedurii de achiziție, precum și tratamentul egal, imparțial și nediscriminatoriu între operatorii economici”, argumentează reprezentanții CNA într-un raport de expertiză anticorupție a proiectului de lege.

Autoarea raportului mai spune că din nota informativă a proiectului lipsesc argumente clare care ar justifica necesitatea evitării procedurii standard de achiziții, or invocarea „termenelor proxime” este insuficentă.  

„Astfel, nota informativă este incompletă, deoarece întrunește parțial exigențele art.37 din Legea privind actele normative ale Guvernului și ale altor autorități ale administrației publice centrale și locale, nefiind inclusă informația completă cu privire la eludarea de la procedura de achiziții publice, precum și fundamentarea economico-financiară asupra normelor elaborate”, se concluzionează în expertiza CNA.

Agenția Servicii Publice a fost creată la mijlocul acestui an, în baza unei hotărâri de Guvern adoptată în aprilie 2017. Din componența acesteia fac parte ÎS Centrul de Resurse Informaționale de Stat Registru, Serviciul Stare Civilă (SSC), ÎS Camera Înregistrării de Stat (CIS), Camera de Licențiere (CL) și ÎS Cadastru.

Anticoruptie.md
03/11/2017Become a Patron!

Comentarii