Curtea de Conturi confirmă fraudele constatate într-un articol al Centrului de Investigații Jurnalistice

Tudor Iaşcenco, Cuvântul
26/10/2015
Foto: Anticoruptie.md

Curtea de Conturi a constatat, în cadrul unui audit recent, că Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare nu a asigurat, conform și pe deplin, realizarea și monitorizarea achiziției centralizate a merelor pentru elevi și soldaţii Armatei Naționale. 

Auditul a mai arătat că nu s-a asigurat respectarea prevederii referitor la raportarea către Guvern și publicarea pe pagina web a unui raport cu privire la executarea Hotărîrii Guvernului nr.958 din 17.11.2014 ”Cu privire la modul de repartizare a mijloacelor financiare pentru compensarea parțială a pierderilor producătorilor agricoli legate de blocarea exporturilor nominalizate.

Neregulile stabilite de Curtea de Conturi au fost dezvăluite încă în luna martie, curent  într-o anchetă a Centrului de Investigații Jurnalistice. Autorii au dezvăluit modul frauduos de organizare şi desfăşurare a achiziţiilor publice de către Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare. Peste 19,5 milioane de lei, repartizate de la bugetul de stat pentru procurarea merelor de la producătorii agricoli cu scopul compensării parţiale a pierderilor legate de blocarea exporturilor şi oferirea gratuită a acestora copiilor din grădiniţe şi şcoli, dar şi ostaşilor Armatei Naţionale, au fost împărţite la doar 27 de firme. Astfel, pentru un kilogram de mere a fost achitat un preţ aproape dublu faţă de cel real pe piaţa din ţară în acea perioadă. Copii şi ostaşii au primit o cantitate mult mai mică de mere decât ar fi fost posibil, în timp ce finanţele din buget au ajuns preponderent la conturile unor firme cu relaţii la minister.

Auditul Curţii de Conturi a mai constatat un şir de lacune în activitatea Agenţiei Achiziţii Publice, altor structuri guvernamentale, dar şi în legislaţia privind achiziţiile publice.  

În timp ce auditul Curții de Conturi a constatat un șir de fraude în utilizarea banilor publici, Centrul Național Anticorupție susține că nu există temei pentru deschiderea unui dosar penal pe acest caz. “Urmare a examinării multilaterale şi sub toate aspectele a faptelor expuse în petiţie (noi am trimis la CNA articolul şi nu petiţie - n.r.) argumentele invocate nu şi-au găsit confirmare precum şi lipsa temeiurilor pentru declanşarea unor investigaţii sub aspect penal, efectuarea cărora ţine de competenţa Centrului, în legătură cu care fapt controlul pe marginea materialelor acumulate a fost sistat”, ne-a declarat Vadim Cojocaru, director-adjunct al CNA.

Ancheta jurnalistică a fost bazată pe date concrete, confirmate de angajaţii ministerului şi Agenţiei Achiziţii Publice, mai mulţi agenţi economici şi funcţionari publici care demonstrau că finanţele publice predestinate pentru susţinerea producătorilor agricoli, a instituţiilor de educaţie şi osataşilor Armatei Naţionale au fost utilizate fraudulos.

 

Tudor Iaşcenco, Cuvântul
26/10/2015Follow us on Telegram

Comentarii