Doc // Ce abateri a depistat Agenția de Achiziții Publice în procesul de desfășurare a licitațiilor în 2019

Anticoruptie.md
17/02/2020

Nerespectarea prevederilor legale privind publicarea anunțului de participare, documentația de atribuire și documentul unic de achiziții European, atribuirea contractelor operatorilor economici necalificați sau care nu corespund cerințelor stabilite sau lipsa numărului minim de ofertanți prevăzut pentru procedurile de achiziții publice de lucrări se numără printre cele mai frecvente abateri admise în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice, depistate de Agenția Achiziții Publice în 2019.

Potrivit APP, cele mai frecvente abateri vizează:

 1. Nerespectarea prevederilor legale privind publicarea anunțului de participare;
 2. Nerespectarea prevederilor legale privind documentația de atribuire;
 3. Nerespectarea prevederilor legale privind Documentul unic de achiziții European (DUAE);
 4. Cerințele din anunțul de participare, DUAE și/sau documentația de atribuire nu sunt correlate;
 5. Informațiile indicate în sistemul electronic de achiziții diferă de informațiile indicate în documentele aferente procedurii de achiziție;
 6. Nerespectarea regulilor privind stabilirea termenelor-limită de depunere a ofertelor;
 7. Nerespectarea prevederilor legale privind criteriul de atribuire aplicat;
 8. Nerespectarea prevederilor legale privind garanția pentru ofertă și/sau garanția de bună execuție a contractului;
 9. Lipsa referințelor privind utilizarea licitației electronice în cazurile prevăzute de legislație;
 10. Aplicarea eronată a tipului procedurii de achiziție;
 11. Nerespectarea prevederilor legale privind stabilirea cerințelor de calificare și/sau tehnice;
 12. Nerespectarea cerințelor privind aplicarea semnăturii electronice pe oferte;
 13. Nerespectarea criteriilor de evaluare indicate în documentația de atribuire;
 14. Atribuirea contractelor operatorilor economici necalificați sau care nu corespund cerințelor stabilite;
 15. Lipsa numărului minim de ofertanți prevăzut pentru procedurile de achiziții publice de lucrări;
 16. Prezentarea datelor inexacte/ contradictorii/ insuficiente în decizia de atribuire;
 17. Nerespectarea temeiurilor de anulare a procedurii de achiziție public;
 18. Nerespectarea termenilor de prezentare a deciziei de atribuire/dării de seamă;
 19. Nerespectarea cerințelor privind desfășurarea procedurii de negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare;
 20. Nerespectarea prevederilor legale privind modificarea contractelor de achiziții publice;
 21. Neexpedierea dărilor de seamă cu privire la achizițiile publice de valoare mică;
 22. Neexpedierea informațiilor privind contractele de achiziții publice atribuite în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din Legea nr. 131/2015.

Abaterile sunt admise în mare parte de autoritățile contractante în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice și/sau modificare a contractelor de achiziții publice.

Mai multe detalii despre încălcările admise, mai jos:

Anticoruptie.md
17/02/2020
Textele de pe pagina web a Centrului de Investigații Jurnalistice www.anticoruptie.md sunt realizate de jurnaliști, cu respectarea normelor deontologice și sunt protejate de dreptul de autor. Preluarea textelor știrilor și a investigațiilor jurnalistice se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agenții, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat de pe www.anticoruptie.md în primul alineat, iar în cazul posturilor de radio și TV – se citează obligatoriu sursa.

Preluarea integrală a textelor se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil semnat cu Centrul de Investigații Jurnalistice.Follow us on Telegram

Comentarii