Doc // Proiectul Guvernului potrivit căruia elevii vor primi gratuit mere, criticat de CNA: riscuri de corupţie şi cerinţe excesive pentru producătorii agricoli

Anticoruptie.md
29/11/2017
Mere în piaţă. Foto: CIJM

Guvernul îşi propune să lanseze un program naţional în cadrul căruia elevii claselor I-IX ar putea primi în fiecare zi câte un măr. Fructele, potrivit proiectului de hotărâre, vor fi cumpărate centralizat, prin intermediul Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi în Agricultură, instituţie care va desfăşura procedurile de achiziţii publice în baza unui regulement. Experţii Centrului Naţional Anticorupţie care au analizat documentul susţin că proiectul conţine mai multe lacune, cum ar fi cerinţe excesive pentru producătorii agricoli sau riscuri de corupţie. 

De exemplu, regulamentul prevede că fructele vor fi cumpărate în loturi omogene, câte 100 de tone de mere. „Este relevant ca loturile să nu fie omogene şi a câte 100 de tone de mere, dar să fie repartizate pe anumite zone sau raioane, pentru a asigura un tratament egal, imparţial şi nediscriminatoriu tuturor ofertanţilor şi operatorilor economici. Totodată, apare neclaritate în ceea ce priveşte mecanismul şi modalitatea de distribuire ulterioară a cantităţilor de mere necesare în fiecare instituţie, la executarea contractelor de către operatorii desemnaţi câştigători, precum şi răspunderea acestora pentru neexecutarea conformă a contractelor de achiziţie”, se arată în expertiza anticorupţie. 

Mai mult, susţin angajaţii CNA, prin stabilirea anumitor cerinţe excesive se discriminează şi se limitează participarea operatorilor economici, „fapt ce poate prejudicia interesului general al societăţii prin utilizarea ineficientă a banilor publici”. Există şi riscul ca instituţiile publice responsabile de aplicarea prevederilor proiectului să favorizeze anumiţi subiecţi prin săvârşirea actelor de corupţie, iar mecanismul de achiziţionare şi distribuire a merelor să fie ineficient. „Prin urmare, va fi imposibil atragerea la răspundere a persoanei responsabile pentru depăşirea atribuţiilor de serviciu/abuzurilor de serviciu, deoarece formularea normei permite discreţii de interpretare ce depăşesc cadrul legal”, susţin experţii CNA care recomandă ca sintagma „în loturi omogene, câte 100 de tone de mere” să fie exclusă din document.

Detalii în expertiza CNA

 

În 2015, Curtea de Conturi a constatat, în cadrul unui audit, că Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare nu a asigurat pe deplin realizarea și monitorizarea achiziției centralizate de mere pentru elevi și soldaţii Armatei Naționale. Neregulile stabilite de Curtea de Conturi au fost dezvăluite cu câteva luni înainte de publicarea raportului  oficial într-o anchetă a Centrului de Investigații Jurnalistice. Investigaţia a scos la iveală modul fraudulos de organizare şi desfăşurare a achiziţiilor publice de către Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare. 

Anticoruptie.md
29/11/2017Become a Patron!

Comentarii