Experții IDIS despre achiziţiile publice: netransparenţă, riscuri de corupţie şi o lege depăşită

Anticoruptie.md
30/11/2015
Foto: europalibera.ro

Procesul achiziţiilor publice în Republica Moldova este afectat de corupţie şi conflicte de interese care duc la prejudicierea bugetului public. Este concluzia unui studiu efectuat de experţii Institutului pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale “Viitorul” (IDIS), care relevă un şir de nereguli în domeniu.

Potrivit autorilor analizei, Diana Enachi și Valentin Lozovanu, printre cele mai frecvente abateri în procedura de achiziţii se numără lipsa transparenţei (nepublicarea planurilor anuale de achiziții, a anunțurilor de intenție, a rezultatelor licitațiilor), lipsa informaţiilor ce ţin de achiziţiile publice pe paginile web ale autorităţilor contractante, selectarea neconformă a procedurilor de achiziție, ceea ce limitează concurența, nepublicarea informațiilor despre procedura de achiziție şi criteriile utilizate la evaluarea ofertelor.

Totodată, specialiştii consideră că legea actuală privind achizițiile publice este depășită și nu mai corespunde noilor tendințe în domeniu, precum digitalizarea achizițiilor, alinierea la standardele europene și asigurarea unui înalt nivel de transparență și integritate. “Ca urmare a semnării Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană, în iulie curent a fost aprobată o nouă lege, care vine să transpună directivele europene în materie de achiziții, o lege complexă și mai aplicabilă. Totodată, conform noii legi, în procesul de atribuire a contractelor de achiziții se va ține cont nu doar de prețul cel mai mic, dar de oferta cea mai avantajoasă economic, adică raportul calitate-preț”, explică reprezentanţii IDIS “Viitorul”.

Experţii accentuează că achizițiile publice dețin o pondere importantă în bugetul național, valoarea totală a contractelor înregistrate de Agenţia Achiziţii Publice în 2014 fiind estimată la peste 11 milioane de lei sau peste 10% din Produsul Intern Brut.

Societatea civilă solicită acces neîngrădit la informațiile privind achizițiile publice

Recent, Curtea de Conturi a publicat Raportul auditului performanței sistemului de achiziții publice, care arată încălcări grave ale procedurilor de achiziții, inclusiv ale celor din surse externe, și recomandă ca autorităţile să ia măsuri de îmbunătăţire a situaţiei. Totuşi, până în acest moment, nicio persoană responsabilă nu a fost pedepsită.

Anticoruptie.md
30/11/2015

Comentarii