O completare în Legea cu privire la politica fiscală ar putea deschide portița pentru intrarea neautorizată pe piață a medicamentelor propuse pentru testare

Ala Nemerenco
02/12/2020

Guvernul în documentele de solicitare a aprobării Bugetului 2021, și anume în cele de modificări ale politicii fiscale strecoară niște mici completări ale Legii cu privire la activitatea farmaceutică 1456/1993. Astfel, este propusă completarea alineatului (8) al art.11 cu sintagma „și necesare pe piața farmaceutică" după fraza „în cazul când acestea sunt solicitate".

În nota de fundamentare a Guvernului la acest subiect este o remarcă tare scurtă - „Completarea alin.(8) alt art.11 este dictată de necesitatea asigurării populației cu medicamente în situațiile când mai mulți producători se retrag de pe piețele mici sau se axează pe producerea unui spectru mai specific de medicamente care în consecință sunt mai scumpe, astfel este necesară asigurarea continuă a pieții farmaceutice cu medicamente eficiente, inofensive și de calitate". Atât.

Acum cireașa. La ce se referă acest misterios alineat (8)? Nicidecum la asigurarea populației cu medicamente, nicidecum la motivele care au dus ca pe parcursul ultimilor 10 ani să se retragă de pe piața noastră cei mai mari producători și cu atât mai mult nu are nicio treabă cu ce spectru de medicamente decid să producă renumite companii farma din lume. Acest alineat se referă la ... studii clinice și stipulează următoarele: „Ministerul Sănătăţii este în drept să permită importul medicamentelor şi altor produse farmaceutice neautorizate în cazul în care acestea sunt solicitate pentru studiul clinic".

Deci, modificarea „necesare pe piață" va permite intrarea neautorizată a medicamentelor propuse pentru testare/efectuare de studii clinice nu doar la solicitare, dar se mai creează o portiță în ceață. Încerc să presupun că atunci când autoritățile vor considera necesar, vor permite intrarea neautorizată a unor medicamente (sau vaccinuri) care nu au finalizat procedurile de testare la ei acasă? Ca ce să facă? Să le aplice la nivel național pe cetățeni? Să le treacă prin studii? Să ...? Să ne explice ei.

Ala Nemerenco
2020-12-02 19:01:00

Comentarii