Arestarea corupților sau jocuri politice cu tentă criminală

Ion Diacov
15/12/2016
radiotop.ro

Urmāresc cu interes fiecare ştire despre activitatea foştilor colegi şi rapoartele lor publice despre intensificarea luptei cu corupţia şi cu corupţii din R.Moldova. Este impresionant. Aceste acţiuni ar fi chiar lāudabile, dacā am trāi într-un stat de drept . Sā ne amintim cu cît tam-târârăm a fost reţinut şi arestat un grup de demnitari din cadrul Ministerului Sānātāţii, mai apoi un grup impunātor de vameşi, grāniceri, 28 de inspectori ai poliţiei rutiere,16 judecātori şi cîţiva executori judecātoresti. Şi iatā recent iar a fost reţinutā la pachet întreaga componență a punctului vamal "Sculeni", mascaţii au inundat clādirea Guvernului, percheziționând birourile ministerului economiei.

Ziariştii fac competiţii în comentarii. Cineva chiar încearcā sā ne convingā, cā guvernarea a început o luptā ireversibilā, fārā compromise, cu corupţia, îndemnîndu-ne sā aplaudām. Şi mulţi aplaudā. Un sentiment sadic se cultivā în societate, societatea asteaptā vociferarea a noi liste de corupți.

HOŢII TREBUIE SĀ STEA LA DUBĀ! Aceasta este scuza lor, fiind încrezuţi, cā au dreptate. Oare chiar aceştia sā fie corupţii, care au sārācît Moldova? De ce n-au perchiziţionat acest minister cînd se fura aeroportul ?

 

Aş vrea şi eu sā aplaud, dar nu pot. De ce?

Procurorii nu informeazā societatea despre rezultatul real al urmāririi penale pe aceste cazuri, despre examinarea dosarelor de cātre instanţa de judecatā, nu raporteazā despre numārul persoanelor achitate, eliberate de rāspunderea penalā şi, ce este mai important, nu ne informeazā,dacā careva dintre procurori poartā vreo rāspundere pentru fraudarea anchetei şi incālcarea drepturilor omului.

Pe vremurile, cînd eu deveneam procuror era o lege nescrisā: mai bine douā persoane vinovate sā fie la libertate, decît o persoanā nevinovatā sā se afle în puşcārie.

Urmārind cum procurorii de astāzi aresteazā oamenii la pachet, cu hurta, am mari suspiciuni, cā cineva, care deţine o putere dumnezeiascā în stat le garanteazā procurorilor inviolabilitatea pentru comiterea oricārei crime, dacā aceste crime sânt comise "în numele luptei cu corupția".

Vor veni timpuri, cînd alţi procurori îi vor aresta pe cei, care i-au arestat pe Morei, Pântea ș.a. Întrebarea este dacā vor veni timpuri, cînd vor fi arestaţi capii corupţiei în stat şi dacā vom construi cîndva un stat de drept cu adevārat pe acest plai mioritic.

Mai existā o regulā ne scrisā: Lupta cu criminalitatea, lupta pendru adevār nu se duce prin metode criminale.

 

Arestarea corupţilor sau jocuri politice cu tentā criminalā ?

Una din cārtile de vizitā ale R.Moldova este familia academicianului Testimițeanu, numele cāruia îl poartā o strădā din mun. Chisināu şi Universitatea de Stat de Medicinā.

Pe data de 7 aprilie 2014, la ora 5 dimineaţă, în apartamentul profesorului Andrei Testimițeanu, directorul centrului de diagnostic al spitalului republican, laureat al Ordinului Republicii, ilegal a dat buzna un grup de mascaţi, în frunte cu subalternii domnului Harunjen, pe atunci procuror anticorupție.

Percheziţia nocturnă, dar şi arestul profesorului Testimițeanu, torturarea lui psihicā în subsolurile CNA nu s-au soldat cu descoperirea cāreiva crime de rezonantā corupționalā. De doi ani profesorul Testimițeanu asteaptā ca cineva sā-şi cearā scuze, nu mai vorbim de compensaţii morale. Situaţia de incertitudine, aşteptarea zilnicā a unor descinderi imprevizibile ale mascaţilor sub conducerea procuroreascā macinā sānātatea şi aşa şubredā a multstimatului profesor, care prin eforturi numai de dânsul cunoscute are grijā de sānātatea pacienţilor, ce îi trec pragul cu o ultimā sperantā.

Între timp cālāîi profesorului Testimițeanu cautā alte jertfe, avanseazā în înalte funcţii de conducere, sînt siguri, cā sînt protejaţi. Pânā când ?

 

Ion Diacov
2016-12-15 11:57:00

Comentarii