Divizarea achiziţiei publice prin încheierea unor contracte separate, în scopul aplicării altei proceduri de achiziţii la Bălți

Diana Grosu
02/09/2016
Foto: CIJM

Direcția învățamânt, tineret și sport a Primăriei mun. Bălți în frunte cu șefa Tatiana Dubițkaia a cumpărat rechizite de birou conform contractului de valoare mică nr.28 din 16.02.2016, în valoare de 17949 de lei.

Pe data de 26.05.2016 doamna Dubițkaia a semnat un nou contract de achiziționare a rechizitelor de birou prin contractul de valoare mică nr.86, în valoare de 30 279 de lei și 74 de bani.

Mai târziu, pe data de 1 august, în urma publicării în BAP nr. 56, din 26.07.2016, a avut loc un nou concurs pentru cumpărarea „Rechizitelor de birou conform necesităților Direcției învățământ, tineret și sport a Primăriei mun. Bălți, prin concursul COP nr. 16/01779”. Consider că în cazul în care se planifică corect la începutul anului se stabilesc necesitățile și se achiziționează printr-o procedură mai transparentă datorită sumei mai mari. Toată lumea știe că tipul procedurii depinde de suma preconizată. Cu cât suma este mai mare, cu atât procedura este mai transparentă.

Un alt caz de divizare a achiziției se referă la liceul „Mihai Eminescu” din Bălți. Pe data de 06 iulie 2016, în cadrul Primăriei Bălți, a avut loc concursul COP nr. 16/01481 pentru lucrările de reparaţie capitală a blocului alimentar în liceul „M.Eminescu”, conform necesităţilor DÎTS a Primăriei mun. Bălţi. La această procedură n-a fost depusă nicio ofertă din partea operatorilor economici. Pe acest motiv procedura de achiziţie a fost desfășurată repetat.

Mai târziu, DITS a venit cu rugămintea la grupul de lucru de a organiza o altă procedură de reparație la același Liceu Teoretic „Mihai Eminescu”, dar deja la alt bloc, era vorba despre o anexă la cantina școlii, dar la clasele primare, la aceeași instituție. La această ședință șefa serviciului achiziții publice a primăriei Bălți a atenționat reprezentanții Direcției de învățământ Bălți că este aceeași instituție - liceul „Mihai Eminescu” și este vorba tot despre lucrări la cantina școlii, în ciuda faptului că-i alt bloc. Drept urmare, reprezentanții au spus că nu este nicio problemă pentru ei, vor schimba codul CPV si agenția nu va vedea problema.

Ca urmare a acestor discuții, pe data de 12 august, la ora 10.00, a avut loc concursul COP (prin învitații) privind contractarea lucrărilor la „Anexa către blocul alimentar a clădirii blocului claselor primare a LT „M.Eminescu” din str. Pușkin, conform necesităților Direcției învățământ, tineret și sport a Primăriei mun. Bălți”. Au fost depuse 4 oferte până la data limită: SRL „Blaved-Construct”, SRL „Horda-Montaj”, SRL „Kalina”, SRL „Sapsanix-Grup”.

Consider că divizarea achiziţiilor prin încheierea unor contracte separate trebuie supravegheat în mod special de Agenție și în cazul depistării acestora să se aplice legislația în vigoare ce se referă la divizarea achizițiilor și anume Codul Contravenţional al Republicii Moldova, ce conţine un capitol dedicat contravenţiilor ce afectează activitatea autorităţilor publice, iar articolul 327¹ prevede situaţiile de încălcare a regulilor de iniţiere şi desfăşurare a procedurilor de achiziţii publice, inclusiv divizarea achiziţiei publice prin încheierea unor contracte separate, în scopul aplicării altei proceduri de achiziţie decât cea care ar fi fost utilizată conform actelor normative.

Mă întreb de ce nimeni nu supraveghează și nu aplică penalități unde este cazul?

 

Diana Grosu
2016-09-02 22:04:00

Comentarii