Legea privind evaluarea integrității candidaților la funcția de membru în CSM și CSP pe înțelesul tuturor

Vladislav Gribincea
16/02/2022
Foto simbol

Cea mai discutată reformă din domeniul justiției anunțată de autorități este evaluarea externă, adică verificarea integrității judecătorilor și procurorilor de către un organ compus din experți naționali și străini care nu sunt parte a justiției din Moldova.

Prima etapă a acestei reforme este evaluarea candidaților în Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) și în Consiliul Superior al Procurorilor (CSP). Potrivit autorităților, după evaluarea candidaților în CSM și CSP, va urma evaluarea integrității tuturor judecătorilor și procurorilor din țară. Estimativ, ultima va începe în toamna anului 2022 și va dura câțiva ani.

La 2 decembrie 2021, Ministerul Justiției a publicat proiectul de lege privind evaluarea candidaților în CSM și CSP. La 13 decembrie 2021, Comisia de la Veneția a publicat opinia sa cu privire la acest proiect, care accepta exercițiul de evaluare și venea cu mai multe propuneri de îmbunătățire a acestuia. Ministerul Justiției a ajustat proiectul, acceptând doar unele recomandări ale Comisiei de la Veneția. La 18 ianuarie 2022, proiectul a fost aprobat de către Guvern. La ședința extraordinară a Parlamentului din 21 ianuarie 2022 proiectul a fost adoptat în prima lectură. Proiectul a fost programat să fie adoptat de Parlament în lectură finală pe 3 februarie 2022, însă adoptarea a fost amânată cu o săptămână, aparent, pentru a continua discuțiile politice în vederea asigurării unei susțineri politice largi pentru proiect.

La 10 februarie proiectul a fost votat în lectură finală cu votul deputaților PAS, opoziția părăsind sala pe motiv că proiectul nu a fost îmbunătățit după cum recomanda Comisia de la Veneția și deoarece nu a fost discutat cu opoziția suficient. Președintele Comisiei juridice a menționat că ea a chemat opoziția la discuții, însă aceasta nu a venit.

Potrivit proiectului, toți candidații în CSM și CSP, judecătorii, procurorii, și cei din societatea civilă, vor trece evaluarea externă. Evaluarea va fi realizată de o comisie creată din șase membri, trei membri propuși de partenerii de dezvoltare și alți trei propuși de fracțiunile parlamentare, doi de fracțiunea majoritară și unul de opoziție. Componența comisiei urmează a fi aprobată cu votul a 3/5 din deputați. Ea va fi asistată de un secretariat plătit de partenerii de dezvoltare și care se supune doar comisiei de evaluare.

Comisia de evaluare va verifica dacă candidatul a avut un comportament compatibil cu etica profesională, dacă a adoptat acte arbitrare, dacă a admis conflicte de interese, dacă și-a declarat în mod corespunzător averea și dacă aceasta corespunde veniturilor sale. Evaluarea fiecărui candidat va dura circa două luni.

La începutul evaluării, candidatul va întocmi câteva declarații cu privire la rudele sale, averea și cheltuielile din ultimii cinci ani. Comisia va verifica aceste și alte date, având acces direct la bazele de date publice, putând acumula singură informații de la orice persoană, inclusiv să solicite explicații suplimentare de la candidat. Îi revine candidatului să explice Comisiei orice aspecte privind evaluarea, iar eșuarea de a da explicații convingătoare va duce la nepromovarea evaluării.

Comisia de evaluare nu este legată de constatările altor organe, putând decide, de exemplu, că au fost comise abateri de la etica profesională chiar dacă, anterior, organele disciplinare au decis altceva.

Candidații vor fi audiați de comisia de evaluare în ședință publică, însă, pentru protecția ordinii publice, a moralității sau a vieții private, comisia poate decide ca anumite părți ale audierii să fie efectuate în ședință închisă. Comisia va decide prin hotărâre motivată adoptată cu votul majorității membrilor dacă un candidat a promovat sau nu evaluarea. Aceasta va fi publicată pe internet doar dacă candidatul nu va obiecta împotriva publicării.

În caz de nepromovare a evaluării, persoana nu va putea candida, dar va avea dreptul să conteste decizia de evaluare la un complet special din trei judecători ai Curții Supreme de Justiție. Dacă admite contestația, completul va anula decizia și va dispune o nouă evaluare de către comisia de evaluare. Contestarea nu va suspenda alegerile.

Legea stabilește și noi termene limită pentru depunerea dosarelor de către alți doritori. Judecătorii și procurorii pot depune dosarele până la 1 martie 2022. Candidații judecători și procurori care au depus deja dosarele se pot retrage din cursă până pe 8 martie 2022. Potrivit Ministerului Justiției, evaluarea candidaților judecători și procurori va avea loc până în aprilie 2022. De asemenea, Parlamentul va anunța concurs pentru reprezentanții societății civile care vor să devină membrii ai CSM. Lista acestora va fi transmisă comisiei de evaluare până pe 6 aprilie 2022. Potrivit calculelor mele, noile CSM și CSP ar trebui să devină funcționale în iunie 2022 (dna Stamate a spus că așteapta ca ele să fie funcționale în mai 2022).

Până în noiembrie 2021, pentru cele șase funcții de membri ai CSM s-au înscris 21 de judecători, iar pentru cele cinci funcții de membru al CSP - 14 procurori. Cel mai probabil că aceste liste vor suferi modificări. Unii candidați s-ar putea retrage, iar alți judecători și procurori ar putea să se înscrie în cursă. Pe lângă aceștia, Parlamentul mai urmează să selecteze șase reprezentanți ai societății civile în CSM. Ministerul Justiției preconizează că vor fi evaluați în total circa 50-60 de candidați.

Legea mai prevede că, de rând cu membrii CSM și CSP, vor fi evaluați și candidații pentru colegiile de selecție, evaluare și disciplină a judecătorilor și procurorilor. Legea totuși nu menționează când vor fi evaluați aceștia și dacă alegerea acestora va avea loc odată cu alegerea membrilor CSM și CSP. Legea doar stipulează că candidații pentru CSP și CSM vor fi evaluați în mod prioritar.

Clar că inițiativa are riscuri, ca și orice lege. Întrebarea mea este dacă cineva are o propunere mai bună? În ceea ce privește lipsa dialogului politic, sunt de acord că se putea discuta mai mult și mai bine. Pentru asta bila neagra. Proiectul nu este însa deloc rău. Sper acum că în comisia de evaluare vor fi numite persoane destoinice, care vor acționa fără „ghidare” politică. Cel mai rău ce se poate întâmpla acum este politizarea acestui proces.

Vladislav Gribincea
2022-02-16 10:23:00

Comentarii