Fără avocați, onești și profesioniști, nu vom ajunge să avem o societate democratică bazată pe drept

Violeta Gașițoi
23/01/2022
Foto: Uniunea Avocaților via Facebook

În ultimul timp în Moldova au apărut mai multe dezbateri și conflicte dintre puterea de stat și avocați. De fapt, nu e prima dată. Ori de câte ori se schimba puterea de stat, avocații erau cei cu care cel mai puțin se discuta. Și părerea lor nu era luată în calcul nici chiar în probleme care îi vizau direct. Despre toate acestea trebuie să discutăm. Nu neapărat despre conflicte, ci mai degrabă despre cine sunt și trebuie să fie avocații și de ce societatea are nevoie de ei. Fără avocați, fără apărători ai drepturilor omului nu vom ajunge niciodată să avem o societate democratică bazată pe drept.

Avocații au un rol extrem de important în societatea noastră. Ei sunt cei care luptă  pentru protejarea și apărarea drepturilor și libertăților omului și lucrează pentru a îmbunătăți societățile și pentru a contribui la menținerea păcii și democrației în țară. Peste tot în lume avocații sunt considerați ca agenți ai schimbării și dezvoltării pozitive deoarece munca lor este una esențială când este vorba de protejarea societății împotriva încălcărilor drepturilor omului și în promovarea drepturilor universale ale omului.

Cu toții dorim să trăim liber într-o țară unde guvernele respectă și protejează drepturile și libertățile fundamentale ale omului.

De la independența Republicii Moldova și până în prezent, oamenii au avut mereu de suferit de pe urma abuzurilor organelor de drept și a funcționarilor publici. Mulți au fost torturați în penitenciare ori în locurile plasate sub controlul statului, mulți au rămas fără bunuri din cauza injustiției, alții au fost torturați și învinuiți pe ne drept, mulți nu aveau acces la justiție, erau discriminați, nu au putut beneficia de tratamente și  cu toate aceste ilegalități au luptat și luptă în cea mai mare parte avocații. Alături de omul simplu sunt ei, cei care vorbesc și pledează pentru restabilirea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.

Toată această muncă, inclusiv vociferarea ilegalităților comise de autorități era în multe cazuri urmată de persecutarea avocaților din partea autorităților, de amenințarea ce venea din partea procurorilor în adresa avocaților, iar Moldova nu a fost niciodată o excepție de la aceste persecutări.

Dacă e să ne uităm în trecut ce precedente am avut și pentru ce au fost persecutați avocații, păi să ne aducem aminte un caz din 2006 când Procurorul General de pe atunci a sesizat public Uniunea Avocaților prin care a amenințat că va porni cauza penală pe numele a doi avocați care au depus cerere la CEDO în numele clienților săi împotriva Moldovei. Aceste acțiuni procurorul le califica ca fiind „defăimarea Moldovei în fața instituțiilor internaționale, acțiuni iresponsabile și de opoziție”.

În aceste cazuri, avocații nu au cedat, au fost vocali, deoarece doi oameni au fost torturați și aduși la stare de invaliditate pentru că nu doreau să recunoască ce nu au comis.

Totuși, după acest caz, au urmat și altele, chiar dacă guvernele se schimbau odată la patru ani, atitudinea față de avocați rămânea aceeași.

Atunci când avocații vorbesc despre ilegalități și corupție ei nu sunt agreați. Se încerca mereu să li să se închidă gura anume prin amenințări cu intentarea urmăririi penale împotriva lor. Avocații erau purtați pe la organele de drept, erau obligați să scrie declarații, explicații și să se apere împotriva unui sistem care voia să domine societatea, să impună o dictatură fără ca să respecte drepturile și libertățile fundamentale ale omului. Atunci când avocații trebuie să se apere pe ei însuși de abuzurile puterii de stat, abuzurile organelor  de drept, nu  le mai rămâne timp și de apărarea drepturilor omului simplu.

Toți trebuie să fie egali în fața legii și nimeni nu trebuie să fie mai presus de lege. 

Trebuie să cunoaștem cu toții că fiecare cetățean are dreptul la un proces echitabil, fiecare cetățean are dreptul la apărare fără nici o discriminare. În cazul în care organele de drept vor demonstra printr-un proces echitabil vinovăția persoanei, aceasta cu siguranță își va ispăși pedeapsa. 

Este greșită percepția societății că rolul avocatului este de a apăra și proteja infractorii, rolul avocaților este de a apăra și proteja toți oamenii cărora li se încalcă drepturile, scopul este de a apăra oamenii de abuzuri.

Avocații sunt cei care vor să se asigure că drepturile fiecărui om sunt respectate în egală măsură.

Statele trebuie să recunoască faptul că apărarea drepturilor omului este o activitate esențială și să se asigure că apărătorii drepturilor omului își pot exercita munca fără represalii, intimidări sau amenințări, astfel încât împreună să putem face față tuturor crizelor care apar.

Apărătorii drepturilor omului joacă un rol esențial în a veghea ca măsurile luate de autorități să nu încalce în mod nejustificat drepturile omului. De exemplu, nu trebuie să fie încălcat dreptul la libertatea de exprimare, dreptul la viață privată, dreptul la libertate sau dreptul la sănătate, locuință și un nivel de trai adecvat. Atunci când se întâmplă acest lucru ei au luat și vor lua mereu o poziție și vor lupta pentru restabilirea drepturilor oamenilor.

Avocații luptă nu doar împotriva abuzurilor venite din partea statului. Ei controlează și apără oamenii inclusiv împotriva abuzurilor de putere al actorilor nestatali. De exemplu cele ce vin din partea întreprinderilor și corporațiilor atunci când nu respectă standardele de muncă și drepturilor omului ori când modifică impactul economic asupra lucrătorilor când nu oferă o protecție adecvată la locul de muncă a salariaților etc.

Prin urmare, nu este doar obligația statelor, ci și în interesul societății în general să recunoască, să protejeze și să le permită apărătorilor drepturilor omului să își desfășoare activitatea esențială, astfel încât impactul cel mai dur să poată fi atenuat și să se asigure că nimeni nu este lăsat în urmă, că toți oamenii sunt importanți și absolut în egală măsură tuturor le sunt respectate drepturile, iar celor care le-au fost încălcate să reușească să îi repună în drepturi.

Fără avocați nu era să fie posibilă restabilirea drepturile și libertăților fundamentale ale omului. Ce trebuie să înțelegem e că azi se încalcă dreptul unei persoane străine și dacă nu vom acționa mâine aceste drepturi ni se vor încălca și nouă. Abuzurile trebuie stopate și nicidecum nu trebuie susținute.

Uniunea Europeană mereu a pledat și a susținut poziția de protejare a avocaților și apărătorilor drepturilor omului la nivel global. Consiliul Barourilor și Societăților de Avocați din Europa a prezentat o tendință îngrijorătoare în mai multe state unde  avocații sunt hărțuiți, insultați, amenințați, urmăriți, arestați, închiși, torturați și chiar uciși.

Ne dorim noi să fie avocații din Moldova persecutați și cercetați penal, hărțuiți și amenințați, arestați și închiși pentru activitatea sa? Probabil că nu. Atunci ce e de făcut? De așezat la o masă și de discutat posibilitățile democratice și legale de protecție a avocaților și apărătorilor drepturilor omului.

E nevoie ca statul să îi protejeze pe cei onești și să-i sancționeze pe cei corupți și pe toți cei ce comit abuzuri, doar că pentru aceasta e nevoie  să facă o diferență dintre onestitate și corupție. Practica arată că în cele mai multe cauze au avut de suferit anume cei mai onești și cei mai cinstiți apărători, că doar aceștia niciodată nu au avut frică să iasă public și să vorbească despre ilegalități, nu s-au temut niciodată să lupte deschis, transparent pentru apărarea drepturilor omului.

Violeta Gașițoi
2022-01-23 17:50:00

Comentarii