„Voluntarul” de la Instituția Avocatul Poporului: Ce spune legea despre angajarea și accesul la informații și date personale pentru angajați și voluntari

Violeta Gașițoi
02/12/2021

Instituția Avocatului Poporului în Republica Moldova există de 23 de ani și a fost de mai multe ori reformată, reorganizată până în momentul în care să fie adusă la standardele Internaționale. Partenerii acestor instituții mereu au fost organizațiile Internaționale care au promovat și luptat pentru Apărarea Drepturilor și Libertăților Fundamentale ale Omului. Anume ei au depus efortul să ne ajute să creăm în Moldova o instituție funcțională care să ajute cetățenii aflați pe teritoriul Republicii Moldova, să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale ale omului.

În acești 23 de ani, nici un Ombudsman nu și-a permis acest „lux” să discrediteze într-un timp atât de scurt această instituție după cum a făcut-o actuala Avocată a Poporului. În 23 de ani cu greu am primit evaluări din partea Organizațiilor Internaționale și recomandări. Mereu în recomandări erau constatate multe încălcări în Domeniul Drepturilor Omului pe Teritoriul Republicii Moldova și, de fapt, mereu erau și recomandări despre cum putem să îmbunătățim această situație.

Cu siguranță dacă instituția avea persoane care ar deține competențele necesare și ar cunoaște cum să aplice aceste recomandări azi poate am fi avut o situație mai bună la capitolul Promovării și Respectării Drepturilor și Libertăților Fundamentale ale Omului.

Cu toții am fost convinși de legislativ că a fost aleasă cea mai competentă candidată la funcția Ombudsmanului. Cu alte cuvinte, partidul și-a asumat numirea doamnei în funcție și aici nu e nimic uimitor ori ilegal. Cât privește corectitudinea selectării prin înțelegerea politicului e o altă întrebare. Sensul acestei instituții, de fapt, este ca Avocatul Poporului să fie independent și imparțial, fără ca să fie afiliat politic. Afiliere politică la prima vedere nu era, dar faptul că legislativul a recunoscut că decizia a fost luată la ședința  partidului, aceasta ne demonstrează încă odată că aceste alegeri nu au fost independente și imparțiale. Toate pentru că  cineva a decis, cineva a dat indicații să se voteze anume așa și exact așa s-a procedat.

În toată această situație prin care instituția Ombudsmanului a fost discreditată partea bună e că legislativul a recunoscut că a greșit și va insista pentru demitera. Partea rea e faptul că unii deputați s-au expus precum că aici nu sunt mari încălcări din partea Avocatei Poporului. Dar pentru că mai multe Organizații și Societatea Civilă este împotrivă să-și continue activitatea ea trebuie să își depună demisia. Cu alte cuvinte, înțelegem că deputații încă nu au înțeles exact ce legi au fost încălcate din partea Ombudsmanului și se pare că justificarea domniei sale de la conferința Avocatei Poporului din 1 decembrie 2021 a prins bine pentru unii care nu cunosc legislația.

Haideți din acest motiv să trecem să discutăm problemele juridice ori mai bine spus, încălcările juridice comise de Avocata Poporului. Acțiunile ei ilegale și anume angajarea unei  persoane cu antecedente penale pentru prestarea serviciilor ( aici trebuie de văzut contractul, pentru  că nu e clar care servicii trebuiau să fie prestate).

Prima justificare a Avocatei a fost angajarea persoanei pentru ai acorda servicii de protecție.

Atunci când vorbim de protecție a Ombudsmanului trebuie să cunoaștem că legea cu privire la Avocatul Poporului prevede în art. 13 că aceasta beneficiază de protecție din partea statului. La cererea întemeiată a Avocatului Poporului, organele de resort asigură securitatea lui/ei.

Cu alte cuvinte, în cazul în care AP se considera amenințată de cineva, ori atentat la viața și sănătatea ei, aceasta putea să aplice legea și să solicite ajutorul autorităților. În concluzie, constatăm că cel mai probabil nu a existat nici o amenințare la securitatea Ombudsmanului, ori aceasta nu cunoștea legea și nu a știut cum să aplice art. 13.

Legea prevede că Avocatul Poporului poate să-și angajeze doi adjuncți. Adjuncții sunt aleși de Parlament la propunerea AP, aceștia sunt aleși prin concurs.  La organizarea concursului de către AP trebuie să fie selectați candidații care sunt eligibili prin lege. Dacă e să ne uităm atent în lege, o persoană condamnată, o persoană cu antecedente penale nu poate să dețină astfel de funcție. Cu alte cuvinte, funcția de adjunct a Avocatului Poporului nu a putut să i-o acorde pentru că persoana angajată de ea are antecedente penale.

Legea cu Privire la Avocatul Poporului nu îi acordă dreptul Avocatului Poporului să se folosească de servicii de voluntariat. Toate pentru că acești voluntari nu pot fi prezenți la ședințele Instituției, la întâlnirile cu oficialii de stat. Nu pot merge în penitenciare, pentru că e inadmisibil ca să aibă acces la informații secrete, la date cu caracter personal și alte informații secrete care nu pot fi divulgate persoanelor străine, deoarece nu cunoaștem unde va ajunge această informație.

Haideți să verificăm ce ne spune legea cu privire la voluntariat și dacă activitatea „voluntarului” din cadrul Instituții Ombudsmanului cade sub incidența aceastei legi.

Ce înseamnă munca voluntară?  Voluntarul benevol participă la oferirea de servicii, cunoștințe și abilități sau la prestarea unor activități în domenii de utilitate publică, din proprie inițiativă, a persoanei denumită voluntar. Un principiu de bază a voluntariatului, conform legii, este implicarea activă a voluntarului în viața comunității. Cât privește recrutarea voluntarilor, legea expres indică că aceasta se face pe baza egalității șanselor, fără nici un fel de discriminare.

Deci, să presupunem că persoana a fost angajată ca voluntar, doar că a avut un tratament preferențial față de alte persoane care au antecedente penale, nu a existat nici un anunț că Instituția angajează voluntari pentru anumite activități. În concluzie, justificarea printr-un contract de voluntariat decade, ori poate fi interpretată ca o angajare discriminatorie în sensul legii,  iar în comparație avem alți condamnați eliberați, dar care nu au putut să fie angajați. Mai mult decât atât, participarea voluntarului la ședințele de lucru, participarea în penitenciare ori ședințe cu oficiali internaționali acolo unde se discută probleme importante, probleme de nivel de stat uneori și secrete de stat, nu poate să participe un voluntar. Aceasta nu este activitatea în interesul comunității, aici legea impune niște restricții.

Una din Obligațiunile Avocatului Poporului înscrise în lege este faptul că acesta nu are dreptul să divulge secretul de stat și alte informații inclusiv date ocrotite de lege, nu are dreptul să divulge informații confidențiale, precum și datele cu caracter personal care i-au fost comunicate în cadrul activității sale. Cu alte cuvinte, dacă analizăm legea și acțiunile Ombudsmanului prin care o persoană cu antecedente penale a avut acces la mai multe întâlniri publice și ședințe, a avut acces în penitenciare, astfel având acces la informațiile care erau discutate se consideră o încălcare a legii și anume a art. 12. Cu alte cuvinte s-a comis o ilegalitate gravă.

Argumentul precum că dumneaei a dorit să integreze în societate această persoană, să îi dea o șansă după ce și-a ispășit pedeapsa pentru proxenetism la fel nu poate fi  nicidecum justificat. Ori pentru integrarea în societate a persoanelor cu antecedente penale sunt alte instituții ale statului care trebuie să se ocupe. Deși Instituția Ombudsmanului ar putea să ajute la integrarea în societate a acestei categorii de persoane doar cu respectarea strictă a legii și a atribuțiilor care i le acordă legea.

Haideți să analizăm care sunt obligațiile Ombudsmanului și pentru care categorie de persoane aceasta poate și trebuie să intervină.

Legea expres prevede că AP e obligat să apere drepturile și libertățile omului în Conformitate cu Constituția Republicii Moldova, cu legile și tratatele internaționale din domeniul drepturilor și libertăților omului la care RM este parte. La fel aceasta e obligată să se abțină de la orice acțiune neconformă cu statutul pe care îl deține.

Legea expres prevede că Avocata Poporului se poate sesiza din Oficiu în cazul în care  dispune de informații privind încălcarea în masă sau gravă a drepturilor și libertăților omului, în cazurile de o importanță socială deosebită sau în cazul în care este necesară apărarea intereselor unor persoane care nu pot folosi de sine stătător mijloacele juridice de apărare. Avocatul Poporului este în drept să acționeze din oficiu.

După cum observăm „voluntarul” angajat de Avocata Poporului nu se încadrează în categoria de persoane vulnerabile căreia i s-a încălcat drepturile. Chiar dacă să presupunem că nu a fost angajat în câmpul muncii este mereu refuzat pentru că are antecedente penale. Să presupunem că ar exista astfel de încălcări ale drepturilor omului, iar acesta a depus o plângere și a solicitat ajutorul instituției. Avocata Poporului, conform legii, trebuia să  examineze sesizarea, să depună toată diligența pentru soluționarea cererilor prin concilierea părților și căutarea soluțiilor reciproc acceptabile pentru a integra în societate o persoană cu antecedente penale. Aceasta nicidecum nu a avut dreptul legal să admită o persoană condamnată la treburile interne a instituției Ombudsmanului, ceea ce constituie o ilegalitate.

O situație rușinoasă probabil au simțit-o mulți pe data de 1 decembrie 2021 când Avocata Poporului a declarat „avem doi șoferi angajați de 72 de ani care nu știu să conducă și nu știu ce este cu ei și atunci domnul Dumitru s-a acordat să urce la volan….”( aproximativ așa a fost mesajul)

Legea 121 interzice discriminarea persoanelor pe orice criteriu. Cu alte cuvinte, ce înseamnă discriminare? orice deosebire, excludere, restricție ori preferință în drepturi și libertăți a persoanei sau a unui grup de persoane, precum și susținerea comportamentului discriminatoriu bazat pe criteriile reale, stipulate de prezenta lege sau pe criterii presupuse. Scopul prezentei legi este prevenirea și combaterea discriminării, precum și asigurarea egalității tuturor persoanelor aflate pe teritoriul Republicii Moldova în sferele politică, economică, socială, culturală și alte sfere ale vieții, fără deosebire de rasă, culoare, naționalitate, origine etnică, limbă, religie sau convingeri, sex, vârstă, dizabilitate, opinie, apartenență politică sau orice alt criteriu similar.

De fapt, Avocata Poporului pe de o parte a lăsat în funcție doi șoferi care consideră că sunt inapți să-și îndeplinească obligațiunile de serviciu, iar pe de altă parte vine public și numește vârsta șoferilor și declară că aceștia sunt incompetenți și nu își pot îndeplini obligațiunile de serviciu. Astfel aceasta a restricționat și a dat preferință persoanelor ne angajate în această funcție să se folosească de bunurile publice și să conducă bunurile publice din cauza că salariații au o vârstă înaintată și nu se isprăvesc cu obligațiunile de serviciu.

Atunci când persoanele nu își pot îndeplini obligațiunile de serviciu din anumite motive există Codul Muncii care poate fi aplicat în această situație și nicidecum nu era cazul să se vorbească de competența ori incompetența salariaților care încă sunt angajați. Cât privește vârsta acestora, aceasta e o informație irelevantă și discriminatorie  deoarece avem mulți cetățeni care au o vârstă de peste 70 de ani, dar își pot îndeplini obligațiunile de serviciu foarte bine. Un Avocat al Poporului trebuie să protejeze drepturile tuturor cetățenilor și să nu admită discriminare pe nici un criteriu inclusiv atunci când vine cu discursuri publice.

În cazul în care acțiunile Avocatului Poporului sunt acțiuni neconforme cu statutul, ori legea, de exemplu, divulgarea secretului de stat și a altor informații și date ocrotite de lege aceasta poate fi revocată.

Dacă e să analizăm toată situația, au fost ori nu divulgate la ședințe secrete de stat, date cu caracter personal e nevoie ca Comisia drepturile omului şi relații interetnice și  Comisia  juridică, numiri și imunități să pornească o investigație internă și să verifice la ce ședințe și la ce informații a avut acces „voluntarul” Avocatei Poporului. Dacă se constată că într-adevăr sunt motive de revocare să propună această revocare. Legea prevede că pentru a propune revocarea e necesar de votul a 20 de deputați iar hotărârea de revocare se adoptă cu votul a 3/5 din deputați.

Cu alte cuvinte, este bine să cunoaștem legea atunci când deținem funcții importante în stat ori cel puți să știm unde să găsim răspunsul la aceste întrebări și deținând o funcție într-o instituție atât de importantă să demonstrăm prin propriul exemplu că procedăm corect și legal.

Cu regret, de la independență încoace Republica Moldova mereu a ignorat domeniul Drepturilor Omului, unul din cele mai importante domenii atunci când ne dorim să avem o societate democratică adevărată. 

Violeta Gașițoi
2021-12-02 11:48:00

Comentarii