Administrația prezidențială a anunțat concurs pentru ocuparea unui loc în Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) din partea unui reprezentant al societății civile

Mădălin Necşuţu
07/09/2021

Președinția Republicii Moldova a anunțat, marți, organizarea și desfășurarea concursului de selectare a candidatului la funcția de membru al Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) din rândul societății civile, desemnat de către șeful statului.

Concursul se va desfășura în două etape: depunerea dosarului de participare și interviul, susținut în fața Comisiei, în vederea testării cunoașterii domeniului și a aspectelor privind exercitarea atribuțiilor funcționale în calitate de membru al CSP. Președinția mai anunță că orice candidat trebuie să îndeplinească următoarele condiții: a) deține cetățenia Republicii Moldova;

b) cunoaște limba română;

c) are capacitatea de exercițiu deplină;

d) posedă studii superioare juridice; e) are experiență în domeniul dreptului de cel puțin trei ani;

f) se bucură de o reputație ireproșabilă;

g) nu a atins vârsta de 65 de ani.

Conform Regulamentului, dosarul de participare la concurs trebuie să conțină:

a) cererea de înscriere la concurs;

b) scrisoarea de motivare;

c) curriculum vitae;

d) copia de pe actul de identitate;

e) copia de pe diploma de studii superioare complete în drept sau echivalentul acesteia și alte acte de studii relevante; f) copia actelor care confirmă experiența în câmpul muncii (carnetul de muncă, contractul etc.); g) cazierul judiciar; h) certificatul medical de sănătate, inclusiv narcologic și psihiatric.

Concursul se desfășoară în conformitate cu Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură și Regulamentul privind modul de organizare și desfășurare a concursului de selectare a candidatului la funcția de membru al CSP din rândul societății civile, desemnat de către Președintele Republicii Moldova, aprobat prin Decretul nr. 548 - VIII din 29 decembrie 2017. Dosarul de participare la concurs se va depune în Aparatul Președintelui Republicii Moldova până la data de 14 septembrie 2021, eliberându-i-se o confirmare privind recepționarea acestuia. La interviu vor fi invitați doar candidații preselectați.

Preşedinta Maia Sandu i-a retras, luni, lui Dumitru Pulbere mandatul de membru al CSP pe motiv că a atins plafonul de vârstă de 65 de ani. În aceaşi zi, a fost desemnată componenâa comisiei pentru desfăşurarea concursului de selectarea a candidatului pentru CSP.

Mădălin Necşuţu
07/09/2021Become a Patron!

TestRapid

Comentarii