DOC // Parlamentul a aprobat raportul privind ilegalitățile în cazul concesionării Aeroportului Internațional Chișinău. Ce urmează

Anticoruptie.md
04/10/2019
Aeroportul Internațional Chișinău. Foto: CIJM

Comisia de anchetă pentru desfășurarea privatizării și concesionării proprietății publice în 2013–2019 a prezentat, vineri, un raport despre felul în care a fost concesionat Aeroportul Internațional Chișinău. Documentul, aprobat cu majoritatea voturilor deputaților prezenți în sală, prevede acțiunile pe care urmează să le întreprindă Guvernul, Ministerul Economiei și Infrastructurii și Procuratura Generală.

Potrivit raportului, Guvernul urmează să evalueze posibilitatea înaintării unei acțiuni în instanțele naționale despre declararea  nulității contractului de concesiune, prin înaintarea unor cereri de aplicare a măsurilor de asigurare de sechestru asupra întregului patrimoniu al statului gestionat de Avia Invest SRL, dar și asupra patrimoniului acesteia.

De asemenea, Executivul urmează să evalueze oportunitatea înaintării unei cereri de chemare în judecată privind dizolvarea SRL Avia Invest de către instanța de judecată „în conformitate cu prevederile art. 87, alineatul 1, CC al Republicii Moldova în vigoare în momentul constituirii persoanei juridice, deoarece constituirea societății respective este viciată”. La rândul său, Ministerul Economiei și Infrastructurii urmează să stabilească voloarea investițiilor efectuate de Avia Invest SRL, precum și proveniența mijloacelor financiare.  

Procuratura Generală va verifica modul în care a fost introdusă în Anexa nr. 1 din Hotărârea de Guvern nr. 321 din 30.05.2013 taxa de  modernizare, cu ridicarea tuturor documentelor și corespondenței între autorități și avizele la hotărâre. Totodată, procurorii vor examina toate documentele și corespondența purtată între cei implicați în concursul de concesiune, inclusiv prin adresarea de Comisii Rogatorii în Federația Rusă.

În decurs de două luni, Guvernul și Procuratura Generală vor raporta Parlamentului despre executarea recomandărilor Comisiei de Anchetă.     

Anticoruptie.md
04/10/2019

Comentarii