Nebuloasele de la „Apă-Canal Chișinău”// Deconectarea stației de pompare a apei, nejustificată

Anticoruptie.md
31/03/2023
Sursa: acc.md

Agenția Națională de Reglementare în Energetică (ANRE) a finalizat controlul inopinat efectuat la S.A. „Apă-Canal Chișinău”, în urma deconectării pompelor la stația „Botanica”. Rezultatele arată că oprirea livrării apei potabile a fost nejustificată.

În rezultatul controlului inopinat, ANRE a constatat că „nefuncționarea sistemului informațional SCADA (Sistem de monitorizare, control, achiziții de date)  din cauza deconectării energiei electrice la blocul administrativ din str. Albișoara, 38, mun. Chișinău, nu a influențat asupra funcționării stațiilor de pompare, datorită existenței mașiniștilor sau, după caz, posibilității delegării personalului suplimentar la stațiile de pompare”.

Totodată, S.A. „Apă-Canal Chișinău” a fost obligată să revizuiască în termen de până la 30 aprilie 2023 procedurile interne în vederea asigurării continuității prestării serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în situații de risc, precum și asigurarea informării eficiente a consumatorilor în cazurile de apariție în spațiul public a mesajelor care induc în eroare consumatorii finali referitor la continuitatea serviciului prestat.

La fel, ANRE a obligat operatorul să respecte „Normele de securitate la exploatarea instalațiilor electrice” și „Normele de exploatare a instalațiilor electrice ale consumatorilor noncasnici”. Totodată, Agenția a prescris un șir de acțiuni S.A. „Apă-Canal Chișinău” pentru înlăturarea abaterilor constatate în acest sens.

În concluzie, Agenția a solicitat operatorului S.A. „Apă-Canal Chișinău” să țină cont de actele normative de reglementare în activitatea sa, să ofere servicii calitative consumatorului final.

 

Anticoruptie.md
31/03/2023Follow us on Telegram

Comentarii