O șefă de la Agenția Rezerve Materiale și-ar fi atribuit premii bănești în valoare de peste 100 mii lei

Crina Dumitriu
12/08/2020
Foto: CIJM

Autoritatea Națională de Integritate a constatat că fosta șefă a Bazei Speciale de Administrare Medicală a Agenției Rezerve Materiale a Ministerului Afacerilor Interne (BSAM), Floarea Dumitriu, și-ar fi atribuit sieși premii bănești în sumă de peste 100 de mii de lei, încâlcând astfel regimul juridic al conflictelor de interese.

Pe acest caz, ANI s-a autosesizat din materialele din presă, după ce portalul Moldova Curată a scris că Floarea Dumitriu a ridicat 11 premii bănești în anul 2018, dintre care doar trei i-au fost date prin ordinele șefului ierarhic superior, așa cum prevede legea. Restul, șapte premii, le-a primit în baza propriilor dispoziții. Situația a fost descoperită de Inspecția Financiară.

În Raportul din 30 septembrie 2019 întocmit de Inspecția financiară se arată că șefa Bazei speciale de administrare medicală a ARM, a ridicat șapte premii pe care ea însăși și le-a fixat, cheltuielile neîntemeiate constituind, potrivit inspectorilor, 36 897,23 lei. Astfel, prin ordinul directorului ARM i s-a dat premii la Ziua Independenței, la Revelion și în Ziua profesională a lucrătorului medical, acestea fiind cuprinse între 1.250 de lei și 2.700 de lei. Cele acordate prin dispozițiile proprii sunt însă mai mari. De exemplu, „pentru activitate sârguincioasă”, în fiecare trimestru Floarea Dimitriu ridica în jur de 7 mii de lei. La acestea se adaugă alte premii, date de sărbători:

În cadrul controlului întreprins de ANI s-a constat că în perioada 2017 – 2018, fosta șefă a BSAM ar fi încasat în jur de 100 de mii de lei, de pe urma a 32 de ordine emise cu privire la acordarea unui șir de premii pentru subalternii pe care îi avea în subordine, iar în listele de beneficiari se regăsea și numele acesteia.

Funcționara a menționat în timpul controlului că „funcția deținută nu se regăsește în Nomenclatorul unic al funcțiilor publice, iar instituția pe care o conduce nu este publică”. Inspectorul de integritate a contrazis argumentele invocate de funcționară, precizând în actul de constatare că – fosta șefă a BSAM ar fi omis un detaliu important, prevăzut în art. 3, lit. e.) din Legea 133/2016, care prevede eshaustiv că - funcțiile de conducători ai organizațiilor publice se încadrează în categoria subiecților declarării. Totodată, subiectul vizat este inclus și în Registrul subiecților declarării averii și a intereselor personale, gestionat de ANI, iar începând cu anul 2012 ar fi depus mai multe declarații anuale de avere și interese personale.

ANI a stabilit că fosta șefă BSAM a încălcat regimul juridic al conflictelor de interese – prin nedeclararea în termenul legal a conflictelor de interese, nesoluționarea acestora și emiterea/semnarea unor acte administrative în privința propriei persoane, fapt prin care a admis consumarea conflictelor de interese. Deoarece asupra persoanei vizate planează bănuiala rezonabilă de abuz în serviciu, inspectorul de integritate a sesizat organele competente.

Dacă actul emis de ANI va rămâne definitiv - inspectorul de integritate va sesiza Agenția Rezerve Materiale al MAI pentru inițierea procedurii de încetare a raporturilor de muncă ori serviciu, din funcția deținută la moment – cea de specialist principal în cadrul unei subdiviziuni a Agenției.

Totodată, aceasta riscă  să nu mai dețină o funcție publică sau de demnitate publică, cu excepția funcțiilor elective, pentru o perioadă de trei ani. La fel, subiectul va fi inclus și în Registrul interdicțiilor, gestionat de ANI.

Floarea Dumitriu a contestat actul emis de ANI în instanța de contecios administrativ.

Crina Dumitriu
12/08/2020

Comentarii