Plahotnic, Șor, Platon // Soluția propusă de Ministerul Justiției pentru condamnarea și confiscarea averilor personajelor conectate la statul capturat

Ilie Gulca
25/05/2022
Fugarii Vladimir Plahotniuc, Ilan Șor și Veaceslav Platon. Colaj: CIJM

Ministerul Justiției a elaborat un proiect de lege care va permite instrumentarea cauzelor penale în lipsa persoanelor ce se eschivează de la acțiunile desfășurate de organele de drept. Este vorba de persoanele care au furat banii cetățenilor și care au reușit să fugă în străinătate sau să se ascundă.

„Un impediment constă în faptul că finalizarea urmăririi penale și trimiterea cauzei în judecată este îngreunată de cerința legală a prezenței învinuitului și necesitatea eventuală de a recurge la mecanismul extrădării, un proces îndelungat, care nu întotdeauna se soldează cu rezultatul scontat”, a explicat ministrul Justiției, Sergiu Litvinenco, în cadrul unei conferințe de presă susținută miercuri.

Pentru a redresa situația, Ministerul Justiției propune mai multe soluții care ar permite înaintarea acuzării învinuiților aflați peste hotare.

Primul mecanism consistă în următoarele: dacă persoana se eschivează de la urmărirea penală și fuge în altă țară, iar procurorul știe locul aflării acestuia, se va autoriza autorităților înaintarea acuzării cu respectarea tuturor garanțiilor prevăzute de legislație.

Ulterior, după parcurgerea pașilor legali, cauza va putea să fie transmisă în judecată.

Al doilea mecanism se referă la situația în care învinuitul a dispărut, sustrăgându-se de la urmărirea penală sau locul aflării sale nu este stabilit ori nu este posibilă asigurarea prezenței acestuia.

În situația respectivă, înaintarea acuzării în lipsa învinuitului și finalizarea urmăririi penale va fi verificată de judecătorul de instrucție la solicitarea procurorului ce va dispune finalizarea urmăririi penale în absența învinuitului, prezentând copia ordonanței de punere sub învinuire contrasemnăturii apărătorului ales sau a celui care acordă asistență juridică garantată de stat.

Finalizarea urmăririi penale în lipsa învinuitului va fi posibilă dacă se întrunesc mai multe condiții în mod cumulativ, și anume: a) dacă persoana în privința căreia a fost emisă o ordonanță de punere sub învinuire este învinuită de comiterea unei infracțiuni grave, deosebit de grave sau excepțional de grave prevăzută de Codul Penal, b) se sustrage de la urmărirea penală sau judecată sau nu a fost posibilă prezența ei în fața organului de urmărire penală, c) au fost dispuse investigații în vederea căutării învinuitului, d) dacă este minor.

Întrunirea acestor circurmstanțe vor fi stabilită de un judecător de instrucție. Dacă judecătorul va constata existența circumstanțelor, dosarul va merge în instanță, ceea ce nu este posibil în prezent.

În evenutuala emitere a deciziilor judecătorești de condamnare, va fi posibilă confiscarea bunurilor persoanelor vizate în cauzele respective.

Ilie Gulca
25/05/2022Follow us on Telegram

Comentarii