Roman Zadoinov: „Parlamentul trebuie să modifice legislația astfel încât procurorii care comit infracțiuni să fie eliminați din sistem”

Anticoruptie.md
2019-07-09 13:10:00

În cadrul unui interviu oferit Portalului Anticoruptie.md al Centrului de Investigații Jurnalistice, avocatul Roman Zadoinov, stabilit de câțiva ani în Statele Unite ale Americii, a povestit cum se văd din afară problemele principale din Procuratura Generală și ce ar trebui să facă autoritățile pentru a reforma cu adevărat această structură.

Anticoruptie.md: De câțiva ani sunteți stabilit în Statele Unite. Cum se văd din afară principalele probleme din Procuratura Republicii Moldova și cum pot fi acestea înlăturate?

Roman Zadoinov: Principala problemă în Procuratură este corupția și traficul de influență, încălcările disciplinare și ale Codului Penal al Republicii Moldova. Sarcina Legislativului este de a face modificări în legislație în așa fel, ca procurorii care comit încălcări disciplinare sau infracțiuni să fie repede identificați și eliminați din sistem. Acest mecanism poate fi creat prin legi adoptate de Parlament. Pentru a identifica acești procurori noi avem nevoie de monitorizarea permanentă a procurorilor de către societate. Prin aceasta eu înțeleg legăturile procurorului cu lumea exterioară și toate mișcările de avere. Pe plan profesional, noi avem nevoie de monitorizarea deciziilor luate de procuror în cadrul exercitării atribuțiilor. De asemenea, avem nevoie de un mecanism efectiv de identificare a procurorilor care încalcă legislația și eliminarea lor imediată din sistem.

Anticoruptie.md: Ce ar presupune acest mecanism?

Roman Zadoinov: Dreptul prevede două mecanisme speciale de identificare și eliminare a procurorilor din această profesie. Primul e cel disciplinar și al doilea, cel penal. Aceste mecanisme trebuie să fie separate, deoarece sunt bazate pe diferite proceduri și scopuri. Procedura disciplinară este mai formală, mai rapidă și mai eficientă din punct de vedere profesional. Ea nu este apărată de dreptul la un proces echitabil prevăzută de art. 6 CEDO și nu trebuie să respecte toate garanțiile prevăzute de acest articol. Cu alte cuvinte, legislația RM trebuie să interzică posibilitatea contestării procedurii disciplinare în instanțele de judecată. Anume această problemă era cea mai gravă în țara noastră, când procurorii corupți ori judecătorii care au fost concediați din cauza încălcării legislației au fost restabiliți în funcție prin hotărâri judecătorești. Totodată, pentru a exercita un anumit control asupra procuraturii din partea societății, toate procedurile de examinare a cauzelor disciplinare trebuie să fie publice, așa cum se face în SUA, spre exemplu. Americanii au transmis funcția comisiilor disciplinare Uniunii Avocaților, iar Procuratura ca organ specializat al puterii statului sub conducerea Ministerului Justiției nu permite contestarea deciziilor privind concedierea unui procuror. Cu alte cuvinte, conducerea Procuraturii și a Ministerului Justiției poate concedia orice procuror la dorința acestora pentru încălcările comise. Această procedură a devenit foarte eficientă în SUA și respectiv sistemul se curăță permanent, neîntrerupt și sub controlul strict al societății. Toate hotărârile și sancțiunile sunt publice.

Anticoruptie.md: De multe ori, anume șefii corupți din Procuratură comit trafic de influență asupra subalternilor, dându-le indicații ilegale. Ce mecanism de apărare au subalternii în aceste circumstanțe?

Roman Zadoinov: În aceste cazuri subalternii nu au un mecanism de contestare a indicațiilor ilegale ale procurorului ierarhic superior. Eu consider că trebuie introdus în lege un mecanism care ar prevedea imediata suspendare din funcție a procurorului ierarhic superior și pornirea unei investigații disciplinare împotriva acestuia. Aceasta ar permite procurorilor onești și cinstiți să se apere împotriva șefilor corupți care răspândesc ilegalitățile prin toată Procuratura. Practica din țara noastră a demonstrat că cei mai corupți sunt anume șefii și nu subalternii, din cauza că șefii nu sunt controlați de nimeni și de obicei exercită activitatea din capul lor, pe când subalternii au zeci de șefi. Așa ne-am pomenit că mulți procurori onești care nu au vrut să îndeplinească indicațiile șefilor au plecat din funcții.

Transparența decizională și investigațiile jurnalistice sunt următoarele elemente foarte eficiente împotriva ilegalităților pe care le comit procurorii. Un alt mecanism de înlăturare a procurorilor corupți este cel penal. Dacă în urma procedurilor disciplinare procurorii sunt eliminați din sistem pe motive compromițătoare, atunci în urma procedurilor penale, procurorul poate face ani grei de pușcărie și poate achita mii de lei amendă în urma condamnării. De regulă, procedura penală se pornește de către un alt procuror care este competent să examineze cauze împotriva procurorilor. Un lucru important în descoperirea acestor infracțiuni îl joacă organele de investigație care sunt suficiente în Republica Moldova. Aceste organe sunt Poliția, CNA, SIS etc. Informația operativă obținută de aceste organe se acumulează, se strâng probele, se stabilesc faptele, după care se înaintează învinuirea. Decizia asupra vinovăției ori nevinovăției o va lua instanța de judecată. Aceste procese judiciare trebuie să fie publice, pentru exercitarea controlului asupra mersului urmăririi penale.

Anticoruptie.md: Poate oare actuala conducere să schimbe acest sistem corupt?

Roman Zadoinov: Toate conducerile au putut face reforme reale. Nu pot să invoce că nu au avut bani. Și bani au avut, dar nu a fost dorință suficientă, ei veneau în funcții și operau cu modificări în legi pentru a se menține în funcții, pentru a-și menține oamenii puși de ei în funcții. Legile nu erau pentru oameni, dar pentru funcționari. Totul este în mâna oamenilor competenți, onești și necompromiși, dacă vor putea identifica aceste persoane și eu cred că e posibil. Important e să fie voință politică și o echipă bună care să poată implementa această voință.

Anticoruptie.md: La ce ar trebui să atragă atenția conducerea actuală a Republicii Moldova atunci când vrea să facă reforme în această structură?

Roman Zadoinov: Procuratura a fost creată cu scopul ca persoanele din această organizație să execute legea, să îndeplinească puterea executivă. Procuratura are menirea să lupte cu ilegalitățile, să pornească cauzele penale privind încălcarea legislației, să acumuleze dovezi, să înainteze învinuiri și să susțină aceste învinuiri în judecată împotriva persoanelor care au comis infracțiuni. Pentru a exercita aceste funcții procurorul trebuie să aibă cel puțin studii juridice, să cunoască legislația statului unde activează, să cunoască limba în care este desfășurată procedura și aproape toate statele introduc regula cetățeniei pentru exercitarea puterii statului. 

Anticoruptie.md: O perioadă se vehicula ideea de a invita un procuror general european, care nu ar avea conexiuni cu nicio structură din țara noastră, pentru a-I fi asigurată independența. Cineva spunea că acest lucru va afecta statalitatea. Credeți că procurorul general ar trebui totuși găsit printre profesioniștii din țară?

Roman Zadoinov: Practic toate statele au introdus cerința privind cetățenia în legislația sa pentru a favoriza propriii cetățeni în exercitarea puterii statului. Din istoria statului și dreptului s-a stabilit că ar fi foarte riscant de a încredința puterea statului unei persoane care nu cunoaște tradițiile teritoriului unde lucrează, nu cunoaște oamenii, nu cunoaște limba, nu are nicio rădăcină pe teritoriul respectiv, fapt care poate deveni o dificultate în exercitarea puterii statului. Ar fi foarte riscant de a încredința puterea statului unei persoane străine, trecutul căreia nu este cunoscut, reputația căreia nu este cunoscută, ideile și valorile căreia sunt străine ideilor și valorilor teritoriului care este deservit. De regulă, în toate funcțiile puterii statului trebuie să fie alese ori numite persoane domiciliate un timp suficient de îndelungat pe un anumit teritoriu, care au o anumită legătură personală cu teritoriul respectiv. Acest fapt ne permite să stabilim un nivel de loialitate al acestei persoane față de poporul care trăiește pe acest teritoriu. Din aceste considerente reiese că este preferabil ca o persoană care exercită puterea statului să dețină cetățenia Republicii Moldova. Dar, în opinia mea, cetățenia nu este crucială în eficiența lucrului unui procuror, este mai mult teoretic decât practic. Cel mai importat este ca, după ce va fi numită în funcție, persoana să fie mereu sub supravegherea societății.

Anticoruptie.md
2019-07-09 13:10:00

Comentarii