Integritate

SISTEMUL ELECTRONIC DE REPARTIZARE A DOSARELOR, „SPART” DE ANGAJAȚI CU INTERESE!?

„umbra” ex-președintei Antoci planează deasupra ANI

Sursa: CIJM
Autor: Viorica Mija
09/07/2022 7579

Repartizarea aleatorie a dosarelor de integritate devine o problemă cronică la Autoritatea de Integritate (ANI). După scandalul din anul 2021, atunci când au fost depistate breșe serioase în funcționarea sistemului, în primul trimestru al anului 2022 au fost identificate alte decalaje în volumul de lucru primit spre examinare de către inspectorii de integritate. La această etapă, instituțiile responsabile sunt în căutarea unei soluții care ar asigura gestionarea corectă a procesului. Totul, după procedura de audit care ar trebui să scoată la iveală eventualele abuzuri de care a fost învinuită în repetate rânduri fosta președintă Antoci și care acum are statutul de învinuit într-un dosar penal de depășire a atribuțiilor de serviciu.

 

Repartizarea aleatorie, ghidată din umbră?

În data de 25 mai curent, membrii Consiliului de Integritate au examinat sesizarea Serviciului Tehnologii Informaționale din cadrul ANI, care a solicitat opinia referitor la repartizarea aleatorie a sesizărilor. Reprezentantul din partea societății civile în Consiliul de Integritate, Vitalie Palega, a menționat că, în trimestrul întâi al anului 2022, au fost identificate decalaje în volumul de lucru primit spre examinare de către inspectorii de integritate. Astfel, s-au constatat cazuri de atribuire consecutivă a multiple dosare (de la 4 la 7) aceluiași inspector.

„Din volumul de 183 de dosare repartizat unui efectiv de 25 de inspectori de integritate, 15 inspectori au primit de la 2 la 23 de dosare, în timp ce alți 10 inspectori nu au primit niciun dosar, astfel nefiind respectat principiul egalității în repartizare”

Prin intermediul portalului vreauinfo.md, conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, am solictat lista nominală a inspectorilor de integritate, cu numărul de dosare monitorizate de aceștia, în primul trimestru al anului 2022. Din răspunsul Autorității Naționale de Integritate am aflat că, momentan, sunt încadrați în serviciu 25 de inspectori de integritate.

Autoritatea ne-a mai informat că, la data de 01.04.2022, în gestiunea inspectorilor de integritate se aflau 177 dosare de control: 121 privind controlul averii și intereselor personale; 20 privind controlul respectării regimului juridic al conflictelor de interese; 34 privind controlul respectării regimului juridic al incompatibilităților; 2 privind controlul respectării regimului juridic al restricțiilor. Totuși, nu am primit și un răspuns clar în ceea ce privește numărul concret de dosare care se află în gestiunea fiecăruia dintre inspectori.

Pentru a face lumină asupra suspiciunilor legate de distribuirea aleatorie a dosarelor am studiat procesele verbale de inițiere a acțiunilor de verificare de către ANI, pentru primul trimestru al anului 2022. Astfel, din cei 25 de angajați, doar 15 au preluat dosare, acestea fiind repartizate destul de neuniform. Cele mai multe, câte șase la număr, au revenit inspectorilor Natalia Ivanov și Victoria Butușanu, urmate de Ada Griciuc și Sergiu Hîncu, cu câte 5 dosare. Inspectorilor Ion Nicolaev și Arina Țigănaș le-au fost distribuite câte 4 dosare, Cristina Ciubotaru, Alexandru Stavinschi, Vitalie Pogribnoi și Irina Olărescu – câte 3, Vladislav Gorceac, Andrian Fetescu, Ion Crețu - câte 2, Victor Rența și Seghei Pleșca – câte 1. Ceilalți 10 inspectori de integritate nu au primit în gestiune niciun dosar.

Examinarea listei de procese verbale a mai developat un fenomen ciudat. În unele zile, sistemul de distribuire atribuia dosarele doar unui singur inspector de integritate. Astfel, în data de 4 ianuarie, cele două dosare i-au fost distribuite Cristinei Ciubotaru, iar în data de 5 ianurie și 10 ianuarie, toate cele patru dosare i-au fost repatizate inspectorului Natalia Ivanov.

Repartizarea acestor dosare a avut loc în perioada în care funcția de președintă ANI era deținută de Rodica Antoci. Aceasta și-a depus demisia în data de 31 martie, inclusiv pe fundalul cauzei penale inițiată pe numele său și a unei angajate ANI. Cele două sunt învinuite de procurori că și-ar fi depășit atribuțiile de serviciu atunci când au achitat servicii în valoare de 29 570 lei pentru lucrări de vopsire a automobilelor, deși în contractul încheiat între instituţie și agentul economic nu erau incluse astfel de servicii. Totodată, acestea ar fi cumpărat contrar normelor legale şapte uşi în valoare de 97 de mii de lei. S-a întâmplat la scurt timp după ce un alt agent economic contractat a efectuat reparația acestora.

Rodica Antoci a trecut cu vederea aspectul distribuirii aleatorii și în Raportul de activitate a instituției pentru anul 2021, fapt criticat de membrii Consiliului de Integritate.

Ion Botnarenco, reprezentant desemnat de Parlamentul Republicii Moldova, confirmă că din conținutul Raportului de activitate ANI pentru anul 2021 nu poate fi aflat numărul dosarelor de control aflat în gestiunea inspectorilor de integritate. Acesta mai declară că informația nu a fost indicată tocmai pentru a ascunde rezultatele reale ale activității defectuoase a Inspectoratului de Integritate, inclusiv cu scopul de a nu elucida situația reală și a depista abateri.

.

O parte din inspectorii de integritate primesc în gestiune mai multe dosare de control decât alții. Din numărul total de dosare de control pentru anul 2021, în derulare la 23.03.2022 se aflau un număr foarte mic (3 sau în unele cazuri 4 dosare). Prin urmare, inspectorii de integritate primesc în gestiune dosare de control, iar examinarea fiecărui dosar în parte se extinde peste termenele prevăzute de Metodologiile de efectuare a controlului averii și a intereselor personale și privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor aprobate anterior pentru dosarele inițiate până la instituirea unui termen special prevăzut în Legea nr. 132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de lntegritate. Grupul de lucru constată lipsa informațiilor detaliate cu privire la numărul dosarelor aflate în gestiunea fiecărui inspector de integritate, stadiul dosarului (perioada efectivă de lucru asupra fiecărui dosar, motivele tergiversarii examinării sau extinderii termenului de examinare) denotă lipsa de abordare a acestor probleme în cadrul instituției,  fapt ce contravine prevederilor art. 14 din Legea nr. 132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de lntegritate.

Pentru a evita situațiile echivoce și jumătățile de măsură, Consiliul de Integritate a recomandat Agenției Naționale de Integritate ca în toate rapoartele de activitate următoare să fie inclusă informația cu privire la: numărul de dosare aflate în gestiunea fiecărui inspector de integritate, celor în derulare, dar și al celor care au fost contestate în instanța de judecată. În perioada 2019 - 2022 (luna martie), conducerea ANI nu a asigurat o monitorizare eficientă a dosarelor care au depășit termenele legale de examinare, fapt ce contravine art. 14 alin. (1) din Legea nr. 132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națonală de Integritate. Unii inspectori de integritate, prin înaintarea diverselor cereri de prelungire a termenului de examinare a dosarului de control, tergiversează acțiunile procesuale administrative, fapt ce denotă încălcarea principiului legalității și celerității procedurilor de control.

Totodată, CI a constatat că ex-președinta ANI, Rodica Antoci a refuzat ilegal propunerea Bancii Mondiale și a Agenției de Guvernare Electronică, entități care au fost donatori și implementatori ai sistemului vizat, de a efectua un audit al SIA ,,E Integritate", în vederea stabilirii aspectelor ce țin de funcționalitatea sistemului, inclusiv și a modulului de repartizare aleatorie a sesizarilor asupra căruia planează suspiciuni, invocand ni te motive ilegale.

Astfel, Grupul de lucru a analizat corespondența oficială care a precedat propunerea organizării unui audit gratuit, asigurat din fondurile Bancii Mondiale. Prin răspunsul ANI semnat de ex-președinta ANI din 03.09.2020, autoritatea enumera diverse reglementări legale și în final refuza tacit posibilitatea efectuării auditului, argumentând prin lipsa unor clauze legale care ar permite autorității unilateral să decidă sau să permită accesul auditorilor la evaluarea functionalității sistemului E-Integritate. Niciuna din autoritățile la care face referire conducerea ANI de atunci nu a menționat despre imposibilitatea efectuării auditului sau despre anumite riscuri. În final, fondurile destinate acestei activități au fost redistribuite de către donator.

Membrii Consiliului de Integritate au propus ca Autoritatea Națională de Integritate să continue colaborarea începută cu instituțiile competente - STISC, Agenția de Guvernare Electronică, Banca Mondială pentru efectuarea unui audit extern al sistemului E-Integritate, pentru 2022, și, eventual, cu Procuratura Generală, dacă vor fi constatate ingerințe nesancționate asupra acestui sistem la repartizarea dosarelor.

 

BACKGROUND:  În 2021, CI a încercat să afle dacă „s-a umblat” sau nu la repartizarea aleatorie

Nu e prima dată când Consiliul de Integritate încearcă să limpezească apele. În 2021, CI a transmis o solicitare Serviciului Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC), care are în atribuții mentenanța sistemului de repartizare aleatorie a dosarelor, și către Agenția de Guvernare Electronică, pentru ca acestea să verifice dacă a avut loc sau nu o intervenție manuală în sistemul de repartizare aleatorie a dosarelor.

Intervenția CI a avut loc după ce fosta conducere a ANI a fost acuzată că ar fi dat indicații unui inspector de integritate, și anume Andrian Fetescu, pe unele dosare și că, la rândul ei, ar fi fost influențată în acest sens de către Igor Dodon, în perioada în care era șef de stat. Inspectorul a negat imixtiunea din partea conducerii

Sesizările au fost depuse la Consiliul de Integritate de către fostul președinte interimar al Consiliului Superior al Magistraturii, Dorel Musteață, judecătorul Gheorghe Balan și procurorul Vladislav Bobrov. Toate au fost examinate la ședința din 15 februarie 2021.

Atunci, petiționarii au pus la îndoială distribuirea aleatorie a dosarelor, susținând că sistemul electronic ar fi fost manipulat, în situația în care toate cele trei dosare au ajuns pe mâna unuia și aceluiași inspector.

O lună mai târziu, Banca Mondială a remis o scrisoare prin care a sesizat că SIA e-Integritate nu este pe deplin operațional și e imperios nevoie de o evaluare independentă.

„Banca Mondială este conștientă de faptul că unele dintre funcționalitățile sistemului care erau operaționale atunci când sistemul a fost transferat de la Agenția de guvernare electronică către Autoritatea Națională de Integritate, în 2016, nu sunt operaționale în acest moment. Banca este conștientă că, în 2019 și în 2020, sistemul de e-integritate a fost dezvoltat într-o anumită măsură de către Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC), care a afectat designul și arhitectura inițială a sistemului”.

Fosta președintă ANI a refuzat însă efectuarea unei evaluări din partea unui consultant IT angajat de Banca Mondială, pe motiv că o procedură care să permită un astfel de acces ar trebui să fie stabilită de guvern.

În data de 26 mai, Gheorghe Ursoi, director adjunct al Agenției de Guvernare Electronică a reiterat că „având în vedere faptul că, de la preluarea sistemului informațional „e-Integritate”, ANI a operat diverse modificări în sistemul informațional, nu excludem că modul de repartizare aleatorie nu mai aplică regulile inițiale, ci alte reguli actualizate”.

De altă parte, Lilian Chișca, vicepreședinte ANI, cel care a preluat funcțiile Rodicăi Antoci, a explicat că repartizarea a fost suspendată pentru inspectorii care au demisionat, iar sistemul va fi supus auditului și doar după auditare va fi clar dacă au fost ingerințe sau e vorba doar despre o problemă tehnică de sistem. Deocamdată nu există o agendă a auditului și nicio decizie consolidată privind desfășurarea verificării independente.

 

Acest material este realizat în cadrul campaniei de promovare organizată de către A.O. „Juriștii pentru Drepturile Omului” și este parte a proiectului „Presa în sprijinul democrației, incluziunii și responsabilității în Moldova” (MEDIA-M), finanțat de USAID, Ambasada Britanică și implementat de Internews în Moldova și Freedom House, care are ca scop promovarea dezvoltării mass media independente și profesioniste, și crearea unui sector media mai rezistent la presiunile politice și economice. Conținutul acestui material nu reflectă în mod necesar viziunea Ambasadei Britanice, USAID sau a Guvernului Statelor Unite.

Investigaţii din aceeaşi categorie:

Articolul precedent la aceeaşi temă

Articolul următor la aceeaşi temă

Materialele de pe platforma www.anticoruptie.md pot fi preluate în limita a 1.000 de semne. În cazul paginilor web, în mod obligatoriu, trebuie indicată sursa şi linkul direct la articol. În cazul publicațiilor tipărite, posturilor de radio și televiziunilor va fi indicată sursa. Preluarea integrală este permisă doar în condiţiile unui acord prealabil cu Centrul de Investigații Jurnalistice. Articolele publicate pe portalul www.anticoruptie.md sunt protejate de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe.

Comentarii