Conducerea Centrului Republican de Reabilitare pentru Copii face presiuni și intimidează angajații // Zeci de salariați au demisionat

Un grup de angajti ai CRRC
14/03/2023

Solicităm intervenția autorităților pentru a curma presiunile, intimidarea și hărțuirea psihologică ce are loc de mai mulți ani asupra angajaților Centrului Republican de Reabilitare pentru Copii din Chișinău. Directoarea CRRC, Ecaterina Gîngotă, în mod sistematic și repetat manifestă un comportament agresiv de hărțuire morală, psihologică la locul de muncă care se exprimă în acțiunile de comunicare negative îndreptate împotriva angajaților, creează un mediu ostil, nefavorabil, imposibil pentru continuarea activității în cadrul instituției, ceea ce are efect dăunător de lungă durată asupra angajaților din instituție.

Considerăm comportamentul intimidant și disprețuitor din partea directorului CRRC Ecaterina Gîngotă drept inadmisibil, or acest terorism psihologic în cele din urmă afectează sănătatea și performanțele angajaților și nu se încadrează în cadrul relevant al legislației Republicii Moldova.  

În ultimii ani din cauza intimidărilor, aplicării sancțiunilor disciplinare pentru discriminarea pacienților, acuzații fără probe, agresiune verbală, umilirea angajaților în public  au plecat din instituție peste 30 de angajați. Unii angajați sunt protejații directoarei și de ei nimeni nu se atinge. 

La 13 martie am trimis o petiție cu multe detalii Ministerului Sănătății, Comisiei parlamentare de sănătate, protecție socială și familie, Inspecției Muncii și Sindicatului Sănătatea: 

 

Notă: sesizarea nu reprezintă un material jurnalistic. Centrul de Investigații Jurnalistice nu este autorul sesizării. Informația reprezintă doar opinia autorului sesizării. În caz de dezacord, persoana vizată este în drept să vină cu o reacție, iar instituția noastră o va publica pe acceași platformă și o va trata în condiții egale.

Alte sesizări pentru

Un grup de angajti ai CRRC
14/03/2023

Comentarii