Copiii nu se alimentează corect în școli și grădinițe

Un grup de părinți
26/02/2016

Prin prezenta, noi, un grup de părinți din mun.Chișinău, ne exprimăm îngrijorarea față de calitatea și cantitatea alimentației copiilor din instituțile preșcolare și școlare, dat fiind faptul că în contextul majorării prin ordinul nr.7 din 04.01.2016 a sumei bănești alocate pentru alimentația copiilor, au fost depistate cazuri de sustragere a produselor din cantinele școlare, dar și frecvente cazuri, mediatizate în presă, despre livrarea în instituții a produselor necalitative sau cu termen expirat. În același timp, părinții semnalează mai multe aspecte nesănătoase ale alimentației copiilor în special în grădinițe, cum ar fi:

-    cantitatea excesivă de zahăr, care este inclusă zilnic în ceaiuri, compoturi, terciuri, budinci, jeleuri etc;

-    cantitatea mare de grăsimi, în special unt;

-    reincluderea recentă în meniul copiilor a produselor din carne procesată (crenvuști);  

-    lipsa legumelor și fructelor proaspete în alimentația copiilor, în contextul existenței unui program național de asigurare cu mere a copiilor;

-    modalități nesănătoase de pregătire a bucatelor, cum ar fi prăjelile.

Reieșind din toate aceste aspecte, solicităm:

1)     micșorarea cel puțin cu 50 % a zahărului adăugat în ceaiuri, compoturi, terciuri etc;

2)     înlocuirea pîinei albe (franzelelor) cu pîine de secară și pîine neagră;

3)     micșorarea cantității de grăsimi (unt) în meniul copiilor;

4)     excluderea totală a cărnii procesate din alimentația copiilor din grădinițe și școli;

5)     includerea în meniul zilnic al copiilor a fructelor și legumelor proaspete în cantitate de cel puțin 150-200 gr/copil;

6)     folosirea modalităților sănătoare de pregătire a bucatelor, cim ar fi – pregătirea la abur, coacerea în rolă etc.

Totodată, constatăm că părinții nu dispun de informație cu privire la valoarea energetică a meselor, raportul componenelor nutritive (glucide/proteine/grăsimi), cantitatea zilnică de zahăr, inclusă în meniul copiilor, precum și cantitatea de fructe/legume proaspete. Luînd în considerație faptul că copii de virstă preșcolară, dar și cei din clasele primare își petrec întreaga zi la grădiniță/școală, cunoașterea acestor aspecte sunt deosebit de importante pentru asigurarea unei alimentații corecte și creșterea sănătoasă a copiilor noștri.

Cu considerația acestui fapt, solicităm prezentarea în termenii prevăzuți de legislație a răspunsurilor clare la următoarele întrebări:

1. Care sunt principiile de formare a meniului, cantitatea produselor de bază incluse în meniu, valoarea energetică a meselor zilnice (cantitatea de kalorii) și raportul componentelor nutritive?

2. Care este cantitatea zilnică de zahăr și de fructe/legume proaspete inclusă în alimentația copiilor?

3. Cum este verificată cantitatea, calitatea și termenii de valabilitate a produselor livrate de agenții economici către școli și grădinițe? Cine este persoana responsabilă pentru aceste verificări și care este periodicitatea efectuării verificărilor inopinate (fără avertizare) la acest capitol? Posibilitățile de participare a reprezentanților părinților la aceste verificări?

4. Cum este calculată plata pentru alimentație copiilor în grădinițe, în contextul situației din luna decembrie 2015, cînd aceasta a variat de la 125 lei pînă la 250 lei  (pentru luna cu frecvență completă) în diferite grădinițe din municipiu? Care este procedura legală de majorare a plății pentru alimentația copiilor în grădinițe și cine urmează să monitorizeze modul în care sunt cheltuite sumele suplimentare?

5. Care este periodicitatea de coordonare și avizare a meniului și a listei de produse alimentare de către un medic nutriționist?    

Toate aceste întrebări sunt adresate dnei Tatiana NagnibedaTverdohleb, șefă a Direcției Generale Educație Tineret și Sport a Consiliului Municipal Chișinău. 

Răspunsul Direcției generale educație, tineret și sport a  mun. Chișinău:

 

Direcția generală educație, tineret și sport a Consiliului municipal Chișinău s-a autosesizat cu privire la informațiile mediatizate pe site-urile de socializare și mass-media despre calitatea și cantitatea alimentelor din meniul copiilor din  instituţiile preşcolare.

Prin urmare, DGETS vă informează că la realizarea meniului se ţine cont de meniul model aprobat de Centrul de Sănătate Publică, iar cantitatea produselor incluse în acesta este în strictă concordanţă cu cerințele ordinului Ministerului Educației Nr.1277 din 30.12.2014 „cu privire la normele financiare pentru alimentarea copiilor/elevilor din instituțiile de învățământ” (Anexa 1), cu cerințele Dispoziției Nr.1137-d din 31.12.2015 a Primarului General al municipiului Chișinău, domnul Dorin Chirtoacă (Anexa 2), cu respectarea, în limita sumelor aprobate, a normelor de produse alimentare pe zi.

Conform Dispoziției Ministerului Sănătăţii din Republica Moldova cantitatea zilnică de zahăr şi fructe/legume proaspete incluse în alimentaţia copiilor este de 35-45 gr. zahăr pentru un copil, respectiv 60-90 gr. fructe și 180-200 gr. legume (Anexele 5, 6).

În vederea monitorizării zilnice a procesului de recepţionare a produselor alimentare de la agenţii economici, la momentul livrării lor în sector, DETS verifică toți indicatorii: calitatea produselor, facturile să corespundă contractelor de achiziţie, certificatele de calitate şi conformitate, paşaportul sanitar al maşinii, controlul medical al şoferului, abia după aceasta produsele fiind livrate instituţiilor preşcolare.

Ulterior, în fiecare instituţie acestea sunt verificate suplimentar în ceea ce privește calitatea, precum şi existența certificatelor de conformitate și de asistență medicală. Astfel, prin aceste acţiuni se evită cazurile de livrare şi recepţionare a produselor alimentare necalitative sau cu termen expirat.

De asemenea, pentru asigurarea calității produselor, grădinițele sunt verificate de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, Ministerul Sănătății, Agenția Achiziții Publice, Centrul municipal de Sănătate Publică etc.

Dacă reprezentanţii părinţilor vor să participe la aceste verificări o pot face în timpul livrărilor.

În ceea ce privește grădinițele private, DGETS nu dispune de instrumentele legale pentru gestionarea acestora, cu atât mai mult cu cât nu există nici o bază de date care să includă toate grădinițele private (inclusiv cele înființate în apartamente).

Norma bănească alocată pentru a asigura hrana unui copil din instituțiile preșcolare de tip general, conform cerințelor punctului 1 a Dispoziției Primarului General  Nr.1137-d, este de 18,70 lei (mijloace bugetare -12,45 lei, mijloace speciale acordate de părinți - 6,25 lei pe zi). Din această sumă este creat meniul pentru dejun, prânz, cină și gustare (Anexa 2).

Conform deciziei Consiliului municipal Chișinău nr.4/6 din 13 mai 2014 (Anexa nr. 2 pct. 3), în scopul diversificării meniului, părinții au dreptul să aloce bani suplimentar doar în baza unei cereri colective și, ulterior, al demersului grădiniței aprobat de conducerea DGETS. Prin urmare, plata este calculată în funcție de costul unei zile de alimentaţie pentru fiecare instituţie şi de numărul de zile frecventate de către fiecare copil în parte (Anexele 3, 4). 

Un grup de inițiativă al părinților solicită ca meniurile să fie realizate de un medic expert în nutriție. În această ordine de idei subliniem că în lista unităţilor titulare de personal ale instituţiilor preşcolare, a direcțiilor din sectoare și a DGETS a Consiliului municipal Chișinău nu se regăseşte unitatea de medic nutriţionist, însă meniul model și lista de produse alimentare sunt verificate și coordonate pentru anul de studii de Centrul Municipal de Sănătate Publică.

Mai specificăm că prăjelile sunt strict interzise în alimentația copiilor.Prepararea mâncării în instituțiile de învățământ se face în deplină concordanță cu cerințelor cartelelor tehnologice elaborate de un grup de experți în alimentarea copiilor, după cartea „Igiena tehnologiei de preparare a bucatelor în instituțiile instructiv-educative”, editată în Chișinău, 2003, scrisă de Aurel Guțul, doctor înștiințe medicale (Anexa 7).

Un alt subiect abordat de grupul de inițiativă este excluderea crenvurștilor din meniul preșcolarilor. În acest context subliniem că, potrivit ordinului nr.904 al Ministrului Sănătății, din 17.09.2012, „privind aprobarea listei produselor alimentare nerecomandate preșcolarilor și elevilor”, în punctul 2 al listei se regăsesc produsele alimentare care conțin un procent de grăsimi mai mare de 20%, inclusiv mezelurile (Anexa 8). Peste un an, la cererea  insistentă a mai multor părinți şi acceptul DGETS coordonat cu Centrul de Sănătate Publică, în alimentarea copiilor s-au reintrodus crenvurștii, aliment care conține un procent de grăsimi de până la 12%. Mai mult decât atât, crenvurștii distribuiți în grădinițe nu conțin conservanți, excepție făcând sarea. Anticipat reintroducerii în meniu a crenvurștilor au fost chestionați părinții copiilor din grădinițe, rezultatul fiind că 80 la sută dintre aceștia au solicitat reintroducerea acestui produs. În același timp, pentru copiii ai căror părinți au refuzat ori s-au abținut (20%) au fost prevăzute alte produse (cașcaval, ouă fierte).

DGETS consideră că nemulțumirile legate de calitatea alimentației în grădinițe sunt nefondate, în condițiile în care s-au respectat, cu strictețe, cerințele actelor normative ce reglementează acest domeniu, în sprijinul acestei afirmații venind și rezultatele anchetelor interne realizate la 22 martie a.c. pe un eșantion de 1400 de părinți, în 25 de grădinițe (5 sectoare).

Întrebați fiind ce anume ar schimba în meniul copiilor, 6 la sută dintre părinți au solicitat scoaterea crenvurștilor (deși 4% din aceștia au recunoscut că acasă se consumă acest mezel), 43% au cerut să se introducă mai multe fructe, 17% au venit cu propuneri de diversificare a meniului (carne de iepure sau curcan, sarmale etc.), în timp ce 34% din cei chestionați au declarat că nu ar schimba nimic.

În urma anchetelor interne s-a constat că 67% din respondenți afirmă că sunt mulțumiți de alimentația copiilor la grădiniță, 30% - variabil,  2% nu sunt satisfăcuți, iar 1% s-au abținut.

Suplimentar, vă informăm ca Ministerul Educației  a înaintat  pentru dezbateri un proiect de  Plan de acțiuni pe anul 2016 în vederea soluționării unor probleme identificate pe domeniul educației, printre care este și alimentația copiilor, document întocmit în urma examinării propunerilor sosite din teritoriu, inclusiv din Chișinău. La punctul 1.4.1 acest Plan prevede elaborarea Programului Național privind Alimentarea Sănătoasă a copiilor în instituțiile educaționale, cu participarea Ministerului Sănătății, MMPSF, ANSA, Ministerului Finanțelor, UNICEF, CALM, ONG-urilor și partenerilor de dezvoltare (Anexa 10).

Cele relatate mai sus sunt confirmate prin documentele atașate, precum și prin intermediul imaginilor ce redau informații relevante despre meniul în grădinițe și despre condițiile de alimentație a copiilor (Vezi linkul:https://www.facebook.com/media/set/?set=a.476677462533302.1073741957.213985378802513&type=3 ).

Direcția generală educație, tineret și sport a Consiliului municipal Chișinău este deschisă spre colaborare în vederea creării de condiții optime pentru desfășurarea activității copiilor și îndeamnă părinții să discute, despre problemele ce pot interveni, cu managerii de grădinițe, cu șefii de direcție pe sector sau să se înscrie în audiență la directorul general al DGETS, având încredere că problemele pe care le vor ridica vor fi analizate cu mare atenție și rezolvate conform normelor legale în vigoare. Asigurându-vă de întreaga noastră susținere și disponibilitate, vă invităm să conlucrăm pentru bunul mers al procesului educațional din grădinițe și nu numai.

Pentru mai multe detalii puteți apela la telefonul de încredere al DGETS: 022 201630 sau la DETS din sectoare: Botanica - 022 771536, Buiucani – 022 232819, Centru – 022 271703, Ciocana – 022 331134 și Râșcani – 022 329800.

 

Notă: sesizarea nu reprezintă un material jurnalistic. Centrul de Investigații Jurnalistice nu este autorul sesizării. Informația reprezintă doar opinia autorului sesizării. În caz de dezacord, persoana vizată este în drept să vină cu o reacție, iar instituția noastră o va publica pe acceași platformă și o va trata în condiții egale.

Alte sesizări pentru Primaria Orasului Chişinău

Un grup de părinți
26/02/2016

Comentarii