Curtea de Conturi nu întotdeauna are dreptate

Victor Jantovan, businessman, Orhei
17/08/2016

La 27 iulie pe portalul anticoruptie.md a fost publicată investigaţia „Afacerile, proprietăţile şi interesele fostului primar de la Orhei”, în care se menţionează că fiul meu, Jantovan Maxim, deţine în proprietate un teren care nu este identificat cadastral. Autorul face referinţă la un raport al Curţii de Conturi privind auditul de conformitate a exercițiului bugetar în anul 2014 de către autoritatea publică locală a oraşului Orhei, în care se menţionează că „terenul cu construcții cu suprafața de 0,2242 hectare din str. Dorobanților nr.136/a, în prezent extins și în fondul forestier, până în prezent nu a fost delimitat, identificat și cadastrat, fiind de mai mulți ani gestionat și folosit de o persoană fizică”. Menţionez că această informaţie expusă în Raportul Curţii de Conturi este eronată. Afirm că terenul se afla la evidenţă cadastrală încă înainte de a ajunge în proprietatea familiei mele, fapt pe care îl pot demonstra prin documentele anexate mai jos.

Din păcate, într-o ţară afectată de flagelul corupţiei, instituţiile statului nu mai sunt credibile, iar Curtea de Conturi nu întotdeauna are dreptate. 

Notă: sesizarea nu reprezintă un material jurnalistic. Centrul de Investigații Jurnalistice nu este autorul sesizării. Informația reprezintă doar opinia autorului sesizării. În caz de dezacord, persoana vizată este în drept să vină cu o reacție, iar instituția noastră o va publica pe acceași platformă și o va trata în condiții egale.

Notă: sesizarea nu reprezintă un material jurnalistic. Centrul de Investigații Jurnalistice nu este autorul sesizării. Informația reprezintă doar opinia autorului sesizării. În caz de dezacord, persoana vizată este în drept să vină cu o reacție, iar instituția noastră o va publica pe acceași platformă și o va trata în condiții egale.

Alte sesizări pentru

Victor Jantovan, businessman, Orhei
17/08/2016

Comentarii