Fostul director de la Combinatul Cricova, acum consilier local, ascunde o parte din averea pe care o deține

Andrei Morari
18/10/2022

Fostul director la Combinatul de vinuri din Cricova, Denis Șova, care ar fi făcut mai multe scheme dubioase în acestă funcție, acum este consilier local în orașul Cricova, însă nu și-a declarat, așa cum prevede legea, toate averile pe care le deține ți valoarea acestora la prețuri de piață.  

Conform Legii 133 Privind declararea averii și intereselor personale consilierii locali sunt subiecți ai declarării averii și intereselor personale, având obligația de a depune declarație anual la Autoritatea Națională de Integritate. 

Dacă e să analizăm declarațiile publicate de ANI, constaăm că Denis Șova a declarat averea și interesele personale în mod formal. 

Astfel în declarație din 2019 el declară un teren intravilan cu suprafața de 0,0228 ha cu valoarea de 120.152 mdl, iar la un teren cu suprafața de 0.0584 ha indică valoarea de 0 mdl. 

Totodată casa de locuit nefinisată cu suprafața de 190 m.p. este indicată la valoarea de 1.988.168 mdl, ceea ce trezește îndoilei asupra corelației dintre veniturile și cheltuielilor indicaste în declarație. Acelaș imobil - casă de locuit finisată de data aceasta, cu suprafața de 252,5 m.p., declarată în 2020, este indicat cu valoarea de 1.116.342 mdl față de suma de 1.988.168 indicată în 2019. 

În acelaș context în declarația din 2020 este indicat teren intravilan cu suprafața de 0,0812 ha la valoarea de 105.933 mdl, adică mai mică decât valoarea terenului cu suprafața de 0.0228 ha indicată în declarația din 2019. 

Aceeași valoare de 1.116.342 mdl se indică și în declarația din 2021 ceea ce este în contradicție cu modificările în Declarația de avere și interese personale p.7 care prevede indicarea prețurilor de piață, cea ce denotă o dată în plus decalașul dintre venituri și cheltuieli a persoanei în cauză.  

Vă rugăm să investigați ce proprietăți are de fapt Denis Șova și ce declară în declarațiile de avere. Sperăm să se autosesizeze și ANI. 

   

Notă: sesizarea nu reprezintă un material jurnalistic. Centrul de Investigații Jurnalistice nu este autorul sesizării. Informația reprezintă doar opinia autorului sesizării. În caz de dezacord, persoana vizată este în drept să vină cu o reacție, iar instituția noastră o va publica pe acceași platformă și o va trata în condiții egale.

Alte sesizări pentru

Andrei Morari
18/10/2022

Comentarii