Fostul primar din Orhei, Vitalie Colun, a vândut un teren strategic unei firme, ratând venituri în bugetul public

Anonim
22/09/2016

Anul trecut, după ce a văzut că pierde alegerile, fostul primar Vitalie Colun a semnat un contract cu o firmă căreia i-a vândut un teren amplasat într-un loc foarte strategic pentru orașul Orhei. Pământul are o suprafață de două hectare și a fost înstrăinat din proprietatea publică pentru suma de 2 841 300 de lei. Este ciudat faptul că licitația a avut loc în luna decembrie 2014, iar contractul a fost încheiat în luna iunie 2015, adică imediat ce Colun a văzut că, în urma alegerilor, și-a pierdut mandatul de primar. Culmea este că el l-a favorizat pe cumpărător, care trebuia să achite suma timp de o lună. Colun însă i-a făcut o favoare și a permis ca acesta să plătească banii timp de trei ani. Drept urmare, orașul a ratat venituri și în 2015 nu erau bani nici ca să fie alimentați copiii în grădinițe. Nu se ajungeau bani la buget, iar eșalonarea plății generează, de fapt, prejudicii la bugetul public. Până în prezent, cumpărătorul refuză să achite suma invocând că are un contract care îi permite să plătească în rate. Este dovada unei iresponsabilități din partea unui primar să faci contracte în detrimentul cetățenilor.

În fapt: la data de 22.06.2015, între Primăria orașului Orhei în calitate de ”Vînzător”, în persoana ex-primarului Vitalie Colun şi S.R.L. ”Tehnica” ”Cumpărător”, în persoana administratorului Valeriu Scorpan a fost încheiat Contractul de vînzare-cumpărare a terenului nr. 4220, autentificat notarial de notarul public Tatiana Pîslari, prin care ”Vînzătorul” a vîndut, iar ”Cumpărătorul” a cumpărat la licitație terenul cu modul de folosință – pentru construcții cu suprafața de 2,0 ha, numărul cadastral 6401307.637, situat în orașul Orhei, strada Unirii, f/n.

În acelaș timp, pornind de la prevederea stabilită la pct. 3 al Contractului indicat supra, prețul vînzării al terenului nominalizat în conformitate cu procesul-verbal nr. 3/12-22 din 15.12.2014 privind rezultatele licitării constituie 2 841 300, 00 lei, care vor fi achitați în rate după cum urmează:

1 420 650,00 lei MDA sunt achitați de către ”Cumpărător” la momentul semnării contractului;

1 420 650,00 lei MDA vor fi achitați de către ”Cumpărător” pînă la data de 22.06.2018.

Astfel,  ex-primarul orașului Orhei a acordat eșalonarea plății în sumă de 1 420 650,00 lei MDA pe o perioadă de pînă la trei ani, deși  aceasta urma să fie achitate timp de o lună. Mai mult ca atît, pentru plata eșalonată nu a fost prevăzută indexarea în funcție de nivelul inflației.

De asemenea, protrivit procesului-verbal nr. 3/12-22 din 15.12.2014 privind rezultatele licitării, care este parte integrantă a Contractului  de vînzare-cumpărare a terenului nr. 4220, autentificat notarial de notarul public Tatiana Pîslari la data de 22.06.2015, Comisia de licitație a obligat cumpărătorul ca după semnarea procesului-verbal să achite prețul licitat în sumă de 2 583 000,00 lei MDA.

În atare circumstanțe, autoritatea administrației publice locale ajunge la concluzia încălcării legislației în vigoare, comise de persoanele juridice respective în teritoriul administrat, și anume cu nerespectarea prevederilor art. 4 alin.(5), lit.c) din Legea nr. 1308-XIII din 25.07.1997 privind prețul normativ și modul de vînzare-cumpărare a pămîntului.

Astfel, autoritatea administrației publice locale a orașului Orhei, în persoana ex-primarului Vitalie Colun nu a dat dovadă de responsabilitate necesară în vederea evaluării și colectării tuturor veniturilor propriii provenite din gestionarea terenurilor proprietate publică.

Vom mai remarca faptul că administrarea ineficientă a primăriei pe timpul când era condusă de Colun este dovedită într-un raport al Curții de Conturi, care se referă la anul 2014. Curtea însă nu a luat în considerare și perioada din 2015, toate păcatele făcute de Colun anul trecut urmând să fie aruncate pe actuala administrație, ceea ce este incorect, pentru că încălcarea nu a fost comisă de actuala conducere.

DOC// Nota informativă privind misiunea de audit a Curții de Conturi pentru anul 2014

Notă: sesizarea nu reprezintă un material jurnalistic. Centrul de Investigații Jurnalistice nu este autorul sesizării. Informația reprezintă doar opinia autorului sesizării. În caz de dezacord, persoana vizată este în drept să vină cu o reacție, iar instituția noastră o va publica pe aceeași platformă și o va trata în condiții egale.

Notă: sesizarea nu reprezintă un material jurnalistic. Centrul de Investigații Jurnalistice nu este autorul sesizării. Informația reprezintă doar opinia autorului sesizării. În caz de dezacord, persoana vizată este în drept să vină cu o reacție, iar instituția noastră o va publica pe acceași platformă și o va trata în condiții egale.

Alte sesizări pentru

Anonim
22/09/2016

Comentarii