Procurorul Vasile Plevan a mușamalizat un caz de viol în familie, când era la Ialoveni

Anonim
19/03/2022

Prin decizia Consiliului pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității din 24 aprilie 2018, nr. nr. 04/18 a fost constatată discriminarea pe criteriu de dizabilitate și sex în realizarea dreptului la protecție egală din partea legii. Decizia Consiliului a fost contestată conform procedurii, iar la data de 19.06.2019, dosar nr. 3ra-698/19, Curtea Supremă de Justiție a menținut decizia Consiliului ca fiind legală. Pentru a se pronunța, Consiliul a constatat că victima a fost discriminată pe criteriu de dizabilitate și sex în acces la justiție și protecție egală din partea legii de către procurorul Vasile Plevan care instrumenta dosarul în cadrul căreia victima avea statut de victimă a violenței sexuale din partea tatălui biologic. În acest sens art. 13 al Legii cu privire la asigurarea egalității, obligă autoritățile statului să asigure accesul la justiție pentru persoanele cu dizabilități, în condiții de egalitate cu ceilalți, inclusiv prin asigurarea de ajustări de ordin procedural și adecvate vîrstei, pentru a le facilita un rol activ ca participanți direcți și indirecți, inclusiv ca martori, în toate procedurile legale, inclusiv etapele de investigație și alte etape preliminare. La caz procurorul Plevan Vasile este persoană cu funcție de demnitate publică care în vederea funcției pe care o deținea, trebuia să întreprindă toate măsurile necesare pentru a proteja dreptul victimei în accesul la justiție. Acțiunile de discriminare în raport cu victima au avut ca rezultat, pe de o partea impunitate față de acțiunile ilegale ale tatălui său, care a continuat să o abuzeze sexual, fizic și psihologic o perioadă de peste 3 ani de la data depunerii plîngerii, prin faptul că procurorii au discriminat-o direct. În acest context procurorul a refuzat în pornirea urmăririi penale din motivul că declarațiile victimei nu puteau fi puse la baza învinuirii deoarece la momentul violului, ea nu putea recepționa corect evenimentele de violență sexuală și nu le poate reda din cauza problemelor de sănătate cu care se confruntă. Vasile Plevan, dând dovadă de incompetență profesională crasă pe parcursul întregii activități în organelle procuraturii nu a realizat audierea în calitate de victimă a violenței sexuale din motivul că aceasta dispune de grad de invaliditate. Astfel procurorul Vasile Plevan a decis că mama victimei, care pe durata relației a fost victima violenței în familie, va depune declarații pentru victima violului. În acest sens,  victima fiind discriminată pe criteriu de dizabilitate în acces la justiție și protecție egală în fața legii. Victima are abilități de vorbire, aceasta a fost ulterior audiată în condiții speciale de judecătorul de instrucție și a beneficiat de consiliere psihologică, cu întocmirea raportului de evaluare psihologică. Deși are deficiențe grave de vorbire, mesajele sale au fost foarte clare și pe înțelesul psihologilor care au elaborat raportul de evaluare psihologică cît și pe înțelesul celor prezenți în ședința de judecată. Astfel, procurorul Vasile Plevan discriminînd-o, nu a asigurat audierea victimei în condiții prietenoase. Acțiunile discriminatorii ale cet. Vasile Plevan au continuat inclusiv în cadrul instanței de judecată, atunci cînd în cererea de chemare în judecată privind anularea deciziei Consiliului privind Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității procurorul Vasile Plevan a indicat-o în cererea pe mama vicitmei în calitate de intervenient accesoriu în cadrul procesului și au motivat acest fapt prin faptul că victima are grad de dizabilitate. Consecințele discriminării și-au lăsat amprenta atît asupra victimei,  cît și asupra întregii familii. Recent, la 09 februarie 2022, Curtea de Apel Chișinău a adjudecat din contul Procuraturii Generale în beneficiul victimei 50 000 lei. Procuratura Generală nici nu are interes să inițieze procedura de regres față de actualul procuror anticorupție Vasile Plevan și mușamalizează ponrirea urmăririi penale în privința sa conform art. 176 și 328 CP RM

Notă: sesizarea nu reprezintă un material jurnalistic. Centrul de Investigații Jurnalistice nu este autorul sesizării. Informația reprezintă doar opinia autorului sesizării. În caz de dezacord, persoana vizată este în drept să vină cu o reacție, iar instituția noastră o va publica pe acceași platformă și o va trata în condiții egale.

Alte sesizări pentru

Anonim
19/03/2022

Comentarii