AGENDA ZILEI// 08.09.2022

Anticorupţie.md
08/09/2022
Grafică CIJM

EVENIMENTE ÎN REPUBLICA MOLDOVA

Ședința Comisiei economie, buget și finanțe din 8 septembrie 2022

UNDE:  Online

CÂND: Ora 08.00

CONTEXT: Ordinea de zi a ședinței poate fi vizualizată AICI

_________________________________________________________________________________

Ședința Comisiei Administrație Publică

UNDE: Parlamentul Republicii Moldova

CÂND: Ora 08:30

CONTEXT: Ordinea de zi a ședinței

________________________________________________________________________________

Ședința Comisiei protecție socială, sănătate și familie

UNDE: Parlamentul Republicii Moldova

CÂND: Ora 09:00

CONTEXT: Ordinea de zi a ședinței

_______________________________________________________________________________

Masa rotundă organizată de Consiliul Audiovizualului

UNDE: Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab 72, Jazz Hotel 

CÂND: Ora 09.30

CONTEXT: Va fi pusă în discuţie metodologia de aplicare a articolului 4 - programele audiovizuale locale și a articolului 6 - operele audiovizuale europene din Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova

____________________________________________________________________________________

Conferința Internațională cu genericul „Proprietatea Intelectuală în condițiile noii realități: evoluții, provocări și perspective”

UNDE: Chișinău, str. Mitropolit Varlaam 77, Radisson Blu Leogrand Hotel 

CÂND: Ora 10.00

CONTEXT: Evenimentul este organizat cu sprijinul proiectului UE „Suport pentru dialogul structurat în domeniul politicilor, coordonarea punerii în aplicare a Acordului de Asociere şi îmbunătăţirea procesului de aproximare legală” pentru Republica Moldova, în cooperare cu Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale (OMPI), Oficiul European de Brevete (OEB) și Oficiul Uniunii Europene de Proprietate Intelectuală (EUIPO).

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ședința extraordinară a Parlamentului

UNDE:  Sala de şrdinţr a Parlamentului

CÂND: Ora 10.00

CONTEXT: Ordinea de zi a ședinței poate fi vizualizată AICI

_________________________________________________________________________________

Conferință de presă organizată de Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova

UNDE: Chișinău, str. Pușkin 22, etaj 4, biroul 446, Agenția IPN 

CÂND: Ora 10:00

CONTEXT: Tema „Prezentarea rezultatelor monitorizării instituțiilor de tip închis și situația curentă în asigurarea garanțiilor împotriva relelor tratamente”

________________________________________________________________________________

Dezbaterea publică organizată de Agenda Națională de Business

UNDE: Chișinău, str. Iacob Hâncu 10/1, IDIS Viitorul 

CÂND: Ora 11:00

CONTEXT:Tema „COVID-19, dușmanul invizibil. Lecții învățate și planuri de acțiune pentru viitor după 2 ani și jumătate de la declanșarea pandemiei”

_______________________________________________________________________________

Ședința Comisiei Electorale Centrale din 8 septembrie 2022

UNDE: Chișinău, str. Vasile Alecsandri 119, Comisia Electorală Centrală

CÂND: Ora 13.30

CONTEXT: Ordinea de zi a ședinței poate fi vizualizată AICI

____________________________________________________________________________________

Prezentarea proiectelor de dotare cu echipamente a Spitalului Clinic al Ministerului Sănătății

UNDE: Chișinău, str. Pușkin 51, Spitalul Clinic al Ministerului Sănătății, etajul 4  

CÂND: Ora 14.00

CONTEXT: Proiectele sunt implementate cu suportul Guvernului Cehiei

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Conferință de presă susținută de avocatul Andrei Briceac si Victor Salinschi

UNDE: Chișinău, str. Pușkin 22, etaj 4, biroul 446, Agenția IPN  

CÂND: Ora 14.00

CONTEXT: Tema „Funcționarii responsabili de condamnare la CEDO trebuie să plătească”

____________________________________________________________________________________

Ceremonia oficială organizată cu ocazia celebrării a 30 de ani de activitate a Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală

UNDE: Chișinău, str. Mitropolit Varlaam 77, Radisson Blu Leogrand Hotel

CÂND: Ora 18.00

CONTEXT: Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) este o autoritate administrativă centrală în subordinea Guvernului, responsabilă de promovarea și realizarea activităților în domeniul protecției juridice a proprietății intelectuale privind drepturile de proprietate industrială, dreptul de autor și drepturile conexe. AGEPI are statut de persoană juridică cu sediul în municipiul Chișinău, cu o denumire oficială, o denumire prescurtată în limba de stat și o ștampilă cu Stema de Stat a Republicii Moldova.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Anticorupţie.md
08/09/2022Follow us on Telegram

Comentarii