Analiză // Justiția din Republica Moldova: viteză impresionantă, calitate îndoielnică

Anticoruptie.md
07/10/2019

Republica Moldova alocă justiției cei mai puțini bani în comparație cu statele din Consiliul Europei (CE). Chiar dacă în ultimii ani am asistat la majorări bugetare alocate justiției, iar grosul banilor a fost canalizat pentru mărirea salariilor judecătorilor, aceștia oricum primesc de trei ori mai puțin decât colegii lor din Europa. Pe de altă parte, cauzele în Republica Moldova se examinează de aproape trei ori mai rapid decât în țările membre ale CE, ceea ce determină scăderea calității actului justiției. Sunt concluziile unei analize efectuate de Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM), care a comparat justiția din țara noastră cu cea din principalele țări din fostul lagăr socialist, precum și cu media a 45 de țări membre ale CE.

Potrivit analizei, în anul 2016, Republica Moldova aloca justiției EUR 8 pe cap de locuitor, fiind țară cu cea mai mică sumă alocată la acest capitol. În 2018, suma a crescut până la EUR 17 pe cap de locuitor, ceea ce oricum era de 3.5 ori mai puțin decât media țărilor Consiliului Europei. Cu toate acestea, ponderea bugetului alocat justiției în bugetul de stat, în 2018, era una foarte ridicată, constituind 1.5% din toate cheltuielile, comparativ cu media de 0.9% în țările membre ale Consiliului Europei.

Cu 14.7 judecători activi la 100,000 de locuitori, Republica Moldova se află considerabil sub media țărilor membre ale CoE, unde această cifră este de 21.5 judecători, susțin autorii analizei. În același timp, numărul cauzelor examinate de judecătorii din Republica Moldova este cu cel puțin 30% mai mic decât media țărilor membre ale CE.

Totodată, constată autorii analizei, Republica Moldova se află printre țările cu cel mai mare număr de procurori pe cap de locuitor, cifra fiind de două ori mai mare decât media țărilor CE. Numărul funcțiilor de procuror din Republica Moldova (720) este cu 43% mai mare decât numărul funcțiilor de judecător (504). În țările cu o democrație avansată numărul judecătorilor este mai mare decât numărul procurorilor.

În același timp, numărul avocaților din Republica Moldova pe cap de locuitor este de 2.3 ori mai mic decât media țărilor CoE. Analiza mai relevă că, în medie, cauzele în Republica Moldova se examinează de aproape trei ori mai rapid decât în țările membre ale CE – 259 de zile față de 735 de zile. Viteza examinării cauzelor determină și calitatea scăzută a actului de justiție, tradusă în numărul mare de condamnări ale Republici Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

Anticoruptie.md
07/10/2019

Comentarii