Fostul deputat democrat, Nicolae Juravschi, a deținut simultan, nouă ani la rând, mai multe funcții

Ilie Gulca
12/11/2020

Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a constatat că fostul deputat democrat, Nicolae Juravschi, a încălcat regimul juridic al incompatibilităților. El a exercitat simultan, în perioada 2010–2019, mandatul de deputat și funcția de președinte al Comitetului Național Olimpic și Sportiv din Moldova (CNOS). De partea cealaltă, Nicolae Juravschi a explicat că, în perioada de referință, nu a beneficiat de salariu din partea CNOS, situație irelevantă pentru inspectorul de integritate.

Astfel, ANI a decis ca Nicolae Juravschi să fie decăzut din dreptul de a mai exercita o funcție publică și de demnitate publică și a mandatului de deputat, cu excepția celor electorale, pe o perioadă de trei ani, de la data când a rămas definitiv actul de constatare sau, respectiv, a rămas definitivă și irevocabilă hotărârea judecătorească […] cu înscrierea acestuia în Registrul de stat al persoanelor care au interdicție de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică.

Inspectorul de integritate Olga Vizitiu a explicat că nu este relevantă lipsa sau prezența unui salariu pentru a demonstra deținerea unei fiuncții remunerate.

„Este importantă stabilirea faptului dacă persoana desfășoară o activitate care presupune o recompensă și care generează o situație de incompatibilitate”, se menționează în actul de constatare.

Conform Constituției Republicii Moldova, calitatea de deputat este incompatibilă cu exercitarea oricărei alte funcții retribuite, cu excepția activității didactice și științifice. Totodată, conform Legii despre statutul deputatului în Parlament, mandatul deputatului este incompatibil cu exercitarea oricărei alte funcții remunerate, inclusiv a funcției acordate de un stat străin sau organizație internațională, cu excepția activității didactice și științifice desfășurate în afara programului stabilit de Regulamentul Parlamentului.      

În 2016, reporterii CIJM au stabilit că fostul deputat și soția acestuia, Lucia Juravschi, sunt fondatori ai mai multor firme, iar unele dintre acestea își aveau sediul chiar în clădirea CNOS.

Ilie Gulca
12/11/2020Become a Patron!

Comentarii