Avocatul Poporului recomandă majorarea numărului de secții: „Hotărârea CEC contravine drepturilor omului”  

Ilie Gulca
10/06/2021

Avocatul Poporului recomandă mărirea numărului de secții de votare deschise în afara țării în scopul acoperirii solicitărilor cetățenilor Republicii Moldova. În acest sens, instituția a intervenit în proces pentru depunerea concluziilor în acțiunea de contestare a deciziei Comisiei Electorale Centrale (CEC) privind constituirea secțiilor de votare în străinătate. Pe 5 iunie, CEC a decis să deschidă doar 139 de secții de vot în străinătate.  

Avocatul Poporului a constatat că Hotărârea CEC din 5 iunie 2021 despre constituirea secțiilor de votare în străinătate contravine drepturilor omului și nu va asigura realizarea dreptului la vot pentru toți cetățenii.

„Asigurarea realizării dreptului la vot al tuturor cetățenilor și a dreptului de a fi ales, indiferent de locul aflării, este o obligație a statului care rezultă din Constituția Republicii Moldova și tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte. Republica Moldova și-a asumat obligația privind realizarea imediată a tuturor drepturilor ce se regăsesc în tratatele internaționale ratificate”, se menționează în concluzia depusă de Avocatului Poporului la Curtea de Apel Chișinău.

Avocatul Poporului semnalează că universalitatea sufragiului reprezintă realizarea dreptului electoral indiferent de reședință, sex, rasă, naționalitate, limbă, proveniența socială, funcția deținută sau exercitată, genul de activitate, religie, aspirații politice, avere sau de alte criterii și circumstanțe.

Astfel, Avocatul Poporului a solicitat Curții de Apel Chișinău să ia în calcul argumentele prezentate în concluzia depusă la examinarea cauzei în materie de contencios administrativ, la acțiunea înaintată la 6 iunie 2021 de Blocul Electoral ”Renato Usatîi” și la 7 iunie 2021 acțiunea înaintată de către Partidul Acțiune și Solidaritate” împotriva CEC, terț Ministerul Afacerilor Externe Integrării Europene privind contestarea actului administrativ privind anularea Hotărârii CEC din 05.06.2021.

Curtea de Apel Chișinău examinează contestațiile depuse de mai multe partide în legătură cu decizia CEC privind secțiile de votare în străinătate. Mai mulți oameni protestează în fața instanței.

Pe 5 iunie CEC a decis să deschidă 139 de secții de votare în afara Republicii Moldova pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie. Drept reacție, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene a propus 190 de secții.

După protestele în fața CEC, pe 8 iunie CEC a votat modificarea hotărârii din 5 iunie privind numărul total de secții de vot din diaspora și au suplinit numărul acestora cu doar șapte. Astfel, în loc de 139 vor fi 146 de secții.

Ilie Gulca
10/06/2021Become a Patron!

Comentarii