Care sunt recomandările Forumului Național: Justiție pentru toți – Agenda 2030 pentru autoritățile moldovenești

Ilie Gulca
31/07/2020
Foto: INVENTO

Forumul Național: Justiție pentru toți – Agenda 2030 a transmis mai multor instituții de stat implicate în reforma justiției – Ministerului Justiției, Ministerului Afacerilor Interne, Consiliului Superior al Magistraturii, Centrului Național Anticorupție și Cancelariei de Stat – un set de recomandări pentru a asigura o justiție echitabilă și a atinge, până în 2030, Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD), în special ODD16 – Pace, justiție și instituții puternice.

Participanții la forum au elaborat 18 recomandări privind combaterea corupției – crearea unui mecanism eficient pentru supravegherea și controlul activității partidelor politice; elaborarea și stabilirea unui mecanism eficient de tragere la răspundere pentru lipsa de transparență; modificări la legislația contravențională și privind transparența decizională, stabilirea exactă a faptelor care constituie încălcare a transparenței decizionale și a organelor abilitate să constate încălcările etc.

Pentru a reduce violența, participanții au evidențiat necesitatea creării unor mecanisme de cooperare interinstituțională și interdepartamentală pentru a răspunde adecvat fenomenului infracțional soldat cu violență și victime; dezvoltarea programelor de educație formală pentru toleranță zero față de violența sexuală, violența împotriva fetelor/femeilor la nivel preșcolar și școlar.

Sporirea accesului la justiție ar putea să fie îmbunătățită, în opinia participanților la forum, prin adaptarea clădirilor instanțelor de judecată și a procuraturilor la necesitățile persoanelor cu dizabilități, inclusiv crearea unui mecanism prin care acestea să beneficieze de asistență personală în sediile instanțelor de judecată și procuraturi; introducerea prestării serviciilor juridice pro bono, obligatorii pentru toți avocații; consolidarea dialogului interprofesional continuu între toate profesiile juridice; introducerea în curriculumul universitar a disciplinei dedicate tehnicii redactării textelor juridice.

Evenimentul s-a desfășurat la Chișinău 27 februarie și a întrunit peste 120 de participanți: reprezentanți din sistemul de drept al Republicii Moldova, Guvern, judecători, procurori, avocați, mediul academic, organizații neguvernamentale, mass-media, parteneri de dezvoltare ș.a.

Forumul Național: Justiție pentru toți - Agenda 2030 a fost organizat de INVENTO, cu contribuția poporului american, Departamentului de Stat al SUA, prin intermediul Freedom House, și al Suediei, prin intermediul Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) Moldova, în parteneriat cu Fundația Hanns Seidel Stiftung.

Ilie Gulca
31/07/2020

Comentarii