Câte 12 copii în grupe, educatorii cu măști și mănuși. Condițiile de funcționare a grădinițelor de la 1 septembrie

Irina Odobescu
29/07/2020
Foto: mk-avtograf

Comisia Extraordinară Națională în Sănătate Publică a publicat instrucțiunile de pregătire și redeschidere a grădinițelor în anul școlar 2020–2021. Autoritatea publică locală sau fondatorul privat se obligă să asigure buna funcționare a instituției în condiţiile pandemiei de Covid-19. În grupe vor fi până la 12 copii și doi educatori, iar părinţii vor semna o declaraţie pe proprie răspundere privind prezentarea certificatului medical al copilului cu toate vaccinurile administrate. Personalul instituției de educație timpurie va purta măşti şi, la necesitate, alte mijloace de protecţie personală.

O hotărâre emisă în acest sens prevede deschiderea eșalonată a grupelor, cu un număr redus de copii. În grupe vor fi câte șapte–opt copii cu vârsta între doi și patru ani şi câte 10–12 copii cu vârsta între patru și șapte ani. În acest sens se urmărește păstrarea, pe cât este posibil, a distanţei sociale în cadrul instituțiilor.

Programul instituției de educație timpurie va nu va depăși șapte–nouă ore, iar copiii se vor afla în instituţie până la șapte ore. Acest program redus oferă timp suficient pentru curăţenie, aerisire/ventilare şi dezinfectare a terenului, spaţiilor, suprafeţelor, inventarului, jucăriilor şi materialelor didactice. Igienizarea şi dezinfectarea periodică se va efectua la fiecare trei ore. Dezinfectarea inventarului/ utilajelor de pe terenul de joacă şi sport se va efectua înainte de fiecare ieşire a copiilor la plimbare.

De asemenea, managerii instituției vor stabili un grafic eşalonat de sosire/ plecare a copiilor din instituţie, cu respectarea distanţei fizice/sociale, pentru a evita supraaglomerarea. La aducerea la instituţie şi la luarea copilului acasă, părinţii vor fi echipaţi cu măşti şi vor aştepta la poarta instituţiei, păstrând distanţa socială.

Comisia interzice organizarea activităţilor festive, cum ar fi matineele, zilele de naştere, a activităţilor extraşcolare - excursii, marşuri turistice, concursuri cu participarea copiilor din alte grupe/ instituţii educaţionale sau a părinţilor și reprezentanţilor legali ai copilului, a adunărilor de părinţi sau a activităţilor metodice - seminare, ateliere de lucru, cu participarea specialiştilor din afara instituţiei.

Irina Odobescu
29/07/2020

Comentarii