Cheltuieli ascunse// Discrepanțe de ordinul milioanelor de lei în rapoartele partidelor politice

Anticoruptie.md
10/07/2024
Colaj CIJM

Promo-LEX a estimat peste 20 milioane de lei drept cheltuieli neraportate de 25 de formațiuni politice – ceea ce a constituit 36% din totalul cheltuielilor raportate la Comisia Electorală Centrală (CEC) pentru anul 2023. Acest lucru, potrivit experților Promo-LEX, subliniază necesitatea sporirii eforturilor CEC pentru supravegherea și controlul eficient al finanțării politice și electorale. Datele se conțin în Raportul „Finanțarea partidelor politice în Republica Moldova. Retrospectiva anului 2023”, care a fost prezentat de către Asociația Promo-LEX.


Pentru anul 2023, din 61 de partide politice înregistrate, 23 au raportat cheltuieli de „zero” lei, în timp ce 33 de partide au raportat cheltuieli de aproape 57 mil. de lei. Cele mai mari cheltuieli au fost înregistrate pentru programe dedicate tinerilor și femeilor (24%) – cheltuieli impuse de cadrul legal în cazul formațiunilor politice care beneficiază de alocațiile de la bugetul de stat. Au urmat ca pondere cheltuielile pentru campanii electorale (21%), retribuirea muncii (19%) și locațiunea și întreținerea sediilor (13%).
Din totalul cheltuielilor raportate, 87% au fost acoperite din alocațiile de la bugetul de stat, în timp ce restul de 13% au provenit din alte surse (link la articolul cu sursele de venit). Cele mai mari cheltuieli au fost raportate de PAS (39%), urmat de PSRM (20%), PSDE (10%), PN (8%) și PPPDA (7%).

Promo-LEX a estimat cheltuielile neraportate ale partidelor politice pentru anul 2023 pe baza monitorizării activităților politice și comparării acestora cu cheltuielile declarate la CEC. Diferențele dintre estimările Promo-LEX și informațiile prezentate la organul electoral sunt semnificative.


O bună parte din cheltuielile neraportate și estimate de către Promo-LEX se referă la costurile operaționale. Pentru 2023, Promo-LEX a estimat cheltuieli neraportate de minimum 3.631.102 lei, cele mai mari fiind atribuite ex-PPȘ/Echipa Ilan Șor (1.443.893 lei), PSRM (614.098 lei) și PAS (441.713lei) pentru locațiunea și întreținerea sediilor. La acest aspect, Promo-LEX a constatat că unele partide au raportat cheltuieli pentru locațiune sau întreținere a sediilor, însă nu au raportat și deținerea unor sedii. În alte situații, deși unele partide au raportat că dețin sedii, nu au raportat și cheltuieli pentru locațiune și/sau întreținerea acestora.

Într-o reacție publică, Dan Rotaru, trezorier PAS a explicat că în cazul formațiunii „diferența dintre estimările medii ale cheltuielilor pentru locațiunea sediilor, calculate de Promo-LEX, și sumele prezentate de PAS poate fi explicată prin faptul că cheltuielile legate de activitățile organizațiilor de tineret și femei sunt raportate ca o categorie separată. De exemplu, în cazul în care PAS efectuează plăți pentru sediul PAS Youth, acestea sunt raportate ca cheltuieli destinate tineretului și nu ca cheltuieli pentru locațiune sedii. Această metodologie de raportare a fost discutată în cadrul interviului cu Promo-LEX, care a inclus în raportul său mențiunea că "în cadrul interviurilor desfășurate, persoanele responsabile de raportarea financiară a partidelor au declarat că în lipsa unor reglementări detaliate a conținutului acestor tipuri de cheltuieli, valorile calculate și raportate la această linie de cheltuieli sunt subiective și interpretative."


La capitolul retribuirea muncii, partidele politice au raportat cheltuieli de personal, fără a raporta și personalul implicat și invers, au raportat personalul, însă nu și cheltuielile destinate angajaților. Cheltuielile neraportate estimate pentru retribuirea muncii personalului au fost de minimum 1.260.000 lei, majoritatea fiind atribuite ex-PPȘ/Echipa Ilan Șor (860.000 lei).

Pentru deplasările peste hotare au fost estimate cheltuieli neraportate de minimum 121.287 de lei, cele mai multe fiind pentru PSRM (61.970 lei), urmat de PVE (35.280 lei) și PAS (19.837 lei).
Cheltuielile neraportate pentru combustibili și transport au fost estimate la minimum 1.740.201 lei, cele mai mari fiind pentru ex-PPȘ/Echipa Ilan Șor (1.521.980 lei).

Evenimentele publice organizate de către partidele politice au avut costuri de milioane de lei. În total, Promo-LEX a estimat cheltuieli neraportate de minimum 9.360.762 lei, cele mai mari fiind pentru ex-PPȘ/Echipa Ilan Șor (8.619.541 lei).
Aceeași situație se regăsește și în cazul unor cheltuieli ale formațiunilor politice pentru presă și materiale promoționale. Aici sumele neraportate ajung la 4 mil. de lei și, la fel, cele mai mari fiind atribuite pentru ex-PPȘ/Echipa Ilan Șor (2.489.280 lei), PSRM (1.239.775 de lei) și PR (146.686 de lei).
În cazul producției și difuzării spoturilor publicitare, cheltuielile neraportate au fost de minimum 253.512 lei, cele mai mari fiind pentru PSRM (64.738 lei).

În total, Promo-LEX a estimat cheltuieli neraportate de minimum 20.374.484 lei pentru anul 2023, cele mai mari fiind atribuite ex-PPȘ/Echipa Ilan Șor. Din punct de vedere al destinației, cele mai multe cheltuieli neraportate au fost pentru organizarea evenimentelor de promovare politică, urmate de presă și materiale promoționale și locațiunea/întreținerea sediilor.

Anticoruptie.md
10/07/2024
Textele de pe pagina web a Centrului de Investigații Jurnalistice www.anticoruptie.md sunt realizate de jurnaliști, cu respectarea normelor deontologice și sunt protejate de dreptul de autor. Preluarea textelor știrilor și a investigațiilor jurnalistice se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agenții, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat de pe www.anticoruptie.md în primul alineat, iar în cazul posturilor de radio și TV – se citează obligatoriu sursa.

Preluarea integrală a textelor se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil semnat cu Centrul de Investigații Jurnalistice.Follow us on Telegram

Comentarii