Concurs de granturi pentru realizarea investigațiilor jurnalistice transfrontaliere

Anticoruptie.md
07/09/2021

Coaliția organizațiilor neguvernamentale International Media Support (Danemarca), Media Initiative Center (Armenia), Studio Monitor (Georgia), Centrul de Investigații Jurnalistice (Moldova), Regional Press Development Institute (Ucraina), cu susținerea Ministerului de Externe al Regatului Danemarcei, în cadrul Proiectului „Establishing Women Investigative Journalists Network”, anunță concursul de granturi pentru elaborarea și publicarea investigațiilor jurnalistice transfrontaliere.

În cadrul concursului pot participa echipe formate din jurnaliste de investigație  din  Azerbaidjan, Armenia, Belarusi, Georgia, Moldova și Ucraina.

Concursul presupune elaborarea și publicarea investigațiilor jurnalistice transfrontaliere cu participarea jurnalistelor de investigație din cel puțin două țări din regiune. Subiectele investigațiilor țin de tematica gender: trafic de persoane, discriminare, violență domestică, hărțuire, încălcări ale drepturilor omului.

Înainte de publicare juriștii organizațiilor partenere vor face expertiza juridică a investigațiilor jurnalistice.

Propunerile vor fi selectate pe bază de competiție. Vor fi selectate pentru finanțare cel puțin 2 (două) propuneri/proiecte de investigații jurnalistice, în conformitate cu criteriile de evaluare.

Mărimea bugetului pentru o investigație jurnalistică nu trebuie să depășească suma de 3300 de Euro.  

Investigația urmează să fie publicată pănâ la 1 aprilie 2022.            

Propunerile vor fi elaborate în format electronic, în limba rusă. Formularele pot fi descărcate la adresa https://forms.gle/h2jpt8di7XG6QCGY6. Propunerile de proiect vor fi trimise până la 30 septembrie 2021, pe adresa  [email protected]. Decizia juriului privind propunerile selectate va fi anunțată nu mai târziu de 1 octombrie 2021.  

Criterii de evaluare: 

1. Ancheta va dezvălui noi informații importante de interes public sporit. Propunerea de proiect va descrise clar subiectul și pașii pentru realizarea investigației. 
2. Ancheta trebuie să fie publicată în cel puțin una dintre mediile de informare naționale din fiecare țară particiantă la realizarea investigației jurnalistice.
3. Ancheta va fi tradusă obligatoriu în limba rusă. În propunerea de buget vor fi incluse costuri pentru traducere.  
4. Jurnalistele de investigație fac dovada că au deja acces la informații cheie (surse, documente), iar accesul la informații suplimentare este real și posibil.
5. Jurnalistele de investigație lucrează cu standarde profesionale și etice.
6. Jurnalistele implicate la realizarea anchetei vor trimite materialele pentru examinare juridică preliminară.
7. Investigațiile publicate vor contribui la promovarea proiectului WIJN (Rețeaua Jurnalistelor de Investigație din țările Parteneriatului Estic) în comunitatea mass-media (conțin un link de informare despre proiect/logo-ul și disclaimerul proiectului).
8. Bugetul anchetei va fi argumentat și nu va depăși suma de 3300 de euro.

 

Аппликационная форма 

на получение финансовой поддержки трансграничного гендерно-чувствительного журналистского расследования 

1.   Тема проекта:

_____________________________________________________________________

2.   Информация о команде, которая реализовывает расследование:

ФИО

Email

Страна

Медиа

       
       
       
       
       

3.   Контактное лицо команды:  __________________________________________________

4.   Название, веб-сайт национальных  медиа, в котором будет опубликовано журналистское расследование:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.   Период реализации проекта, включая:

  • Дату начала (день/месяц/год):
  • Дату окончания (день/месяц/год):

 6.  Сумма бюджета в евро:_______________________________________________

      7.  Описание проекта расследования, на реализацию которого вы подаёте заявку, включая:

-       тему расследования, проблему, которую планируется осветить,

-       основную гипотезу,

-       основные вопросы, ответы, на которые журналистки планируют найти в процессе расследования,

-       перечень основных источников информации по теме,

-       описание, каким образом проект совпадает с перечисленными выше критериями.

            8.  Детализация бюджета

Бюджет может включать компенсацию затрат на лабораторные исследования, экспертизы, работу журналисток, проезд, телефонные переговоры, копирование, расходные материалы, обязательно - перевод расследования с национального языка на русский, а также другие расходы, связанные с расследованием. Не предусмотрена финансовая компенсация приобретения и аренды оборудования, транспортных средств.

В случае поддержки проекта по каждой статье расходов необходимо будет предоставить документальное подтверждение в виде кассового или товарного чека.

 

Статья расходов

Запрашиваемая сумма

Собственные средства/средства редакции

Всего

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого

 

 

 

 

 

Anticoruptie.md
07/09/2021Become a Patron!

Comentarii