Primăria Orhei, obligată să ofere Radio Orhei informații de interes public

Anticoruptie.md
15/03/2019
Foto: CIJM

Curtea Supremă de Justiție a obligat, printr-o decizie emisă la 13 martie, Primăria Orhei să ofere postului Radio Orhei informații de interes public privind achizițiile publice. Primăria Orhei a refuzat, în 2017, să ofere jurnaliștilor informații privind selectarea unor companii, care urmau să efectueze lucrări publice, sub pretextul protecției datelor cu caracter personal și al secretului comercial, argument respins de magistrații Curții Supreme de Justiție.

Radio Orhei a solicitat la 10 aprilie 2017 de la Primăria Orhei să ofere acces la copiile proceselor-verbale de selectare a companiei Borintex SRL pentru efectuarea lucrărilor de întreţinere şi amenajare a spaţiilor verzi, în baza contractului de achiziţii în valoare de 809.000 de lei şi a lucrărilor de deservire şi întreţinere a spaţiilor verzi în 2017, în baza contractului în mărime de 1,5 milioane de lei, precum și volumele lucrărilor executate de Borintex SRL în 2016 şi 2017.

Ulterior, la 12 iunie 2017, postul de radio a solicitat Primăriei Orhei să pună la dispoziție alte informații: copiile caietelor de sarcini pentru procedurile de achiziţii prin cerere de ofertă de preţuri, pentru următoarele obiecte de achiziţii: anul 2016 – „Lucrări de întreţinere şi amenajare a spaţiilor verzi în oraşul Orhei”; anul 2017 – „Lucrări de întreţinere şi amenajare a spaţiilor verzi în oraşul Orhei”.

În ambele cazuri, Primăria Orhei a refuzat să ofere informațiile solicitate sub pretextul protecției datelor cu caracter personal și al secretului comercial, argument respins de magistrații Curții Supreme de Justiție. Prin urmare, Primăria Orhei, abuziv și neîntemeiat, a refuzat să prezinte informația solicită, iar Judecătoria Orhei a constatat corect că furnizorul de informații a încălcat dreptul solicitantului de acces la informații, obligând întemeiat Primăria Orhei să prezinte informațiile solicitate.

Anticoruptie.md
15/03/2019

Comentarii