Funcționară interceptată la indicația lui Nicolae Vicol, noua șefă a Fiscului de la Orhei

Mariana Colun
04/07/2016
Foto: ipn.md

Valentina Negară, fosta adjunctă la Inspectoratul Fiscal de Stat (IFS) Chișinău, vizată în scandalul interceptărilor telefonice și martoră în dosarul lui Nicolae Vicol, a devenit acum o săptămână directoarea IFS Orhei, după ce Vitalie Colun, fostul primar al orașului, și-a dat demisia din această funcție.

Valentina Negară a fost promovată la sfârșitul anului 2012 - începutul lui 2013 în mai multe funcții până a ajuns șefă interimară a Direcției impozite și taxe a IFPS. Tot atunci, la indicația lui Nicolae Vicol, fostul șef al Fiscului condamnat pentru acte de corupție, convorbirile telefonice ale funcționarei ar fi fost interceptate ilegal de foști ofițeri Anticorupție. Pe lângă faptul că în presă au ajuns o serie de discuții telefonice dintre Nicolae Vicol și demnitari de rang înalt, din dosar au fost scurse presupuse procese-verbale și stenograme ale Centrului Național Anticorupție (CNA) ce vizau acele convorbiri. Bloggerul Pavel Gavrilov a publicat, între altele, un document al CNA din februarie 2013, care face trimitere la audierea Valentinei Negară în calitate de martor. Potrivit actului, în ultima jumătate de an, ea a fost numită în mai multe funcții, dar spunea că nu cunoaște de ce s-a întâmpat acest lucru. 

Ulterior, Bogdan Zumbreanu, şeful Direcţiei urmărire penală din cadrul CNA, a declarat că factori de decizie din cadrul Fiscului, în colaborare cu ex-angajaţi ai CCCEC (actualul CNA - n. r.), ar fi intervenit prin filaj în viaţa privată a Valentinei Negară, pentru a avea influenţă asupra ei. Angajații CCCEC, Vea­ce­slav Sârbu şi Vadim Zacre­vschi, au fost învi­nuiţi de inter­cep­ta­rea ile­gală a con­vor­bi­ri­lor tele­fo­nice şi fals în acte publice. În dosar a mai figurat și omul de afa­ceri Vasile Gudima, con­si­de­rat de pro­cu­rori com­plice la infra­cţiu­nea comisă de Nico­lae Vicol în pri­vinţa „încăl­că­rii invi­o­la­bi­li­tă­ţii vieţii per­so­nale”.

Într-un articol din Ziarul de Gardă, reporterii fac trimitere la rechizitoriul pe caz, potrivit căruia „Zacre­vschi a fost acu­zat că ar fi întoc­mit un raport fic­tiv ce conţi­nea infor­ma­ţii false pre­cum că aceasta este com­plice a unui grup cri­mi­nal orga­ni­zat, care, prin inter­me­diul unui alt com­plice pe nume Andrei, fon­dează dife­rite între­prin­deri în sco­pul con­ver­ti­rii mij­loa­ce­lor băneşti prin tăi­nu­i­rea ori­gi­nii ili­cite a bunu­ri­lor. În baza rapor­tu­lui fic­tiv şi inducând în eroare ofi­ţe­rul de urmă­rire penală, dar şi pro­cu­ro­rul care con­du­cea urmă­ri­rea penală, ulti­mul a emis ordo­nanţa şi a îna­in­tat demer­sul pri­vind auto­ri­za­rea inter­cep­tă­rii şi înre­gis­tră­rii con­vor­bi­ri­lor tele­fo­nice efec­tu­ate de Negară”, scriau reporterii, citând actul de învi­nu­ire. 

Nicolae Vicol a fost condamnat de magistrații Judecătoriei sectorului Râșcani al Capitalei la șase ani de închisoare cu executare și o amendă de 10.000 de lei pentru acte de corupție. Sentința a fost pronunțată în lipsa ex-șefului de la Fisc. Sentința a fost contestată la Curtea de Apel unde Nicolae Vicol așa și nu s-a prezentat. În privinţa lui Veaceslav Sîrbu, Vadim Zacrevschi, precum şi a omului de afaceri Vasile Gudima instanţa a dispus încetarea procesului, deoarece a intervenit termenul de prescripție.

Mariana Colun
04/07/2016Follow us on Telegram

Comentarii