Grupurile de consumatori vor putea lansa acţiuni în justiţie, în Uniunea Europeană, împotriva prejudiciilor colective

Crina Dumitriu
25/11/2020
EU

O nouă lege, aprobată de Parlamentul European, pe 24 noiembrie 2020, va permite grupurilor de consumatori din țările membre să lanseze împreună acţiuni în justiţie, în Uniunea Europeană, împotriva prejudiciilor colective şi care va introduce garanţii adecvate pentru a evita procesele abuzive.

Noul mecanism procedural eficient va permite doar entităţilor calificate din ţările membre ale UE, cum ar fi organismele publice sau organizaţiile consumatorilor, să reprezinte grupurile de consumatori afectaţi şi să intenteze acţiuni în justiţie, în locul caselor de avocatură, pentru a stopa sau interzice neregulile ori pentru a obţine compensaţii sau măsuri reparatorii, scrie portalul Bursa.ro. 

Noua lege votată de Parlamentul European prevede, în egală măsură, garanţii importante pentru a evita abuzul de procedură. Astfel, se foloseşte principiul "partea care pierde plăteşte", care garantează că partea care nu a obţinut câştig de cauză suportă cheltuielile de judecată ale părţii care are câştig de cauză. Pentru a preveni şi mai mult utilizarea abuzivă a acţiunilor de reprezentare, se recomandă evitarea daunelor-interese cu caracter punitiv.

Pentru a introduce acţiuni transfrontaliere în instanţă, entităţile calificate vor trebui să respecte aceleaşi criterii pe întregul teritoriu al Uniunii Europene, să demonstreze că au activitate publică şi că sunt o organizaţie non-profit şi, bineînţeles, să îndeplinească criteriile prevăzute în legislaţia naţională.

Totodată, pentru a intenta astfel de acţiuni, entităţile calificate trebuie să stabilească proceduri pentru a evita conflictele de interese şi influenţa externă, mai exact dacă sunt finanţate de o terţă parte.

Conform noilor reglementări, pot fi introduse acţiuni colective împotriva unor comercianţi, dacă se presupune că aceştia au încălcat legislaţia UE, într-o gamă largă de domenii, cum ar fi protecţia datelor, călătoriile şi turismul, serviciile financiare, energia şi telecomunicaţiile, notează sursa citată.

Directiva va intra în vigoare la 20 de zile de la data publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, iar statele membre vor dispune, apoi, de 24 de luni pentru a transpune directiva în legislaţia naţională şi de şase luni suplimentare pentru a o aplica. Noile norme se vor aplica acţiunilor de reprezentare introduse la data aplicării sau după această dată.

Mai multe detalii despre noile reglementări, pe Bursa.ro. 

Crina Dumitriu
25/11/2020

Comentarii