Primarii au fost auziți. Pragurile pentru achizițiile publice de valoare mică, majorate

Anticoruptie.md
03/02/2023
Colaj CIJM

Pragurile pentru contractele de achiziții publice de mică valoare au fost majorate, urmare a impactului inflației din ultima perioadă. Parlamentul a votat în cea de-a doua lectură modificări la Legea privind achizițiile publice, proiect înaintat de un grup de deputați ai Fracțiunii PAS.

Pragurile privind achizițiile publice se majorează cu 50%. Ca rezultat, pentru contractele de achiziții de bunuri și servicii suma crește de la 200 000 lei până la 300 000 lei, pentru contractele de achiziții de lucrări - de la 250 000 lei la 325 000 lei, iar pentru contractele de achiziții publice care au ca obiect servicii sociale - de la 400 000  lei la 600 000 lei.

Autorii argumentează că este necesar de a eficientiza activitatea autorităților contractante, iar modificările propuse le vor ajuta să utilizeze mai eficient banii publici.

În data de 14 decembrie 2022, Executivul a aprobat și un nou Regulament al achizițiilor publice de valoare mica, care va fi pus în aplicare începând cu luna iulie 2023. Executivul a modificat condițiile în care autoritățile contractante vor lansa cererile.  Astfel, pentru a asigura transparența tranzacției, acestea vor fi obligate să inițieze achiziția în sistemul informațional automatizat.

Sunt introduse modificări și în privința modului de încheiere și executare a contractelor.  În Regulament a fost inclusă posibilitatea ca autoritățile contractante să încheie contracte cu efectuarea plăților anticipate pentru achiziționarea mărfurilor, serviciilor și lucrărilor, cu respectarea prevederilor Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale. 

De asemenea, Regulamentul stabilește și procesul de raportare a achizițiilor de valoare mică. Astfel, monitorizarea realizării achizițiilor publice de valoare mică, în baza informațiilor din SIA „RSAP”, va fi asigurată de către Agenția Achiziții Publice.

Anticoruptie.md
03/02/2023Follow us on Telegram

Comentarii