Procuror controversat, ales la șefia Colegiului pentru selecția și cariera procurorilor

Anticoruptie.md
30/09/2016
Igor Popa Foto: CIJM

Două colegii din subordinea Consiliului Superior al Procurorilor şi-au ales conducerea. Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor va fi condus de procurorul municipiului Chişinău Igor Popa, iar Colegiul de evaluare a performanţelor procurorilor de Valeriu Bodean, procuror adjunct-interimar al şefului Procuraturii pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale. Cei doi se vor afla la conducerea colegiilor pentru un mandat de patru ani. 

Igor Popa a fost vizat anterior în cadrul unei anchete a Centrului de Investigații Jurnalistice. Controversatul om al legii, acuzat în repetate rânduri că a pornit dosare penale la comandă, se poate lăuda cu o carieră de invidiat în Procuratură, în ciuda scandalurilor în care a fost implicat. Şi-a început activitatea la 25 de ani în calitate de anchetator în Procuratura sectorului Râşcani al Capitalei. Din 2002 până în 2010 a ocupat mai multe funcţii importante în Secţia exercitare a urmăririi penale pe cauze excepţionale a Procuraturii Generale, ajungând şeful subdiviziunii.

Anume în această perioadă omul legii a ajuns în atenţia opiniei publice, el şi subalternii săi fiind cei care s-au ocupat de dosarele mai multor politicieni incomozi. La fel de multe critici a atras şi în aprilie 2009, fiind în fruntea unui grup de procurori care s-a ocupat de evenimentele de atunci.

După ce a revenit la Procuratura sectorului Râşcani al Capitalei în calitate de şef, Igor Popa a fost criticat pentru că subalternii săi pornesc dosare penale activiştilor incomozi. Pe lângă funcţia de procuror, acesta este şi membru al Consiliului Institutlui Naţional al Justiţiei, instituţie prin care, obligatoriu, trec toţi viitorii judecători şi procurori, dar şi membru al Colegiului de calificare al procurorilor.

Detalii AICI

Valeriu Bodean acti­vează în Procuratură înce­pând cu anul 2000, deţinând pe par­curs mai multe fun­cţii: în Pro­cu­ra­tura sectorului Cio­cana, Pro­cu­ra­tura Capi­ta­lei şi Procuratura Generală.

„Deşi mai dis­cret, şi Bodean a exa­mi­nat dosare cu tentă poli­tică în peri­oada guver­nă­rii comu­niste. Ast­fel, acesta a fost acu­za­to­rul de stat care a dis­pus ares­ta­rea omu­lui de afa­ceri Gabriel Stati, dar şi a şefu­lui pazei sale de corp, Aurel Mari­ne­scu, învi­nuiţi în apri­lie 2009 de orga­ni­za­rea acţiu­ni­lor de dez­or­dine în masă şi uzur­pare a pute­rii de stat. În noiem­brie 2009, dosa­rul pe numele lui Stati a fost cla­sat. Ulte­rior, acesta a mers la CEDO. Cazul s-a solu­ţio­nat însă ami­a­bil după ce Guver­nul R. Mol­dova a recu­nos­cut vio­la­rea în acest caz a Con­venţiei, res­pec­tiv, detenţia ile­gală apli­cată la soli­ci­ta­rea pro­cu­ro­ru­lui Vale­riu Bodean. Tot Bodean a instru­men­tat şi cazul mai­o­ru­lui de poli­ţie Con­stan­tin Domni­şor, care, fiind direc­tor al Cen­tru­lui chi­no­lo­gic al Minis­te­ru­lui Afa­ce­ri­lor Interne, a deve­nit ţinta unei ten­ta­tive de asa­si­nat printr-o explo­zie cu gren­adă”, scrie Ziarul de Gardă

Anticoruptie.md
30/09/2016Become a Patron!

Comentarii