Procurorii au digitalizat toate dosarele penale din ultimul an: „Sistemul E-Dosar facilitează urmărirea penală și exclude pierderea materialelor din dosare”

Crina Dumitriu
03/08/2018
captura foto

Circa 42 de mii de cauze penale şi 176.604 acte procesuale au fost digitalizate de procurori în decursul unui an de la implementarea Sistemului informaţional automatizat „Urmărirea peală: E-dosar”, prejudiciul cauzat intereselor persoanelor şi ale statului prin comiterea crimelor, conform actelor de sesizare, fiind cifrat la peste 19,1 miliarde de lei. 

Despre aceasta a anunțat Serviciul de presă al Procuraturii Generale, care precizează, într-un comunicat de presă, că începând cu 1 iulie 2017, toate datele din dosarele penale sunt actualizate zilnic, ceea ce facilitează lucrul la dosarele penale și exclude pierderea materialelor din dosare.   

Dosarul electronic al urmăririi penale asigură diferite niveluri de acces securizat la date şi permite procurorilor să gestioneze mai eficient dosarele penale şi să genereze statistici precise şi rapoarte, prin automatizarea procedurilor şi proceselor interne. Software-ul acoperă toate etapele urmăririi penale, exercitate sau conduse de procuror, care oferă acces la date în timp real, reducând astfel întârzierile în luarea deciziilor referitoare la cauza penală şi exclude posibilitatea unor eventuale pierderi sau substituiri ale materalelor din dosare. Instrumentul a fost elaborat de compania estoniană „Andmevara”, specializată în soluţii informatice pentru instituţii publice de divers rang. Dezvoltarea şi implementarea sistemului (componentele software şi hardware), se estimează la circa 95 mii de dolari SUA, în acest scop fiind utilizate mijloace ale bugetului instituţional din contul suportului pentru reforma justiţiei, acordat de către Uniunea Europeană.

Pe viitor, Sistemul se va integra cu modulele informaţionale ale celorlalte organe de drept şi autorităţi publice centrale, iar un Grup de lucru, creat printr-un ordin interdepartamental, urmează să eficientizeze eforturile în vederea realizării acestei acţiuni.

Formarea Sistemului informaţional integrat al organelor de drept derivă din Strategia de Reformare a Sectorului Justiţiei şi urmează să creeze, dezvolte şi asigure interoperabilitatea sistemelor informaţionale: Urmărirea penală: E-dosar; Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor (PIGD) şi altor instrumente relevante din sistemul justiţiei; e-Executare; e-Notariat; e-Arest; e-Probaţiune; e-Licenţe; Registrul electronic al procurilor; Registrul persoanelor autorizate; Registrul de stat al actelor de stare civilă; e-Organizaţii etc.

Crina Dumitriu
03/08/2018

Comentarii