Proiect de lege // Ministerul Justiției propune sancțiuni mai grave pentru infracțiuni de corupție

Crina Dumitriu
10/08/2020

Ministerul Justiției își propune să înăsprească sancțiunile pentru anumite infracțiuni de corupție. Un proiect de lege elaborat în acest sens prevede recalificarea unor infracțiuni din categoria mai puțin grave în cea de infracțiuni grave. În opinia autorilor, aceste modificări vor permite eficientizarea normelor penale și limitarea posibilităților de a aplica prevederile articolelor 55, 90 și 94 din Codul penal, care diminuează sau chiar scapă vinovații de sancțiunile pentru săvârșirea unor infracțiuni.

Conform versiunii actuale a Codului Penal, articolul 55, persoana care a săvârșit pentru prima oară o infracțiune ușoară sau mai puțin gravă poate fi eliberată de răspundere penală și trasă la răspundere administrativă de către instanța de judecată dacă s-a constatat că corectarea ei este posibilă fără a fi supusă răspunderii penale.

Potrivit articolului 90, instanța de judecată, ţinând cont de circumstanţele cauzei şi de persoana celui vinovat, va trage concluzia că nu este raţional ca acesta să execute pedeapsa stabilită, poate dispune suspendarea condiționată a executării pedepsei. 

Articolului 94, în versiunea actuală a Codului Penal, stipulează că persoana care a săvârșit o infracțiune ușoară sau mai puțin gravă poate fi liberată de pedeapsă dacă se va constata că, la data judecării cauzei, datorită schimbării situației, fapta săvîrșită şi-a pierdut caracterul prejudiciabil şi, în virtutea comportării ireproșabile după săvârşirea infracțiunii, persoana respectivă poate fi corectată fără executarea pedepsei.

Potrivit autorilor, încadrarea articolelor indicate mai sus în categoria infracțiunilor grave va oferi organelor de urmărire penală instrumente suplimentare de ordin procedural care vor duce la facilitarea și îmbunătățirea activității în faza de urmărire penală.

Autorii își argumentează demersul prin faptul că articolul 60 alin. (1) lit. c) din Codul penal prevede că persoana se liberează de răspundere penală dacă din ziua săvârșirii infracțiunii au expirat 15 ani de la comiterea unei infracțiuni grave comparativ cu termenul de 5 ani prevăzut pentru infracțiunile mai puțin grave.

O altă pârghie de eficientizare a activității organelor de urmărire penală este posibilitatea efectuării activității speciale de investigații potrivit articolului 132 alin. (2) din Codul de procedură penală.

Conform acestuia, una dintre condițiile pentru dispunerea și efectuarea măsurilor speciale de investigații este existența unei bănuieli rezonabile cu privire la pregătirea sau săvârșirea unei infracțiuni grave, deosebit de grave sau excepțional de grave, cu excepțiile stabilite de lege.

În opinia autorilor, modificările cu pricina ar contura o practică unitară a instanțelor judecătorești în domeniul soluționării cauzelor de corupție dat fiind faptul că nu ar fi posibilă aplicarea normelor privind liberarea de răspundere penală cu tragerea la răspundere contravențională, condamnarea cu suspendarea condiționată a executării pedepsei și liberarea de pedeapsă datorită schimbării situației.

Crina Dumitriu
10/08/2020

Comentarii