Raport CEDO// Câți bani a pierdut R. Moldova numai în 2019 și în ce dosare: sumele sunt duble față de anul anterior

Irina Odobescu
31/01/2020
duvarenglish.com

Republica Moldova a fost condamnată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO), în anul 2019, în 39 de cazuri, pentru care a plătit peste jumătate de milion de euro, se arată în raportul anual pe anul trecut al CEDO. Cele mai multe dosare  vizează violarea dreptul la un proces echitabil (27 cauze), protecția proprietății (15 cauze) și dreptul la libertate și la siguranță (9 cauze).

Guvernul Republicii Moldova a achitat din bugetul de stat prejudiciu reclamanților în sumă de 508.465 Euro, sumă dublă față de anul anterior (234.191 Euro în anul 2018). Acele 1.056 de cereri pendinte îndreptate împotriva Moldovei, au situat statul pe locul 9 din 47. Comparativ cu anul 2018, R. Moldova s-a clasat pe locul 11 cu 1.204 de cereri, descrise pe larg în raportul anual al CEDO.

Cele 54 de hotărâri pronunțate de CEDO împotriva Republicii Moldova sunt și ele aproape de două ori mai multe decât în 2018. În 39 de hotărâri a fost constatată cel puțin o violare a Convenției din partea Republicii Moldova, în 14 cauze, în privința Moldovei, nu a fost constatată nicio violare a Convenției, iar responsabilitatea Federației Ruse a fost găsită în cinci cauze.  

Până la data de 31 decembrie 2019, CEDO a pronunțat 441 de hotărâri împotriva Moldovei, dintre care în 385 a fost constatată cel puțin o violare a Convenției de Republica Moldova, pentru care au fost achitate prejudicii în sumă de circa 15 milioane de euro. De remarcat este faptul că Moldova, după numărul de hotărâri și după numărul violărilor constatate, devansează state ca Germania, Spania, Norvegia, Olanda, Portugalia.

Mai mult de jumătate din violările constatate în privința Moldovei până în prezent sunt pentru încălcarea dreptului la un proces echitabil (191), tratamentul inuman și degradant (144), protecția proprietății (128), dreptul la libertate și siguranță (103), potrivit site-ului organizației Juriștii pentru drepturile Omului.

Irina Odobescu
31/01/2020

Comentarii