Raport // În Republica Moldova continuă să fie aplicată tortura și tratamentele inumane față de persoanele ajunse în custodia statului

Julieta Savițchi
15/09/2020
Europalibera.org

Republica Moldova a obținut în ultimii cinci ani succese vizibile privind aplicarea torturii și a tratamentelor inumane și degradante față de persoanele ajunse în custodia statului. Cu toate acestea, fenomenul nu a fost eradicat. Este concluzia raportului Comitetului European pentru Prevenirea Torturii (CPT), publicat recent la Strasbourg.

Potrivit raportorilor CPT, cele mai multe cazuri de violență sunt înregistrate în instituțiile penitenciare. Experții au depistat mai mulți deținuți cu semne care ar demonstra că au fost supuși violențelor, iar majoritatea acestor cazuri a rămas nedeclarată din cauza intimidărilor la care au fost supuși deținuții, a fricii și a lipsei de încredere că vor fi ajutați.

„Eșecul continuu al autorităților moldovenești de a asigura un mediu sigur pentru deținuți este direct legat de o serie de factori, în special de lipsa cronică de personal, dependența de liderii interlopi pentru a păstra controlul asupra populației din penitenciare. În același timp, nu există o evaluare adecvată a riscurilor și nevoilor deținuților la internare și nicio clasificare a deținuților pentru a identifica modul de repartizare a deținuților în celule. Astfel, CPT consideră în continuare că situația respectivă reprezintă o încălcare continuă a articolului 3 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului”, se arată în document.

Referindu-se la inspectoratele de poliție, CPT a constatat diminuarea cazurilor de aplicare a violenței față de persoanele reținute, inclusiv în timpul interogatoriilor. „CPT recomandă autorităților să își continue eforturile pentru a combate maltratarea persoanelor reținute. CPT va rămâne vigilent și va reacționa la orice caz de maltratare”, au avertizat experții.

Totodată, CPT a solicitat autorităților moldovenești să se asigure, inclusiv prin modificarea legislației, ca persoanele aflate în custodia poliției să poată beneficia de dreptul de acces la un avocat, dar și la asistență medicală, din momentul în care sunt obligate să rămână la poliție.

CPT a avut rezerve față de condițiile din secția de expertiză psihiatrică criminalistică a Spitalului de Psihiatrie din Chișinău. „Condițiile au rămas aceleași ca și în timpul vizitelor anterioare ale CPT, nu s-au făcut eforturi pentru a remedia mediul fizic auster, pentru a dota mai bine camerele pacienților și pentru a separa anexele sanitare de salonul unde sunt internați pacienții. Mai mult, toate camerele pacienților din secția de expertiză sunt supravegheate video. O astfel de supraveghere ar trebui întotdeauna să se bazeze pe o evaluare individuală a riscurilor și ar trebui să fie revizuită în mod regulat”, se arată în Raport.

Totodată, experții CPT au înregistrat și câteva plângeri privind abuzul verbal și fizic admise față de pacienții Spitalului de Psihiatrie din Chișinău.

CPT a avut pretenții și față de instituțiile de plasament al persoanelor cu dizabilități: „În timp ce beneficiarii au fost de facto lipsiți de libertate, plasarea și șederea lor nu au fost însoțite de garanții adecvate. Comitetul recomandă autorităților moldovenești să instituie un cadru juridic clar și cuprinzător care să reglementeze plasarea involuntară și șederea rezidenților în casele de îngrijire socială”.

Raportul a fost întocmit în urma vizitelor întreprinse de experții CPT în anul curent la câteva inspectorate de poliție, la penitenciarele din Chișinău, Cahul și Taraclia, la Spitalul de Psihiatrie din Chișinău și la centrele de plasament pentru persoanele cu dizabilități din Bălți și Bădiceni, raionul Soroca.

Julieta Savițchi
15/09/2020

Comentarii