Șeful Inspecției pentru Protecția Mediului din Cantemir, Iurie Leu, va contesta constatările ANI în judecată  

Ilie Gulca
11/08/2020

Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a depistat conflict de interese în cazul șefului Inspecției pentru Protecția Mediului din Cantemir, Iurie Leu. Acesta ar fi participat, în iulie curent, în mod direct la un control desfășurat la o firmă, SRL Molenergobrichet, în care soția sa avea calitatea de administrator și asociat unic. Firma este specializată în producerea unui tip de combustibil din biomasă solidă și ar fi solicitat de la Agenția de Mediu o autorizație pentru emisia poluanților în atmosferă.

Înainte de a emite autorizația, Autoritatea de mediu a solicitat Inspecției pentru Protecția Mediului Cantemir să efectueze un control de către specialiștii instituției. Potrivit ANI, șeful Inspecției ar fi luat decizia să participe la acest control chiar dacă firma era administrată de soția sa. El a semnat procesul-verbal prin care fost realizată inspecția în cadrul firmei.

Prin urmare, inspectorul de integritate a stabilit că funcționarul a încălcat regimul juridic al conflictelor de interese deoarece nu a declarat conflictul de interese în care s-a aflat la organul ierarhic superior rezultat din relația cu persoana apropiată (soția) și nu a așteptat soluționarea acestuia conform prevederilor legale.

Dacă actul de constatare va rămâne definitiv, ANI va sesiza organul competent pe numele acestuia în vederea încetării raporturilor de muncă ori de serviciu în cadrul Inspecției pentru Protecția Mediului Cantemir. Funcționarul riscă să nu mai dețină o funcție publică sau de demnitate publică cu excepția funcțiilor elective,  pentru o perioadă de trei ani.      

Șeful Inspecției pentru Protecția Mediului din Cantemir, Iurie Leu, a declarat că nu a participat la controlul efectuat la firma soției sale. Funcționarul susține că controlul cu pricina a fost efectuat de colegele sale.

„Eu am semnat procesul-verbal din cauza că una dintre colegele mele era lipsă. Conform legislației, procesul-verbal trebuie semnat de mai multe persoane. Și pentru că colega mea era lipsă, am fost nevoit să o fac eu”, a declarat Iurie Leu.  

Ilie Gulca
11/08/2020

Comentarii