Șeful Spitalului Raional Telenești, Alexei Bivol, obligat să își dea demisia pentru că și-a angajat soția

Ilie Gulca
09/09/2021
Alexei Bivol

Șeful Spitalului Raional Telenești, Alexei Bivol, a pierdut procesul cu Autoritatea Națională de Integritate (ANI). Drept urmare, în termen de până la 5 zile, Autoritarea va solicita Consiliului raional Telenești să demareze procedura de demitere a directorului de spital. El este acuzat că a semnat mai multe acte juridice cu soția sa, inclusiv ordinul de angajare a acesteia.

„Pe 8 septembrie 2021, ANI a reușit să mențină actul de constatare emis în privința șefului Spitalului Raional Telenești. Procesul de judecată a durat aproximativ doi ani și jumătate după ce subiectul a contestat în instanța de contencios administrativ decizia inspectorului de integritate”, relatează un comunicat al Autorității.

La începutul anului 2019, inspectorul de integritate a emis un act de constatare pe numele directorului Spitalului raional Telenești, care a fost stabilit cu încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese. Acesta nu a declarat conflictul de interese în raport cu soția sa, nu s-a abținut de la semnarea actelor și nu a așteptat o soluție.

În februarie 2019, Bivol a contestat actul emis de ANI, obținând câștig de cauză în instanța de fond și apel. Ulterior, ANI a depus un recurs la Curtea Supremă de Justiție, iar în baza Deciziei Colegiului Civil, Comercial și de Contencios Administrativ al Curții Supreme de Justiției, actul ANI a rămas definitiv.

În actul de constatare, inspectorul de integritate a decis încetarea raporturilor de muncă ori de serviciu ale subiectului și aplicarea interdicției de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică timp de trei ani.

Ilie Gulca
09/09/2021Become a Patron!

Comentarii